Педагогічна діяльність

 

ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ В ЗАКЛАДІ  

 

  

Впровадження методу «Досліду та експерименту» 

 

Протягом року цей метод успішно використовує у валеологічному вихованні вихователька

Скала І.А. провела відкриті заняття-дослідження «Органи чуття», "Органи дихання"

 

     

 

В-дефектологиня Ларіна І.П. використувавала цей метод на занятті-дослідженні

за темою  «Ми досліджуємо світ природи».

     

 

 

Успішне впровадження сучасної освітньої технології

 

«Шість капелюхів мислення»

 

 

В-дефектологіня Коваленко С.В. вперше використала методику "шести капелюхів"

на інтегрованому занятті-дослідженні за темою «Все про парасольки». 

   

     

 

Вихователька Кузнєцова Р.А. провела виховну годину з національно-патріотичного виховання

«Моя Україна - моя Батьківщина» з дітьми середнього шкільного віку

     з використанням методу "Шести капелшюхів мислення". 

 

 

                 

ОРГАНІЗАЦІЯ  ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  ПЕДАГОГІВ ЗАКЛАДУ
 В 2020-2021 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

 

 

                                                      «Хто осягає нове, плекає старе, той може

                                                                       бути справжнім педагогом» Конфуцій

                                               

     

      Сучасна освіта вимагає принципово нових наукових досліджень, обґрунтованого й послідовного запровадження сучасних науково-педагогічних технологій, ефективних підходів до організації наукової та інноваційної діяльності. Інноваційна освіта стає домінуючою тенденцією у всьому світі та є альтернативою традиційній освіті.

     Педагогічну інновацію розглядають як особливу форму педагогічної діяльності і мислення, які спрямовані на організацію нововведень в освітньому просторі, або як процес створення, упровадження і поширення нового в освіті.

Результати інноваційних процесів є використання теоретичних і практичних нововведень, а також таких, що утворюються на межі теорії і практики. Педагог може виступати автором, дослідником, користувачем і пропагандистом нових педагогічних технологій, теорій, концепцій.

     В 2020-2021 навчальному році робота педагогів дитячого будинку була спрямована на активне впровадження інноваційних технологій, передових ідей в освітній  процес закладу,  удосконалення змісту, форм і методів навчання та виховання в умовах забезпечення якісної освіти; забезпечення зростання професійної майстерності, творчого потенціалу  педагога.

В закладі створені всі умови для  розробки, впровадження і застосування педагогічних інновацій.

     Інноваційна освітня діяльність дитячого будинку регулюється Конституцією України, законами України «Про освіту» (2017), «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», Базовим компонентом дошкільної освіти, Національною доктриною розвитку освіти, Положеннями МОН України «Про інноваційну педагогічну діяльність» (2000), «Про експериментальні педагогічні майданчики» (2001), наказами Міністерства освіти і науки України від 11.07.2017 № 994 «Про внесення змін до Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності» та від 23.11.2009 № 1054 «Про внесення змін до Положення про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад».

     Випливаючи із суспільних потреб сьогодення, у 2020-2021 навчальному році одними із пріоритетних задач  освітньої діяльності педагогів дитячого будинку є:

 • Упровадження інноваційних моделей у систему формування педагога-майстра.
 • Формування індивідуальної траєкторії підвищення професійної компетентності педагога засобами  інноваційних технологій.
 • Підвищення якості освітнього процесу через модернізацію її змісту, створення належних умов для навчально-корекційної роботи в закладі.

Головним завданням розвитку інноваційної освітньої діяльності в дитячому будинку залишається:

-  удосконалення процесу трансформування наукових ідей в практику роботи закладу;

- пошук шляхів підвищення якості неперервного навчання педагогічних працівників;

- розвиток їх професійної майстерності;

- формування навичок експериментальної роботи та інноваційної освітньої діяльності.

Як і в минулому році, робота з педагогами  ведеться в декількох напрямках:

 • Навчання і консультування педагогів з метою підвищення рівня фахової майстерності педагогічних працівників з інноваційної діяльності. Спонукання и переконання до вивчення освітніх інновацій, визнаних ефективними вітчизняною та світовою педагогічними науками.
 • Своєчасна допомога і підтримка в апробації вітчизняних і світових педагогічних інновацій, впровадженні їх в практику роботи з дітьми закладу.
 • Залучення педагогів до участі у розробці, розповсюдженні та застосуванні освітніх інновацій.
 • Впровадження інновацій в систему управління закладом.
 • Формування інформаційної культури учасників навчально-виховного процесу. Впровадження сучасної інформаційної системи освіти, створення та розвиток комп’ютерно-орієнтованого освітнього середовища.

Основні напрямки роботи з інформатизації закладу:
- оснащення закладу сучасними інформаційними засобами;
- інформатизація процесу навчання і виховання;
 - впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес.
       З метою підвищення рівня фахової майстерності педагогічних працівників з інноваційної діяльності, спонукання и переконання до вивчення освітніх інновацій, визнаних ефективними вітчизняною та світовою педагогічними науками, в 2020-2021 навчальному році методична служба закладу успішно провела навчання і консультування педагогів.

     Просвітницька робота проходить під час методичних заходів: семінарів-практикумів, творчої лабораторії, майстер-класів, консультацій, тренінгів, виступів з власного досвіду, панорамних занять - де педагоги мали можливість познайомитися з досвідом роботи творчих педагогів України та зарубіжжя, вивчити та запровадити  в освітній процес закладу  різноманітні інновації.

            Протягом 2020-2021 навчального року на засіданнях  МО закладу  педагоги розглянули актуальні проблемні питання:

 • «Використання новітніх педагогічних технологій в процесі патріотичного виховання»
 • «Упровадження нової педагогічної технології «шість капелюхів мислення»  в освітній  процес закладу»
 • «Пошук новітніх технологій у  вихованні свідомого ставлення дітей до своїх базових  прав і обов’язків як підготовка  їх до життя в сучасному суспільстві»
 • «Формування навичок здоров’язбережувальної компетентності вихованців та педагогів в умовах дитячого будинку з використанням інтерактивних методів»

У листопаді педагоги прослухали консультацію «Нетрадиційні методи малювання».

У грудні результативно пройшла педагогічна година: «Інноваційні методи – в практику».

У формі діалогу розглядались такі питання:

 • Організація дослідницько-експериментальної діяльності в закладі.
 • Методика «шести цеглинок» як ігровий та діяльнісний метод навчання в освітньому просторі дитячого будинку.
 • Конструктор-Лего в роботі з дошкільниками.
 • Комп’ютерні ігри в роботі з дітьми.
 • Лепбукінг - інноваційний засіб навчання англійської мови в умовах реформування освіти. 

Активну участь у підготовці педагогічної години прийняли педагоги Ларіна І.П., Дудорєва Г.С.,

Скала І.А., Леженко В.М., Мальцева О.О .

Протягом року виступили  з досвіду з теми:

 • «Формування  у дошкільника валеологічної компетентності інтерактивними методами» /Скала І.А./
 • «Передові ідеї В.О. Сухомлинського в практиці трудового навчання учнів» /Квітковська Т.В/..
 • «Особливості авторської технології фізичного виховання дітей М. Єфименка» /Олейник В.А./.
 • «Інтерактивні методи у вихованні здоров’язбережувальної компетентності дошкільнят» /Скала І.А./.

Слова В.О. Сухомлинського: «Удосконалення педагогічної майстерності кращих учителів, якраз і зумовлене тим, що систематичне читання безперервно наповнює море їхніх знань», стали епіграфом для впровадження в освітній процес д/будинку новітніх технологій передових педагогів України.

     В 2020-2021 н.р. педагоги вивчали та конструктивно трансформували в освітній процес закладу такі педагогічні ідеї, новітні технології, передовий досвід:

 • нова освітня технологія  - метод «шести капелюхів мислення» британського психолога, доктора медичних наук Едварда де Боно (латеральне мислення);
 • методика «Шести цеглинок в освітньому просторі»;
 • педагогічна спадщина В.О. Сухомлинського з трудового виховання, педагогічної культури, його ідеї в сучасній проблемі становлення Нової української школи.

Продовжили впровадження таких освітніх технологій:

 • мультимедійні технології як якісно новий підхід до пізнавального розвитку дитини (як підготувати відеоролик);
 • досвід роботи педагогів ЗДО №33 м. Житомир  «Лепбук як інтерактивний  тематичний посібник,  сучасна багатофункціональна наочність»;
 • освітня технологія -  Плейбек-театр  як форма ситуаційного навчання. Інни Кондратець – методиста IMIЦ управління освimu i науки, м. Новгород-Волинський, Житомирської обл..;
 • досвід роботи кандидата пед..наук, доцента Єфименко М.М. «Театр фізичного виховання і оздоровлення дошкільників;
 • метод «проєкту» в освітній процес закладу як інноваційного методу навчання та виховання;
 • багато функціональна наочність -  конструктор LEGO в  логіко-математичному розвитку дітей; досвід роботи педагогів Києва та вчителя-дефектолога д/будинку Коваленко С.В.;
 • досвід роботи учителя-дефектолога ДНЗ №263, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.. Інги Камянченко та вчителя-дефектолога д/будинку Ларіної І.П. щодо розвитку математичних уявлень у дошкільників з використанням універсальної освітньої технології «Кольорові палички Кюїзенера».
 • освітня технологія - принцип «методичного конструктора», робота з концептуальними та інтелектуальними Наталі Гавриш.

Основу інноваційних процесів в освіті складає проблема впровадження досягнень психолого-педагогічної науки в практику.              Рушійною силою інноваційної діяльності в дитячому будинку є педагог як творча особистість, оскільки суб'єктивний чинник є вирішальним під час пошуку, розробки, упровадження і поширення нових ідей. Творчі педагоги закладу мають широкі можливості і необмежене поле для інноваційної діяльності, оскільки на практиці можуть експериментувати і переконуватися в ефективності методик навчання та виховання, коригувати їх, пропонувати нові технології та методи навчання. Основна умова такої діяльності - інноваційний потенціал педагога. 

      Практика роботи показала, що достатній інноваційний потенціал мають такі педагоги, як Гайданова Л.І., Коваленко С.В., Скала І.А., Корженко І.О., Квітковська Т.В., Фраймарк О.О., Кузнєцова Р.А., тощо.

В поточному році педагоги продовжили впроваджувати в практику роботи закладу принцип «методичного конструктора» Наталі Гавриш - доктора пед. наук, професора, зав. каф. дошк. та початк. освіти  Луганський НУ ім.. Т. Шевченка.

        Успішно працювала «Творча лабораторія закладу», педагоги розробили власні концептуальні та інтелектуальні карти.

 В результати творчої роботи педагогів матеріальна база поповнилася новими концептуальними картами для роботи з дітьми дошкільного віку за темою:

 • Мешканці лиману /Скала І.А./
 • Школа /Фраймарк О.О./
 • Свійські птахи /Ларіна І.П./
 • Посуд. Його види. Призначення /Фраймарк О.О./
 • Продукти харчування  /Скала І.А./
 • Свійські тварини /Гончарова О.О./
 • Меблі. Житло.

А також методична копилка поповнилася інтелектуальними картами з теми:

 • «Зима»,  «Овочі», «Смачна професія кухаря»  /Фраймарк О.О./;
 •  «Людина праці» /Квітковська Т.В./
 • «Здоров’я» /Гайданова Л.І./
 •  «Професія – кухар» /Гукасян Є.І./
 • «Чорне море», «Професія – агроном», «Кому потрібна вода?», /Коваленко С.В./

     Практика роботи з вихованцями закладу показала, що складання та застосування інтелектуальних карт полегшує дітям усвідомити приховані зв’язки між елементами, явищами, об’єктами великого світу.

     Окрім технології інтелектуальних карт, успішно пройшли адаптацію в дитячому будинку такі інноваційні методи, як:  метод «досліду та експерименту», методика «шести цеглинок» та «шести капелюхів мислення»; методика плейбек-театру, методи роботи сучасною наочністю – лепбуком, метод пізнавального діалогу - «полілог» тощо.

     У листопаді педагоги познайомити з інноваційною технологією «шість капелюхів» Едварда де Боно, ідеєю паралельного конструктивного мислення. Зробили перші спроби у використанні нової технології з дітьми шкільного віку вихователька Кузнєцова Р.А. та з дітьми старшого дошкільного віку вчителька-дефектологиня Коваленко С.В. Педагоги вчили дітей розглядати проблему з шести  точок зору, при якому різні точки зору і підходи не стикаються, а співіснують, робити загальні висновки.

     В цьому році в-дефектологіня Коваленко С.В. вперше використала методику «шести капелюхів на інтегрованих занятті з теми «Як білочка врятувала дятла», за твором В. Сухомлинського та занятті-дослідженні за темою «Все про парасольки». За допомогою інноваційного методу познайомила дошкільнят з історією виникнення парасольки, її багатофункціональністю. Діти під час пошукової діяльності дізналися про різні види матеріалів, з яких роблять парасольки, про користь та недоліки є у парасольки.  Разом з педагогом вчилися робити власні припущення, висновки, знаходити позитивні та негативні моменти.

     Вже другий рік поспіль педагоги закладу впроваджують нову освітню методику «плейбек-театр».  Відомий гуманіст Жан Ваньє писав: «Нас створено для того, щоб ми, кожен по-своєму, живили інших». Плейбек-театр - нова ефективна форма (метод) ситуаційного навчання i взаємодії, яка в цікавій і доступній формі розказує дітям дошкільного та шкільного віку про різні інтересні теми, про корисні речі, правила поведінки, взаємодії тощо.

     Вдумливо та творчо підходять до розробок авторських міні-вистав з різних напрямків виховання (валеологічне, безпеки життя, морально-етичне, правове, булінг, навчання тощо) виховательки шкільних груп Гукасян Є.І., (міні-вистава «Сварка за курку» - моральне виховання, родинність, вміння слухати один одного, знаходити компроміс); Самаріна В.І. (міні-вистава «Під час пожежі» безпека життєдіяльності, взаємодопомога, виручка, дисциплінованість та міні-вистава «Сила слова» - мотивація до навчання, організованість, дисциплінованість, вміння долати труднощі, адекватно реагувати на невдачі); Квітковська Т.В. (міні-вистава «На прогулянці» - безпека життєдіяльності, морально-етичне виховання, товариськість, взаєморозуміння, вміння домовлятися, прощати), Дудорєва Г.С. (міні-вистава «Конфлікт на перерві» - морально-етичне виховання, правила поведінки школяра, етика поведінки), Фраймарк О.О. (міні-вистава «Виконання домашнього завдання» - мотивація до навчання, організованість, дисциплінованість, вміння долати труднощі).

     Обігрівання різних ситуацій демонструють дітям правильні моделі поведінки, спілкування, допомагають їм подивитися на себе, як то кажуть, збоку, попрощатися зі шкідливими звичками, пробуджують бажання бути ввічливими, старанними; слідкувати за соєю зовнішністю, добре вчитися тощо. Протягом року успішно пройшло розповсюдження методу «плейбек-театру» як форми ситуаційного навчання в правовому, родинному, валеологічному вихованні, з профорієнтації.

       Щороку педагогічний колектив спрямовує освітню роботу на збереження і зміцнення здоров’я підростаючого покоління, що вимагатиме дотримання умов валеологічного забезпечення освітнього процесу, розробки, апробації і впровадження нових валеологічних освітніх технологій.

    Педагоги збагатили досвід щодо умінні складати асоціативну карту з теми здоров’я, визначати головне та другорядне.

В цьому році розробили та професійно опрацювали в роботі з дітьми асоціативні карти за темою:

 • «Здоровий спосіб життя» /Самаріна В.І./
 • «Бережи очі» /Гончарова О.О./
 • «Вітаміни», «Здоров’я»   /Гайданова Л.І./
 • «Здоровий образ життя» /Гукасян Є.І./
 • «Корисне харчування» /Дудорєва Г.С./
 • «Здоровий спосіб життя» /Квітковська Т.В./
 • «Мікроби» /Коваленко С.В./
 • «Особиста гігієна – запорука здоров’я» /Корженко І.О./
 • «Як берегти вуха» /Кузнєцова Р.А./
 • «Корисні овочі» /Ларіна І.П./
 • «Корисне харчування» /Скала І.А./
 • «Предмети особистої гігієни»
 • «Як дбати про здоров’я» /Шульга Н.Я.»

     На методичному об’єднанні педагоги обмінялися досвідом щодо використання інтерактивного методу «Асоціації» у формуванні здорового образу життя.

     «Треба мати в голові безліч найрізноманітніших ідей, щоб народити одну хорошу», такою хорошою ідеєю стала робота з сучасною багатофункціональною наочністю -  лепбуком. Повільно, але впевнено входить в практику роботи педагогів закладу методика роботи з лепбуком. Сучасній дитині необхідно не стільки багато знань, а й  послідовно і доказово мислити, проявляти розумну активність. І в цьому  допомагає інтерактивна методика роботи з лепбуком. Виготовлення лепбуку в процесі заняття безпосередньо дітьми, робить навчання продуктивним, формує у дітей інтерес до навчальної діяльності, розвиває творчі здібності. Гарних результатів в роботі з сучасною наочністю досягла вчителька-дефектологиня Коваленко С.В. Разом з дітьми шкільного віку на занятті виготовляють лепбуки -  педагоги Скала І.А., Квітковська Т.В., Фраймарк О.О.,

     Під гаслом: «Майстерність учителя залежить, зокрема, і від уміння аналізувати власні та чужі помилки» у жовтні, з метою апробація інтерактивних методів, новітньої багатофункціональної наочності, зокрема, лепбуку у жовтні на шкільній ланці пройшов День відкритих дверей.  Успішно провели панорамні заняття з патріотичного виховання з використанням лепбуку виховательки Гукасян Є.І. та Квітковська Т.В.

В 2020-2021 році розробили лепбуки за темою:

 •  «Транспорт», /Коваленко С.В./,   
 •  «Наша армія» (з військово-патріотичного виховання) /Квітковська Т.В./
 •  «Який Я?» (з валеологічного виховання)  /Скала І.А./
 •  «Кухар» (з профорієнтації) /Фраймарк О.О./
 • «Яблуко» (природознавство, валеологія) /Скала І.А./

Лепбук як багатофункціональна наочність допоміг систематизації знань дітей дошкільного та шкільного віку про оточуючий світ, прослідкувати тісні взаємозв’язки.

      Як інтерактивний вид роботи на занятті майже всі педагоги закладу використовують метод «пізнавального діалогу» та пошукові бесіди «Полілог». Відомий гуманіст, психолог і педагог Глен Доман говорив: «Діти розумні настільки, наскільки розумними ми їм дозволяємо бути».

І це так. Сучасний педагог створює на занятті всі умови для активного пізнання. Вдало і змістовно на свої заняттях з дітьми старшого дошкільного віку організовує пізнавальний діалог в-дефектологиня Коваленко С.В. В процесі пізнавального діалогу діти розмірковують вголос, шукають засоби вираження своєї думки, як її сформулювати, висловити, вчаться переконувати співрозмовників у правильності своєї думки, що дається не с першого разу, а тільки за допомогою навідних запитань педагога.

Під час занять, виховних заходів вихователі шкільної ланки результативно застосовують бесіду-полілог (Корженко І.О., Кузнєцова Р.А., Самаріна В.І., Квітковська Т.В.). Така бесіда допомагає у спільному пошуку істини під час обговорення проблеми. Полілог - один із методів розвитку словесної творчості дітей у процесі пізнавальної діяльності. Кожна тема пропонує своє коло проблем, які об­говорювати під час полілогу. Наприклад, «Які руки називають золотими?» (Квітковська Т.В.), «Чому у пташок різні дзьоби?» (Корженко І.О.)  тощо.

    Однією з розповсюджених технологій, яку найчастіше використовують педагоги на занятті - є мультимедійні технології, зокрема: відеоролики про оточуючий світ природи, предметів, діяльності людей тощо; мультфільми пізнавального змісту, авторські мультимедійні дидактичні ігри та казки, слайд-презентації, ілюстрування тощо. Мультимедійні технології на заняттях успішно використовують педагоги Скала І.А., Коваленко С.В., Корженко І.О., Квітковська Т.В., Самаріна В.І., Гукасян Є.І., Кузнєцова Р.А., Шульга Н.Я., Гончарова О.О.

     Відеоролики, як сучасна наочність, допомагають дітям розглянути, побачити,  познайомитись з оточуючим середовищем яке воно є в реальному житті. Засобами відео педагоги викликають у дітей неприховану увагу й непідробний інтерес до навчального матеріалу, розширюють уявлення про оточуючий світ, надають реалістичні знання. Для підсилення ефекту реальності оточуючого життя, виховательки Скала І.А., Гончарова О.О., Корженко І.О., Шульга Н.Я., в-дефектологиня Коваленко С.В., с/вихователька Гайданова Л.І. влучно використовують аудіо записи (шум дощу, вітру, спів птахів, звуки сирени пожежної машини, швидкої допомоги тощо).

     З огляду на потреби сьогодення та з метою впровадження сучасної мультимедійної системи освіти, створення та розвиток комп’ютерно-орієнтованого освітнього середовища, педагоги закладу створюють власний мультимедійний продукт, зокрема, авторські мультимедійні казки,  ігри, мультимедійні презентації, відеоролики.

     Багато уваги педагогічний колектив приділяє особливості формування свідомого ставлення вихованців до своїх прав і обов’язків. Для більш усвідомленого розуміння правових знань допомагає авторська мультимедійна казка. В цьому році в результати творчої роботи педагогів, матеріальна база закладу поповнилася різноманітним мультимедійним продуктом, зокрема:

Авторськими  мультимедійними казками з правового виховання:

 • «Пригоди світлячка і котика» /Корженко І.О./
 • «Колобок на новий лад» /Квітковська Т.В./
 • «Хлопчик, який не знав свого імені» /Коваленко С.В./
 • «Розумне мишенятко» /Кузнєцова Р.А./
 • «Софійка і право на відпочинок» /Самаріна В.І./
 • «Життя Сашка» /Скала І.А./
 • «Пригоди друзів в Простоквашино» /Фраймарк О.О./
 • «Світлячок і котик» /Шульга Н.Я.

 Авторськими мультимедійними іграми:

«Герої мультфільмів та їх права» /Самаріна В.І./

«Права літературних героїв» /Дудорєва Г.С./

«Дерево допомоги»  /Квітковська Т.В./

«Права та обов’язки» /Корженко І.О./

«Кросворд від Феміди» /Скала І.А./

«Яке право і обов’язок порушені у казках»

«Я маю права та обов’язки» /Скала І.А./

Які права порушені у казках» /Фраймарк О.О./

    Поширені в дитячому будинку мультимедійні презентації, які педагоги розробляють до занять, виховних заходів, зокрема:.

 • «Мій крок до успіху в житті», «Запрошуємо до театру»,  «У світі професій» /Гукасян Є.І./
 • «Бджола мала, а й та працює» /Квітковська Т.В./
 • «Про права дитини», «Інтернет небезпека», / Скала І.А./
 • «Забруднення води», «Професія тесляр», «Дика тварина Африки – лев», «Свійські тварини – віслюк, верблюд»  /Коваленко С.В./

Протягом навчального року старша вихователька Гайданова Л.І. підготувала навчальні відеоролики:

 • «День гідності та свободи України»
 • «Олімпійський тиждень»
 • «З Лесиного поетичного віночка»
 • «Вишиванку одягаю і нею пишаюся»
 • «Ура -  Зима! Ура – канікули!»
 • «Поетичні рядки Кобзаря - у серці моєму»
 • «Танці з зірками»
 • «Всеукраїнський день бібліотеки»

     Успішно практикується в роботі з дітьми дошкільного так і шкільного віку технологія едьютейнменту - навчання як розвага, що дарує радість і дітям, і педагогам. В закладі розповсюджений такі види едьютейнменту, як: перегляд мультсеріалів пізнавального характеру, проведення  квестів, організація творчих ігор на закріплення знань за різною тематику (безпека життєдіяльності; правознавство, природа, профорієнтація, народознавство тощо). Едьютейнмент, як нова освітня технологія, поєднує в собі розважальні прийоми, методи інтерактивного й активного навчання, мотивацію до пізнання та взаємодії.

      Під час перевірки на виховних годинах з пожежної безпеки виховательки і дошкільного, і молодшого шкільного віку успішно використовують мультсеріали пізнавального характеру («Спасик і його команда»; «На допомогу»; «Пожежна частина» «Фокс і Крот спішать на допомогу» тощо).

     Квест технології майстерно використовують в роботі з вихованцями шкільного віку виховательки Кузнєцова Р.А., Квітковська Т.В., Скала І.А., Дудорєва Г.С., Фраймарк О.О.

     Квест - весела і цікава гра, що забезпечує задоволення дітей в процесі навчання, пропонуючи цікавий матеріал; спонукаючи дітей до самостійного розв’язання проблемних завдань, вчить соціальної взаємодії з іншими дітьми (робота в групах, вміння домовлятися, слухати один одного, планувати, розмірковувати в голос, обирати правильне рішення, робити висновки тощо). Під час квесту діти закріплюють розширюють свої знання з валеологічного виховання, правознавства, профорієнтації, безпеки життєдіяльності, народознавства тощо.

     Методика  компетентнісного навчання «шести цеглинок», вже декілька років освоюється педагогами закладу як дошкільної так і шкільної ланок. Успішно використовують цю  методику в роботі з дітьми дошкільного віку на заняттях з математики, розвитку мовлення, грамоти, на сенсорних заняттях в-дефектологині Коваленко С.В., Ларіна І.П.; в конструктивно-ігровій діяльності виховательки Шульга Н.Я., Гончарова О.О. Роблять перші спроби у використанні «шести цеглинок мислення» з дітьми шкільного віку виховательки Кузнєцова Р.А.,  Дудорєва Г.С.

      Вихователька Дудорєва Г.С. успішно використала сучасну методику «шести цеглинок» на  інтегрованому занятті за темою «Кольорові цеглинки мислення». Ігри завдання з шістьма цеглинками сприяли, преш за все, розвитку асоціативного мислення, комунікативного мовлення. Діти вчилися працювати в парі, команді, домовлятися, спільно вирішувати проблеми, логічно обґрунтовувати свою точку зору, що вихованцям закладу дається нелегко, тому така практика для них цінна.

     Одним з найефективніших інтерактивних методів в роботі педагогів закладу залишається метод «проєкту», дослідницько-пошуковий метод.

     Метод «досліду та експерименту» міцно увійшов в освітній процес закладу. Протягом року цей метод успішно використовує у валеологічному вихованні вихователька Скала І.А.  (відкрите заняття: «Органи чуття», «Як ми дихаємо»). Гарних результатів досягли, використовуючи метод дослідження, в-дефектологиня Коваленко С.В. (заняття-дослідження за темою «Пригоди парасольки»), в-дефектологиня Ларіна І.П. (заняття-дослідження за темою «Як маленька краплинка шукала маму хмаринку», «Ми досліджуємо світ природи»), виховательки Корженко І.О. (заняття-дослідження за темою  «У світі птахів».

   Метод дослідження, перш за все, вправляє дітей в умінні ставити запитання, висувати гіпотези та давати визначення поняттям; розкриває етапи дитячого дослідження. Діти, як і дошкільного так, і шкільного віку, з великим бажанням виконують творчі, пошуково-дослідницькі завдання, які проходять під  безпосереднім керівництвом педагогів.

   Відзначена робота в-дефектологині Коваленко С.В., яка створює на занятті атмосферу інтелектуального пошуку, творчості, вчить дітей старшого дошкільного віку розуміти і вирішувати проблеми та проблемні ситуації, усвідомлювати, що в навколишньому житті все взаємопов’язане.

     Зроблено висновки, що важливу роль в освітній діяльності закладу відіграє метод «проєкту» - як інноваційний метод навчання та виховання.

     В цьому році успішно презентували проєктну діяльність вихователька Гукасян Є.І. з профорієнтаційної роботи з дітьми шкільного віку за темою «Запрошуємо до театру» (з використанням дослідницько-пошукового методу) та вихователька Квітковська Т.В. - з трудової діяльності з дітьми молодшого шкільного віку  за темою «Руки працьовиті, руки золоті». На проєктних заняттях виховательки вчать дітей аналізувати проблему, ставити задачу, визначати ціль і планувати свою діяльність; методом пошуку розв’язувати проблему, презентувати свою роботу і її кінцеві результати (театральна вистава /Гукасян/; засолка капуста /Квітковська/). Дуже добре, що в проєктній роботі (дослідницька, пізнавальна, продуктивна…) домінує самостійна діяльність дітей, в процесі якої вихованці закладу пізнають навколишній світ і отримані нові знання використовують в нових умовах. Дослідницько-пошукові методи та прийоми  розвивають логічне мислення, активізують мовленнєві дії, вчать розмірковувати, слухати, порівнювати, зіставляти, переконувати, доводити.

Картотека передового досвіду та педагогічних проєктів педагогів закладу поповнилася:

Освітніми проєктами:

 • «Розвиваємось з конструктором Лего» /пізнавальний розвиток з дітьми старшого дошкільного віку/, вчителька-дефектологиня Коваленко С.В.
 •  «Здоровим бути здорово!» /валеологічне  виховання/, вихователька Самаріна В.І.
 • «Бути здоровим, моє право та обов’язок» /з правового та валеологічного виховання/, вихователька Гончарова О.О.
 • «Який Я?» /дослідницький проєкт з валеології/, вихователька Скала І.А.
 • «Гра – світ дитинства» /ігрова діяльність, профорієнтація, мовленнєвий розвиток/, вихователька Фраймарк О.О.
 • «Кухар – професія почесна» /з профорієнтації/, вихователька Гукасян Є.І.
 • «Любов і щастя в  родинному колі» /з родинного виховання/, вихователька Шульга Н.Я.

Нововведення (інновації) не виникають спонтанно, а постають результатом системних наукових пошуків, аналізу,  узагальнення педагогічного досвіду.

      В 2020-2021 навчальному році вихователька Гукасян Є.І.  узагальнила досвід роботи з профорієнтації та підготувала власну  методичну розробку за темою «Професійна орієнтація  дитини молодшого шкільного віку  – крок до успішного самостійного життя», яка пройшли апробацію та схвалена Вченою радою комунального закладу вищої освіти «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради» 12 березня 2021 року.

     Інноваційна освітня діяльність – це не тільки розробка, розповсюдження та застосування освітніх інноваційних методів, прийомів, форм освітньої роботи, а й впровадження інновацій в систему управління закладом.

Сьогодні в умовах демократизації освіти все більше значимим є залучення педагогічного колективу до контролю з передачею йому контрольних повноважень. Вже декілька років в   дитячому будинку запроваджено інновації щодо внутрішньої контрольно-оцінювальної діяльності.
Найбільш демократичними видами контролю є самоконтроль та взаємоконтроль.

    В 2020-2021 навчальному році, як і в минулому, здійснено два види взаємоконтролю: за календарним планом досвідченого вихователя та діловою документацією вчителя-дефектолога.

      Контроль за календарним планом освітньої роботи є одним із засобів вивчення професійного рівня педагога, його сильних та слабких сторін.

      У листопаді з метою визначення змістовності навчально-виховної роботи, використання інтерактивних методів; вироблення відповідального ставлення педагога до складання плану; активізації посадових обов’язків досвідченого вихователя, виховательками Самаріною В.І., Гукасян Є.І., Кузнєцовою Р.А., які мають педагогічне звання вихователь-методист, здійснений взаємоконтроль за календарним планом освітньої роботи

      Взаємоконтроль продемонстрував педагогам перспективи навчально-виховної діяльності, збагатив практичний досвід і сприяв розширенню професійного кругозору.

       У лютому 2021 року, здійснений взаємоконтроль за діловою документацією корекційного педагога, з метою вироблення відповідального ставлення педагога до ведення та зберігання документації; активізації посадових обов’язків в-дефектолога, розширення горизонтальних зв’язків в управлінні закладом, вчителями-дефектологами Коваленко С.В. та Ларіною І.П. здійснений взаємоконтроль за якістю складання  та зберігання ділової документації. Взаємоконтроль продуктивний спосіб удосконалення професійної майстерності педагога в умовах демократизації освітнього процесу.

     Інноваційна робота в закладі сприяє становленню педагога як особистості й професіонала, розвитку фахової майстерності, ініціативи педагога, формуванню творчої активності, узагальненню і поширенню його досвіду, зростанню авторитету.

Пропозиції:

 1. Подальше продовжити розвивати інноваційні процеси в закладі. Спрямувати інноваційну роботу на особистісно-орієнтовне навчання та виховання; надати пріоритет розвитку новітніх інформаційно-комунікативних технологій, подальшу диференціацію та індивідуалізацію у процесах навчання та виховання, орієнтацію на збереження і зміцнення здоров’я вихованців закладу, що вимагає розробки, апробації і впровадження нових валеологічних освітніх технологій.
 2. Заохочувати педагогів до творчо-пошукової роботи.
 • Педагогам систематично удосконалювати свій педагогічний досвід; бути у постійному пошуку інтерактивних методів, прийомів, форм роботи. Конструктивно та творчо використовувати педагогічний досвід творчих педагогів закладу та  педагогів-практиків України й зарубіжжя.
 1. Керівникам гуртків, педагогам-спеціалістам значно поліпшити роботу з означеної проблеми; широко використовувати інноваційні освітні технології, сучасну наочність, підтримувати міжпредметні зв’язки.
 2.  В-дефектологиням Ларіній І.П., Коваленко С.В. в системі впроваджувати освітні технологія «кольорові лічильні палички» та «ментальну арифметику».
 3. План роботи з інноваційної діяльності на наступний 2021-2022 навчальний рік спрямувати на поліпшення науково-теоретичної, методичної та практичної підготовленості педагогічних кадрів закладу до інноваційної діяльності. В плані відображати три напрямки: пізнавальну, тематичну та узагальнюючу.

 

 

Впровадження в освітній процес закладу новітньої технології "Ментальньої арифметики" 

з дітьми дошкільного віку 

                                            Робота з рахівницею Абакус  розвиває мислення, увагу, зосередженість дошкільнят.                                        

          

 

   Діти залюбки працюють на мультимедійній дошці 

 

         

 

Цікава та захоплива робота з перфокартами

 

         

 

Працює майстерня Ляльки-Мотанки

         Розвиток творчих продуктивних здібностей дітей, виховування національні патріотичних почуттів засобами художньої праці.

 

                                       

 

            

 

            

 

            

 

Багатофункціональна наочность новітньої методики 

"Лячільні палички Кюїзенера -числа в кольорі "