Нормативно-правова база

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ,

ЩО РЕГЛАМЕНТУЮТЬ ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕДАГОГА У 2021-2022 Н. Р.

 

 1. Конституція України;
 2. Закон України «Про освіту» (із змінами від 15.07.2021р. № 1658-IX);
 3. Закон «Про дошкільну освіту» (із змінами від 05.11.2020р. № 978-IX);
 4. Закон України «Про повну загальну середню освіту» ( із змінами від 15.07.2021р. №1658-IX);
 5. Закон України «Про позашкільну освіту» (із змінами від 27.04.2021 р. №1414-IX);
 6. Закон України «Про професійну (професійно-технічну) освіту» (із змінами від 01.01.2021 р. №103/98-ВР );
 7. Закон України «Про вищу освіту» (із змінами від 17.06.2021 р. №1557-IX);
 8. Закон України «Про охорону дитинства»(із змінами від 18.02.2021р. №1256-IX);
 9. Закон України «Про забезпечення функціювання української мови як державної» (із змінами від 17.03.2020 р.№ 531);
 10. Указ Президента «Про Національну доктрину розвитку освіти на період до 2021 року» від 25 червня 2013 року №344/2013;
 11. Указ Президента України «Про Національну стратегію з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року «Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова нація» від 09.02.2016 року № 42/2016;
 12. Указ Президента України «Про пріоритетні заходи щодо розвитку професійної (професійно-технічної) освіти» від 30.03.21 р. №130;
 13. Конвенція про права дитини від 20.11.1989 року (зі змінами, схваленими резолюцією 50/155 Генеральної Асамблеї ООН від 21 грудня 1995 року)
 14. «Базовий компонент дошкільної освіти». Нова редакція від 22.01.2021 р.
 15. Наказ МОНУ від 12.01.2021 р., №33 «Про затвердження Базового компонента дошкільної освіти (Державного стандарту дошкільної освіти) нова редакція»;
 16. Наказ МОНУ від 31.03.2021 р., №397 «Про затвердження Типової програми підвищення кваліфікації педагогічних працівників щодо впровадження оновленого Базового компонента дошкільної освіти (Державного стандарту дошкільної освіти)»;
 17. Наказ МОН від 8 вересня 2020 року №1115 і зареєстровано в Міністерстві юстиції 28 вересня 2020 року за №941/35224 «Деякі питання організації дистанційного навчання»;
 18. Лист МОНУ №1/9-128 від 10.03.2021 р. «Щодо необхідності проведення додаткових профілактичних заходів в середовищі дітей та підвищення обізнаності батьків»;
 19. Лист МОНУ №1/9-148 від 16.03.2021 р. «Щодо методичних рекомендацій до оновленого Базового компонента дошкільної освіти»;
 20. Лист МОНУ №1/9-344 від 07.07.2021 р. «Планування роботи закладу дошкільної освіти на рік»;
 21. Лист МОНУ №1/9-362 від 16.07.2021 р. «Деякі питання організації виховного процесу у 2021/2022 н. р. щодо формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок»;
 22. Лист МОНУ №1/9-363 від 16.07.2021 р. «Про пріоритетні напрямки роботи психологічної служби у системі освіти у 2021/2022 н. р.»;
 23. Лист МОНУ №1/10-3101 від 23.07.2021 р. «Щодо особливостей організації навчання»;
 24. Лист МОНУ №1/9-404 від 09.08.2021 р. «Про перелік навчальної літератури та навчальних програм, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в освітньому процесі закладів освіти у 2021/2022 навчальному році»;
 25. Лист МОНУ №1/9-406 від 10.08.2021 р. «Щодо окремих питань діяльності закладів дошкільної освіти у 2021/2022 навчальному році»;
 26. Лист МОНУ №1/9-433 від 28.08.2021 р. «Про окремі питання діяльності закладів загальної середньої освіти у новому 2021/2022 навчальному році»;
 27. Лист МОНУ №1/9-436 від 30.08.2021 р. «Щодо організації навчання осіб з особливими освітніми потребами у закладах загальної середньої освіти у 2021/2022 навчальному році»;
 28. Лист ІМЗОУ №22.1/10-1775 від 11.08.2021 р. «Методичні рекомендації щодо розвитку STEM-освіти в закладах загальної середньої та позашкільної освіти у 2021-2022 навчальному році»;
 29. Постанова  Кабінету Міністрів України від 30 червня 2021 р. № 673 «Державна цільова соціальна програма національно-патріотичного виховання на період до 2025 року;
 30. Постанова МОЗУ № 9 від 26 серпня 2021 р. «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у зв’язку поширенням коронавірусної
  хвороби (COVID-19)».