Нормативно-правова база

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ,

ЩО РЕГЛАМЕНТУЮТЬ ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕДАГОГА У 2020-2021 Н. Р.

 1. Конституція України;
 2. Закон України «Про освіту» (із змінами № 725-IX від 18.06.2020);
 3. Закон «Про дошкільну освіту» (із змінами від 16.01.2020 № 463-IX; від16.01.2020 № 474-IX);
 4. Закон України «Про повну загальну середню освіту» від 16.01.2020 № 463-ІХ
 5. Закон України «Про позашкільну освіту» (із змінами від 6.01.2020 № 463-IX);
 6. Закон України «Про професійну (професійно-технічну) освіту» (із змінами від 16.01.2020 № 474-IX);
 7. Закон України «Про вищу освіту» (із змінами від 16.01.2020 № 463-IX, від 04.06.2020 № 676-IX, від 17.06.2020№ 720-IX, від 03.07.2020 № 744-IX, 03.07.2020 № 749-IX);
 8. Закон України «Про охорону дитинства»(із змінами від 17.06.2020 №720-ІХ);
 9. Закон України «Про забезпечення функціювання української мови як державної» (із змінами від 17.03.2020№ 531);
 10. Указ Президента «Про Національну доктрину розвитку освіти на період до 2021 року» від 25 червня 2013 року №344/2013;
 11. Указ Президента України «Про Національну стратегію з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року «Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова нація» від 09.02.2016 року № 42/2016.
 12. Указ Президента України «Про стратегію національно-патріотичного виховання» від 18.05.2019 № 286/2019;
 13. Конвенція про права дитини від 20.11.1989 року (зі змінами, схваленими резолюцією 50/155 Генеральної Асамблеї ООН від 21 грудня 1995 року)
 14. Указ Президента України «Про оголошення 2020/2021 навчального року роком математичної освіти в Україні» від 30.01.2020 р. № 31/2020
 15. Наказ МОНУ «Про затвердження Типового переліку спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку осіб з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних та спеціальних класах (групах) закладів освіти» від 23.04.2018 р. № 414 (із змінами від 21.06.2019 р. № 873)
 16. Наказ МОНУ «Про затвердження Типового переліку засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів і STEM-лабораторій» від 29.05.2020 р. №574
 17. Концепція реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року від 14.12.2016 р. № 988-р (зі змінами від 22.08.2018 № 592-р);
 18. Концепція розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти) від 06.08.2020 р.
 19. Лист МОНУ «Щодо організації роботи закладів дошкільної освіти під час карантину» від 23.04.2020 р. №1/9 – 219
 20. Лист МОНУ «Щодо організації роботи інклюзивно-ресурсних центрів» від 04.05.2020 р. № 1/9 - 232
 21. Лист МОН України «Щодо нагальних питань впровадження Закону України «Про повну загальну середню освіту» від  08.05.2020 року № 1/9-201
 22. Лист МОНУ Щодо організації роботи закладів позашкільної освіти від 29.05.2020 р. №1/9 - 292
 23. Лист МОНУ «Щодо методичних рекомендацій з організації психолого-педагогічного консиліуму для проведення повторної комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини» від 16.06.2020 р. № 1/9-328
 24. Лист МОНУ «Щодо створення інклюзивного освітнього середовища в закладах дошкільної освіти» від 25.06.2020 р. №1/9 – 348  
 25. Лист МОН України «Деякі питання організації виховного процесу у 2020/2021 н. р. щодо формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок» від 20.07.2020 року № 1/9-385
 26. Лист МОНУ «Про переліки навчальної літератури, рекомендованої міністерством освіти і науки України для використання у закладах освіти у 2020/202 і навчальному році» від 22.07.2020 року № 1/9-394
 27. Лист МОНУ «Щодо організації роботи закладів загальної
  середньої освіти у 2020/2021 навчальному році» від 05.08.2020 року № 1/9-420
 28. Лист МОН України «Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2020/2021 навчальному році» від 11.08 2020 року № 1/9-430
 29. Лист МОН України «Про створення безпечного освітнього середовища в закладі освіти та попередження і протидії булінгу (цькуванню) від 14.08.2020 р. №1/9-436
 30. Інструктивно-методичні рекомендації «Щодо організації діяльності закладів дошкільної освіти у 2020/2021 навчальному році (додаток до листа МОН України від 30.07.2020 №  1/9-411)
 31. Постанова МОЗУ «Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів дошкільної освіти на період карантину в зв’язку поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» від 21.05.2020 р. № 25;
 32. Постанова МОЗУ «Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів у закладах освіти в період карантину в зв’язку поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» від 30.07.2020 р. № 42;