Головні задачі закладу

 

 

ПРОБЛЕМНА ТЕМА ЗАКЛАДУ НА 2021-2022 Н.Р.

 

«ПІДГОТОВКА ВИХОВАНЦІВ ДИТЯЧОГО БУДИНКУ

ДО ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ У ВІДКРИТОМУ СУСПІЛЬСТВІ»

 

ПРІОРИТЕТНІ ЗАДАЧІ НА 2021-2022 Н.Р.

 

  1.  Організація єдиного здоров’язбережувального простору для забезпечення

кожній дитині комфортних безпечних умов у фізичному, комунікативно-мовленнєвому, розумовому і духовному розвитку.

 

2.  Створення соціально-педагогічних умов для профорієнтаційного та трудового

виховання - як одна з основних  складових у формуванні особистості нової людини.

 

       3.  Спрямування зусиль педагогів на створення комплексної системи національно-патріотичного виховання, спрямованої на формування у дітей  високої патріотичної свідомості, активної громадської позиції, ціннісного ставлення до всього українського.

 

         4.  Створення педагогічних умов для формування у вихованців свідомого ставлення

до своїх базових прав та обов’язків,  дотримання соціальних норм поведінки.