Фінансова звітність

 

 

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі,

розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості предмета закупівлі

 (оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016

«Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

 

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код  закупівельника  в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, його категорія:

Найменування: КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТРАЛІЗОВАНА ЗАКУПІВЕЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ"

Місцезнаходження: 65085, Україна, Одеська область, Одеса, вул.Канатна, буд.83

Код замовника: ЄДРПОУ 40600473

Категорія: Замовник, який призначений централізованою закупівельною організацією

 

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, його категорія:

Найменування: Комунальний заклад "Білгород-Дністровський дитячий будинок змішаного типу для дітей дошкільного та шкільного віку"

Місцезнаходження: 67708 Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Сонячна, 14а

Код замовника: ЄДРПОУ 20990022.

Категорія: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади.

 

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Електрична енергія (ДК 021:2015 – 09310000-5 «Електрична енергія»). Поділ на лоти не передбачено.

 

Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-11-30-009113-c

 

Вид  процедури закупівлі: відкриті торги.

 

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 907567,36грн (Дев’ятсот сім тисяч п’ятсот шістдесят сім гривень 36 копійок) з ПДВ. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено аналізом споживання (річного та місячного) електричної енергії за календарний рік (бюджетний період) з урахуванням потреб замовника. Замовником здійснено розрахунок очікуваної вартості товарів/послуг методом порівняння ринкових цін відповідно до примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, яка затверджена наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 18.02.2020 № 275.

Ціна (тариф) за одиницю Товару (1 кВт/год  електричної енергії)  ґрунтується на всіх фактичних  складових ціни електроенергії та включає в себе: закупівельну ціну на відповідному ринку; тариф, встановлений Регулятором для оператора системи передачі за передачу електричної енергії; платіж за здійснення операцій купівлі-продажу на відповідному ринку відповідно до його правил, у тому числі затверджений Регулятором; ставку внеску на регулювання, згідно з рішенням Регулятора; ставку податку на підакцизний товар; націнку Постачальника за послуги з постачання електричної енергії; витрати на сплату податків і зборів (обов'язкових платежів) та інших платежів, усі інші витрати, необхідні для належної поставки Товару.

        При визначенні очікуваної вартості закупівлі враховувалась інформація про ціни товарів та послуг, що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі, в тому числі на сайтах виробників та постачальників відповідної продукції, спеціалізованих торгівельних майданчиках,  в електронній системі закупівель "Prozorro".

 

Розмір бюджетного призначення: 907567,36грн. з ПДВ.

 

Нормативно-правове регулювання. Закупівля електричної енергії, технічні та якісні характеристики предмета закупівлі регулюються та встановлюються Законом України «Про ринок електричної енергії» (далі — Закон), Правилами роздрібного ринку електричної енергії, затвердженими постановою Національної комісії , що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі — НКРЕКП) від 14.03.2018 № 312 (далі — ПРРЕЕ), Законом України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII (далі — Закон про закупівлі), Кодексом системи розподілу, затвердженим постановою Національної комісії регулювання електроенергетики та комунальних послуг України від 14.03.2018 № 310 (далі — КСР), Порядком забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання, затвердженим постановою НКРЕКП від 12.06.2018 № 375 (далі — Порядок № 375), та іншими нормативно-правовими актами, що стосуються предмета закупівлі.

Загальні положення. Згідно з пунктом 26 статті 1 Закону електрична енергія — енергія, що виробляється на об’єктах електроенергетики і є товаром, призначеним для купівлі-продажу. Статтею 56 Закону визначено, що постачання електричної енергії споживачам здійснюється електропостачальниками, які отримали відповідну ліцензію, за договором постачання електричної енергії споживачу.

Інформація про електропостачальника повинна міститись у переліку (ліцензійному реєстрі НКРЕКП) суб’єктів господарювання, які відповідно до вимог Закону отримали ліцензію на право провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії, який розміщено на офіційному вебсайті НКРЕКП у розділі: Електрична енергія/Ліцензування/Реєстри ліцензіатів (вид діяльності — постачання електричної енергії).

Електропостачальник повинен забезпечити поставку електричної енергії на об’єкти замовника Комунального закладу "Білгород-Дністровський дитячий будинок змішаного типу для дітей дошкільного та шкільного віку", які підключені до місцевих розподільчих мереж відповідно до вимог Кодексу розподільчих систем, технічні та якісні характеристики якої повинні відповідати нормам чинного на території України законодавства, державним, міжнародним стандартам та вимогам державної політики України в галузі захисту довкілля.

 

Обґрунтування технічних характеристик.

Кількісною характеристикою предмета закупівлі є обсяг споживання електричної енергії. За одиницю виміру кількості електричної енергії приймається кіловат-година, яка дорівнює кількості енергії, спожитої пристроями потужністю в один кіловат протягом однієї години. Обсяг, необхідний для забезпечення діяльності та власних потреб об’єктів замовника, та враховуючи обсяги споживання попереднього календарного року, з урахуванням потреб замовника становить 190265кВт*год на 2022р.

Строк постачання: з моменту укладання договору, але не раніше 01.01.2022 по 31.12.2022 року.

Місце розташування об’єктів Замовника:

- Одеська область місто Білгород-Дністровський, вулиця Сонячна 14-А (ЕІС-код точки обліку - 62Z7303316854419, запланований обсяг споживання - 115350кВт*год),

- Одеська область, місто Білгород-Дністровський, вулиця Перемоги 9 (ЕІС-код точки обліку - 62Z5108291242500, запланований обсяг споживання - 73515 кВт*год),

- Одеська область, Білгород-Дністровський район, село Випасне, вулиця Заливна 40 (ЕІС-код точки обліку - 62Z3143750393786, запланований обсяг споживання - 1400кВт*год).

Клас напруги – 2 клас

Група площадок вимірювання – група «б»

В тариф входить оплата оператору системи розподілу – «ні».

Форма оплати – «післяоплата»

Оператор системи розподілу - АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»

 

Обґрунтування якісних характеристик. Пунктом 1.1.2 глави 1.1 розділу І ПРРЕЕ визначено, що якість електропостачання — це перелік визначених Регулятором показників (і їх величин), які характеризують рівень надійності (безперервності) електропостачання, комерційної якості надання послуг з передачі, розподілу та постачання електричної енергії, а також якість електричної енергії.

Електропостачальник забезпечує дотримання загальних та гарантованих стандартів якості надання послуг з електропостачання, у тому числі тих, що передбачені згідно з Порядком № 375, Законом, ПРРЕЕ, КСР, умовами договору про постачання електричної енергії (договору про закупівлю) та іншими нормативно-правовими актами. Згідно зі статтею 18 Закону показники якості електропостачання повинні відповідати величинам, що затверджені НКРЕКП. Відповідно до положень пункту 11.4.6 глави 11.4 розділу XI КСР параметри якості електричної енергії в точках приєднання споживачів у нормальних умовах експлуатації мають відповідати параметрам, визначеним у ДСТУ EN 50160:2014 «Характеристики напруги електропостачання в електричних мережах загального призначення». Електропостачальник зобов’язується дотримуватися передбачених чинним законодавством вимог.

 

Електропостачальник зобов’язується здійснювати своєчасну закупівлю електричної енергії в обсягах для забезпечення безперервного надання послуг із постачання електричної енергії споживачу (замовнику), що за належних умов забезпечать задоволення попиту на споживання електричної енергії споживачу (замовнику). Електропостачальник зобов’язується забезпечити комерційну якість послуг, які надаються споживачу (замовнику), що передбачає вчасне та повне інформування споживача (замовника) про умови постачання електричної енергії, ціни на електричну енергію та вартість послуг, що надаються, надання роз’яснень положень актів чинного законодавства, якими регулюються відносини між електропостачальником та споживачем (замовником), ведення точних та прозорих розрахунків із споживачем (замовником), а також можливість вирішення спірних питань шляхом досудового врегулювання. Споживач (замовник) має право на отримання компенсації за недотримання показників комерційної якості надання послуг постачальником. Постачальник зобов’язується надавати компенсацію споживачу (замовнику) за недотримання показників комерційної якості надання послуг постачальником у порядку, затвердженому Регулятором, та опублікувати на своєму офіційному веб сайті порядок надання компенсацій та їх розміри.

 

 

***************************************************************************************************

 

 

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі,

розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016

«Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

 

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, його категорія:

Найменування: Комунальний заклад "Білгород-Дністровський дитячий будинок змішаного типу для дітей дошкільного та шкільного віку"

Місцезнаходження: 67708 Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Сонячна, 14а

Код замовника: ЄДРПОУ 20990022.

Категорія: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади.

 

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Електрична енергія (ДК 021:2015 – 09310000-5 «Електрична енергія»). Поділ на лоти не передбачено.

 

Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-11-19-007721-a

 

Вид  процедури закупівлі: Переговорна процедура, скорочена

Відповідно п. 3 ч. 2 ст. 40 Закону України «Про публічні закупівлі», а саме, - переговорна процедура закупівлі застосовується, у разі розірвання договору про закупівлю з вини учасника на строк, достатній для проведення тендера, в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в договорі про закупівлю, який розірваний з вини такого учасника. У Комунального закладу "Білгород-Дністровський дитячий будинок змішаного типу для дітей дошкільного та шкільного віку" не має укладеного договору на постачання електричної енергії, внаслідок розірвання договору про постачання електричної енергії споживачу № Е/479-21від 18.02.2021 року з вини учасника. Так як процедура закупівлі "Відкриті торги" займає не менше 30 календарних днів то на даний момент в замовника відсутні укладені договори за результатом здійснення конкурсної закупівлі. У зв’язку з цим було прийнято рішення укласти договір з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГОГАЗРЕЗЕРВ", які відповідають усім кваліфікаційним критеріям і які надали усі відповідні документи згідно із статтею 17 Закону. Не укладання з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГОГАЗРЕЗЕРВ" договору на закупівлю електричної енергії може привести до не ефективного виконання замовником обов’язків передбачених законом, та повноцінного функціонування закладу Замовника. Отже, з метою недопущення виникнення негативних наслідків, спричинених відключенням об’єктів замовника від електричної енергії, прийнято рішення застосувати переговорну процедуру закупівлі, за нагальною потребою в порядку п. 3 ч. 2 ст. 40 Закону України «Про публічні закупівлі», а саме, - переговорна процедура закупівлі застосовується, у разі розірвання договору про закупівлю з вини учасника на строк, достатній для проведення тендера, в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в договорі про закупівлю, який розірваний з вини такого учасника. Документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури закупівлі: 1. Закон України «Про публічні закупівлі».

 

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 88475,00грн (Вісімдесят вісім тисяч чотириста сімдесят п’ять гривень 00 копійок) з ПДВ. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено аналізом споживання електричної енергії з урахуванням потреб замовника.

Ціна (тариф) за одиницю Товару (1 кВт/год  електричної енергії)  ґрунтується на всіх фактичних  складових ціни електроенергії та включає в себе: закупівельну ціну на відповідному ринку; тариф, встановлений Регулятором для оператора системи передачі за передачу електричної енергії; платіж за здійснення операцій купівлі-продажу на відповідному ринку відповідно до його правил, у тому числі затверджений Регулятором; ставку внеску на регулювання, згідно з рішенням Регулятора; ставку податку на підакцизний товар; націнку Постачальника за послуги з постачання електричної енергії; витрати на сплату податків і зборів (обов'язкових платежів) та інших платежів, усі інші витрати, необхідні для належної поставки Товару.

        При визначенні очікуваної вартості закупівлі враховувалась інформація про ціни товарів та послуг, що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі, в тому числі на сайтах виробників та постачальників відповідної продукції, спеціалізованих торгівельних майданчиках,  в електронній системі закупівель "Prozorro".

            Відповідно до протоколу переговорів від 19.11.2021р. представник ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГОГАЗРЕЗЕРВ" підтвердив можливість постачання електричної енергії для потреб Комунального закладу «Білгород-Дністровський дитячий будинок змішаного типу для дітей дошкільного та шкільного віку» у обсязі 17 695 кВт/год з 1 грудня по 31 грудня 2021 року включно за тарифом 5,00грн.(з ПДВ) за 1 кВт/год, очікуваною вартістю 88 475,00грн., в т.ч. ПДВ – 14 745,83грн.

 

Розмір бюджетного призначення: 88475,00грн (Вісімдесят вісім тисяч чотириста сімдесят п’ять гривень 00 копійок) з ПДВ, відповідно до затвердженого кошторису Комунального закладу "Білгород-Дністровський дитячий будинок змішаного типу для дітей дошкільного та шкільного віку" та прогнозованих обсягів споживання електричної енергії у грудні 2021р.

 

Нормативно-правове регулювання. Закупівля електричної енергії, технічні та якісні характеристики предмета закупівлі регулюються та встановлюються Законом України «Про ринок електричної енергії» (далі — Закон), Правилами роздрібного ринку електричної енергії, затвердженими постановою Національної комісії , що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі — НКРЕКП) від 14.03.2018 № 312 (далі — ПРРЕЕ), Законом України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII (далі — Закон про закупівлі), Кодексом системи розподілу, затвердженим постановою Національної комісії регулювання електроенергетики та комунальних послуг України від 14.03.2018 № 310 (далі — КСР), Порядком забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання, затвердженим постановою НКРЕКП від 12.06.2018 № 375 (далі — Порядок № 375), та іншими нормативно-правовими актами, що стосуються предмета закупівлі.

 

Обґрунтування технічних характеристик.

Кількісною характеристикою предмета закупівлі є обсяг споживання електричної енергії. За одиницю виміру кількості електричної енергії приймається кіловат-година, яка дорівнює кількості енергії, спожитої пристроями потужністю в один кіловат протягом однієї години. Обсяг, необхідний для забезпечення діяльності та власних потреб об’єктів замовника, з урахуванням потреб замовника становить 17695кВт*год.

Строк постачання: з 01.12.2021 по 31.12.2021 року.

Місце розташування об’єктів Замовника:

- Одеська область місто Білгород-Дністровський, вулиця Сонячна 14-А (ЕІС-код точки обліку - 62Z7303316854419),

- Одеська область, місто Білгород-Дністровський, вулиця Перемоги 9 (ЕІС-код точки обліку - 62Z5108291242500),

- Одеська область, Білгород-Дністровський район, село Випасне, вулиця Заливна 40 (ЕІС-код точки обліку - 62Z3143750393786).

Клас напруги – 2 клас

Група площадок вимірювання – група «б»

В тариф входить оплата оператору системи розподілу – «ні».

Оператор системи розподілу - АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»

 

Обґрунтування якісних характеристик. Пунктом 1.1.2 глави 1.1 розділу І ПРРЕЕ визначено, що якість електропостачання — це перелік визначених Регулятором показників (і їх величин), які характеризують рівень надійності (безперервності) електропостачання, комерційної якості надання послуг з передачі, розподілу та постачання електричної енергії, а також якість електричної енергії.

Електропостачальник забезпечує дотримання загальних та гарантованих стандартів якості надання послуг з електропостачання, у тому числі тих, що передбачені згідно з Порядком № 375, Законом, ПРРЕЕ, КСР, умовами договору про постачання електричної енергії (договору про закупівлю) та іншими нормативно-правовими актами. Згідно зі статтею 18 Закону показники якості електропостачання повинні відповідати величинам, що затверджені НКРЕКП. Відповідно до положень пункту 11.4.6 глави 11.4 розділу XI КСР параметри якості електричної енергії в точках приєднання споживачів у нормальних умовах експлуатації мають відповідати параметрам, визначеним у ДСТУ EN 50160:2014 «Характеристики напруги електропостачання в електричних мережах загального призначення». Електропостачальник зобов’язується дотримуватися передбачених чинним законодавством вимог.

 

Електропостачальник зобов’язується здійснювати своєчасну закупівлю електричної енергії в обсягах для забезпечення безперервного надання послуг із постачання електричної енергії споживачу (замовнику), що за належних умов забезпечать задоволення попиту на споживання електричної енергії споживачу (замовнику). Електропостачальник зобов’язується забезпечити комерційну якість послуг, які надаються споживачу (замовнику), що передбачає вчасне та повне інформування споживача (замовника) про умови постачання електричної енергії, ціни на електричну енергію та вартість послуг, що надаються, надання роз’яснень положень актів чинного законодавства, якими регулюються відносини між електропостачальником та споживачем (замовником), ведення точних та прозорих розрахунків із споживачем (замовником), а також можливість вирішення спірних питань шляхом досудового врегулювання. Споживач (замовник) має право на отримання компенсації за недотримання показників комерційної якості надання послуг постачальником. Постачальник зобов’язується надавати компенсацію споживачу (замовнику) за недотримання показників комерційної якості надання послуг постачальником у порядку, затвердженому Регулятором, та опублікувати на своєму офіційному веб сайті порядок надання компенсацій та їх розміри.

 

 

**************************************************************************************************

 

 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик
предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення
та очікуваної вартості предмета закупівлі

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

 

1. Найменування замовника: Комунальний заклад «Білгород-Дністровський дитячий будинок змішаного типу для дітей дошкільного та шкільного віку»

1.1. Місцезнаходження  замовника: Одеська область місто Білгород-Дністровський вулиця Сонячна 14-А

1.2. Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб,      фізичних осіб - підприємців та громадських формувань: 20990022

1.3. Категорія замовника: підприємства, установи, організації, зазначені у пункті 3 частини першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі»

 

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Путівки на оздоровлення дітей сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування за ДК 021:2015: 55240000-4 Послуги центрів і будинків відпочинку

 

3. Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-06-03-011201-b

 

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі 

Місце надання послуг: Узбережжя Чорного моря  в межах Білгород-Дністровського району.

Місце надання послуг, зазначене в технічних вимогах до предмету закупівлі,  обумовлено побажаннями опікунів дітей до місця розташування  дитячого оздоровчого табору.

Кількість: 60 путівок (23 доби перебування).

Строк надання послуг: по 31 серпня  2021 року

 1. Заклад повинен належати до дитячих закладів оздоровлення, типи яких визначено у статті 14 Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» № 375-VI від 04.09.2008, перебувати в Державному реєстрі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку. Бути атестованим або бути запланованим на проведення атестації.

У складі тендерної пропозиції Учасник надає:

 • довідку в довільній формі з інформацією про внесення дитячого закладу оздоровлення та відпочинку до Державного реєстру та/або свідоцтво про державну атестацію дитячого закладу оздоровлення та відпочинку. У разі, якщо заклад включено на проходження атестації в поточному 2021 році, надати підтверджуючі документи та вказати термін проходження атестації.
 • довідку в довільній формі з інформацією:
 • Назва дитячого оздоровчого табору, тип закладу, мета та напрямки діяльності;
 • Форма власності та юридичний статус;
 • Реквізити: адреса (юридична та фактична), телефон, факс, е-mаіl;
 • Керівництво: посада, ім’я, по-батькові, номер контактного телефону.

2. Корпуси  табору капітальної будови не вище 2 поверхів. Місткість табору не більше 200 дітей у зміну.

3. Розміщення дітей для проживання по 3-4 дітей у кімнаті.

•          опис  кімнат із фотографіями.

4. Наявність цілодобової охорони, обов’язково огородженої території дитячого оздоровчого табору.

5. Обмеження доступу на територію табору сторонніх осіб. 3абезпечення збереження особистих речей дітей, що прибули на відпочинок і оздоровлення.

6. Наявність холів-ігрових з відповідною аудіо-відео технікою.

7. Перебування  дітей  сиріт, дітей позбавлених батьківського   піклування дошкільного віку на оздоровленні згідно чинного законодавства.

8. Харчування відповідно норм харчування ПКМУ від 22.11.2004р. № 1591  за рахунок коштів  Учасника.

•          перспективне двотижневе меню на 2021 рік згідно затвердженим нормам державним соціальним стандартам оздоровлення та відпочинку.

9. Розташування дитячого оздоровчого закладу безпосередньо на березі водоймища в екологічно чистій зоні, (при умові, що  відстань до водоймища та Чорного моря   не більше 2 кілометрів). Обов’язкова присутність на пляжі під час купання дітей рятувальників і /або плавруків.

10. Відвідання  дітей  водоймища  щоденно,  здійснюється  за рахунок Учасника.

11. Перевезення  дітей до табору та в зворотному  напрямку по закінченню оздоровлення за рахунок Учасника. При цьому, обов’язково забезпечити супровід дітей кваліфікованими працівниками закладу та медичним працівником. Забезпечення сухим пайком.

12. Повне забезпечення засобами особистої гігієни (мило дитяче, мило   господарче, шампунь, туалетний папір) у т.ч. гігієнічними прокладками.

13. Для дітей дошкільного віку повинна бути передбачена можливість  оздоровлення у супроводі законних представників вихованців (вихователі, помічниками вихователів  замовника) безоплатно.

14. Перевезення до лікарні  та оздоровчих комплексів у разі захворювання дітей за рахунок Учасника.

15. Проведення щоденного температурного скринінгу для  дітей, наявність дезінфікуючих засобів,   у разі проведення екскурсій вихованці повинні бути забезпечені  засобами індивідуального захисту, дотримання масочного  режиму за рахунок коштів  Учасника.

 

5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення предмету закупівлі

            Розмір бюджетного призначення визначено відповідно до рішення Одеської обласної ради від 24 грудня 2020 року №43-VІІІ «»Про обласний бюджет Одеської області на 2021 рік» (зі змінами та доповненнями) за кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів КПКВК 0611024 «Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках», згідно коду економічної класифікації видатків бюджету 2730 «Інші виплати населенню». Джерело фінансування: місцевий бюджет (Обласний бюджет Одеської області).

 

6. Обґрунтування очікуваної вартості предмету закупівлі

            Очікувана вартість предмета закупівлі: 802373,40грн.

Відповідно до Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 18.02.2020 № 275 застосовано метод визначення очікуваної вартості: Розрахунок очікуваної вартості товарів/послуг методом порівняння ринкових цін.

Відповідно до Методики:

Цод = (Ц1 + … + Цк)/К

де:

Цод – очікувана ціна за одиницю товару;

Ц1, Цк – ціни отримані з відкритих джерел інформації;

К – кількість цін отриманих з відкритих джерел інформації.

Дитячий табір «Морські пригоди» (Одеська область, смт Затока) – 498,57 грн./день

https://childcamp.com.ua/ru/camp/details/detskiy-lager-morskiye-priklyucheniya

Дитячий табір «Велика гра» (Одеська область, смт Затока) – 617,14 грн./день

https://childcamp.com.ua/ru/camp/details/detskiy-lager-bolshaya-igra

Дитячий табір «Art-camp Sunbeach (Сонячний берег)» (Одеська область, смт Сергіївка) – 600,00 грн./день

https://childcamp.com.ua/ru/camp/details/detskiy-lager-solnechniy-bereg-sergeevka

Дитячий табір «Art-camp Chayka (Чайка)» (Одеська область, смт Сергіївка) – 610,00 грн./день

https://childcamp.com.ua/ru/camp/details/detskiy-lager-chayka-sergeevka

Відповідно:

Цод = (498,57  + 617,14 + 600,00 + 610,00) : 4 = 581,43 грн.

Заплановано закупити послуги для оздоровлення 60 дітей на 23 дні: 581,43 * 60 * 23 = 802373,40 грн.

 

 

***************************************************************************************************

 

 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості предмета закупівлі при проведені конкурентної процедури  закупівель або повідомлення про намір укласти договір про закупівлю за результатами переговорної процедури закупівель

 

На порталі Уповноваженого органу з питань закупівель 17.02.2021р. розміщено оголошення про проведення процедури: переговорна процедура (скорочена) на закупівлю послуг з централізованого водовідведення на 2021 рік за кодом ДК 021:2015 - 90430000-0 Послуги з відведення стічних вод. Номер закупівлі в системі: UA-2021-02-17-008559-a.

Відповідно до пункту 2 частини 2 статті 40 Закону України «Про публічні закупівлі», якщо роботи, товари чи послуги можуть бути виконані, поставлені чи надані виключно певним суб’єктом господарювання за наявності одного з випадків, а саме: відсутності конкуренції з технічних причин Замовником може застосовуватись Переговорна процедура.

Згідно ч. 2 ст. 5 Закону України «Про природні монополії» Антимонопольним комітетом України ведеться зведений перелік суб’єктів природних монополій на підставі реєстрів суб’єктів природних монополій у сфері житлово-комунального господарства, що формуються національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, а в інших сферах, в яких діють суб’єкти природних монополій – національними комісіями регулювання природних монополій у відповідній сфері або органами виконавчої влади, що здійснюють функції такого регулювання до створення зазначених комісій.

Комунальне підприємство «Білгород-Дністровськводоканал» є єдиним ліцензованим постачальником централізованого водопостачання та централізованого водовідведення в м.Білгород-Дністровський Одеській області в межах власних мереж, що підтверджується:

- Реєстром суб’єктів природних монополій у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, станом на 31.01.2021р. (запис за №27) на офіційному сайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (https://www.nerc.gov.ua);

- Зведеним переліком суб’єктів природних монополій станом на 31.12.2020р. (запис за №28) на офіційному веб-порталі Антимонопольного комітету України (http://www.amcu.gov.ua)

Розмір бюджетного призначення за предметом закупівлі ДК 021:2015 - 90430000-0 Послуги з відведення стічних вод (послуги з централізованого водовідведення) – 74944,00грн. Обсяг водовідведення на 2021 рік – 4352 куб.м. Тариф на водовідведення – 17,22 грн. (з ПДВ)  за 1куб.м.

Очікувана вартість предмета закупівлі ДК 021:2015 - 90430000-0 Послуги з відведення стічних вод (послуги з централізованого водовідведення) на 2021 рік – 74944,00грн.

Інформація про технічні та якісні характеристики предмету закупівлі визначені відповідно до Закону України «Про питну воду та питне водопостачання» від 10.01.2002р.  № 2918-ІІІ, Закон України «Про житлово-комунальні послуги» № 1875-ІV від 24.06.2004р., Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2011р. №869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги», Правила технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України, затверджених Наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 5 липня 1995р. №30 зі змінами та доповненнями, Правила користування системами центрального комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджених Наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27 червня 2008 року №190 зі змінами та доповненнями, ДсанПІН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» та інших нормативно-правових актів України.

 

 

***************************************************************************************************

 

 

 Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості предмета закупівлі при проведені конкурентної процедури  закупівель або повідомлення про намір укласти договір про закупівлю за результатами переговорної процедури закупівель

 

На порталі Уповноваженого органу з питань закупівель 17.02.2021р. розміщено оголошення про проведення процедури: переговорна процедура (скорочена) на закупівлю послуг з централізованого водопостачання на 2021 рік за кодом ДК 021:2015 - 65110000-7 Розподіл води. Номер закупівлі в системі: UA-2021-02-17-008363-a.

Відповідно до пункту 2 частини 2 статті 40 Закону України «Про публічні закупівлі», якщо роботи, товари чи послуги можуть бути виконані, поставлені чи надані виключно певним суб’єктом господарювання за наявності одного з випадків, а саме: відсутності конкуренції з технічних причин Замовником може застосовуватись Переговорна процедура.

Згідно ч. 2 ст. 5 Закону України «Про природні монополії» Антимонопольним комітетом України ведеться зведений перелік суб’єктів природних монополій на підставі реєстрів суб’єктів природних монополій у сфері житлово-комунального господарства, що формуються національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, а в інших сферах, в яких діють суб’єкти природних монополій – національними комісіями регулювання природних монополій у відповідній сфері або органами виконавчої влади, що здійснюють функції такого регулювання до створення зазначених комісій.

Комунальне підприємство «Білгород-Дністровськводоканал» є єдиним ліцензованим постачальником централізованого водопостачання та централізованого водовідведення в м.Білгород-Дністровський Одеській області в межах власних мереж, що підтверджується:

- Реєстром суб’єктів природних монополій у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, станом на 31.01.2021р. (запис за №27) на офіційному сайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (https://www.nerc.gov.ua);

- Зведеним переліком суб’єктів природних монополій станом на 31.12.2020р. (запис за №28) на офіційному веб-порталі Антимонопольного комітету України (http://www.amcu.gov.ua)

Розмір бюджетного призначення за предметом закупівлі ДК 021:2015 - 65110000-7 Розподіл води (послуги з централізованого водопостачання) – 75206,00грн. Обсяг водопостачання на 2021 рік – 4352 куб.м. Тариф на водопостачання – 17,28 грн. (з ПДВ)  за 1куб.м.

Очікувана вартість предмета закупівлі ДК 021:2015 - 65110000-7 Розподіл води (послуги з централізованого водопостачання) на 2021 рік – 75206,00грн.

Інформація про технічні та якісні характеристики предмету закупівлі визначені відповідно до Закону України «Про питну воду та питне водопостачання» від 10.01.2002р.  № 2918-ІІІ, Закон України «Про житлово-комунальні послуги» № 1875-ІV від 24.06.2004р., Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2011р. №869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги», Правила технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України, затверджених Наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 5 липня 1995р. №30 зі змінами та доповненнями, Правила користування системами центрального комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджених Наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27 червня 2008 року №190 зі змінами та доповненнями, ДсанПІН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» та інших нормативно-правових актів України.

 

 

*************************************************************************************************

 

 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості предмета закупівлі при проведені конкурентної процедури  закупівель або повідомлення про намір укласти договір про закупівлю за результатами переговорної процедури закупівель

 

На порталі Уповноваженого органу з питань закупівель 17.02.2021р. розміщено оголошення про проведення процедури: переговорна процедура (скорочена) на закупівлю послуг з постачання теплової енергії на 2021 рік за кодом ДК 021:2015 - 09320000-8 Пара, гаряча вода та пов’язана продукція. Номер закупівлі в системі: UA-2021-02-17-008149-a.

Відповідно до пункту 2 частини 2 статті 40 Закону України «Про публічні закупівлі», якщо роботи, товари чи послуги можуть бути виконані, поставлені чи надані виключно певним суб’єктом господарювання за наявності одного з випадків, а саме: відсутності конкуренції з технічних причин Замовником може застосовуватись Переговорна процедура.

Згідно ч. 2 ст. 5 Закону України «Про природні монополії» Антимонопольним комітетом України ведеться зведений перелік суб’єктів природних монополій на підставі реєстрів суб’єктів природних монополій у сфері житлово-комунального господарства, що формуються національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, а в інших сферах, в яких діють суб’єкти природних монополій – національними комісіями регулювання природних монополій у відповідній сфері або органами виконавчої влади, що здійснюють функції такого регулювання до створення зазначених комісій.

Комунальне підприємство «Білгород-Дністровськтеплоенерго» є єдиним ліцензованим постачальником транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами в м.Білгород-Дністровський Одеській області в межах власних мереж, що підтверджується:

- Реєстром суб’єктів природних монополій у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, станом на 31.01.2021р. (запис за №1) на офіційному сайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (https://www.nerc.gov.ua);

- Зведеним переліком суб’єктів природних монополій станом на 31.12.2020р. (запис за №1) на офіційному веб-порталі Антимонопольного комітету України (http://www.amcu.gov.ua)

Розмір бюджетного призначення за предметом закупівлі ДК 021:2015 - 09320000-8 Пара, гаряча вода та пов’язана продукція (Послуги з постачання теплової енергії) на 2021 рік – 919067,00грн. Очікуване споживання на 2021 рік – 458,16 Гкал. Тариф за 1 Гкал – 1273,40грн. (з ПДВ). Абонентська плата в місяць протягом року – 27790,70грн. (з ПДВ).

Очікувана вартість предмета закупівлі на 2021 рік – 919067,00грн.

Інформація про технічні та якісні характеристики предмету закупівлі визначені відповідно до Закону України «Про теплопостачання» від 02.06.2005р. №2633-ІV, Закону України «Про житлово-комунальні послуги» від 09.11.2017р. №2189-VІІІ, Правилами надання послуги з постачання теплової енергії і типових договорів про надання послуги з постачання теплової енергії, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 21.09.2019р. №830, Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж, затверджених Наказом Міністерства ПтаЕ від 14.02.2007р. №71, Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 №630 та інших нормативно-правових актів України.

 

 

***************************************************************************************************

 

 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості предмета закупівлі при проведені конкурентної процедури  закупівель або повідомлення про намір укласти договір про закупівлю за результатами переговорної процедури закупівель

 

На порталі Уповноваженого органу з питань закупівель 12.02.2021р. розміщено оголошення про проведення процедури: переговорна процедура на закупівлю електричної енергії на 2021 рік за кодом ДК 021:2015 - 09310000-5 Електрична енергія. Номер закупівлі в системі: UA-2021-02-12-009920-c.

Необхідність проведення переговорної процедури за предметом закупівлі Електрична енергія ДК 021:2015 - 09310000-5 «Електрична енергія» на 2021 рік зумовлена тим, що Комунальним закладом «Білгород-Дністровський дитячий будинок змішаного типу для дітей дошкільного та шкільного віку» було двічі відмінено конкурентні процедури закупівель:

1. Відкриті торги за предметом закупівлі Електрична енергія ДК 021:2015 - 09310000-5 «Електрична енергія» (ідентифікатор закупівлі UA-2020-12-07-010359-b) через відсутність достатньо кількості учасників.

2. Відкриті торги за предметом закупівлі Електрична енергія ДК 021:2015 - 09310000-5 «Електрична енергія» (ідентифікатор закупівлі UA-2020-12-24-006503-с) через відсутність достатньо кількості учасників.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.40 Закону переговорна процедура закупівлі використовується замовником як виняток, якщо було двічі відмінено процедуру відкритих торгів, у тому числі частково (за лотом), через відсутність достатньої кількості тендерних пропозицій, визначеної цим Законом. При цьому предмет закупівлі, його технічні та якісні характеристики, а також вимоги до учасника процедури закупівлі не повинні відрізнятися від вимог, що були визначені замовником у тендерній документації.

Замовник не може укласти договір про закупівлю електричної енергії до/без проведення процедур закупівель згідно вимог Закону «Про публічні закупівлі».

Враховуючи вищевикладене та з метою дотримання вимог законодавства є наявність підстав, передбачених пунктом 1 частини 2 статті 40 Закону «Про публічні закупівлі», для проведення переговорної процедури закупівлі електричної енергії постачальником, який подав тендерну пропозицію, що відповідає умовам тендерної документації - ТОВ «ЕНЕРГОГАЗРЕЗЕРВ».

Розмір бюджетного призначення 442 386,72грн.

Очікувана вартість предмета закупівлі складає 2,06грн за 1кВт/год.

 

Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі - технічні вимоги до предмета закупівлі

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Обґрунтування необхідності закупівлі даного виду товару – замовник здійснює закупівлю даного виду товару, оскільки він за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідатиме вимогам та потребам замовника.

1. Обсяг постачання електричної енергії   - 214500 кВт*год

2. Термін постачання: по 31 грудня  2021 року включно.

3. Місце постачання:  за адресою замовника: (Одеська область місто Білгород-Дністровський, вулиця Сонячна 14-А; Одеська область, місто Білгород-Дністровський, вулиця Перемоги 9; Одеська область, Білгород-Дністровський район, село Випасне, вулиця Заливна 40).

4. Відносини між енергопостачальною організацією та споживачем електричної енергії регулюються наступними документами:

 • Законом України "Про            публічні закупівлі"   від 25.12.2015 № 922-VIII (зі змінами),   
 • Законом України від 13.04.2017 № 2019-VIII "Про           ринок електричної   енергії";
 • Постановою      НКРЕКП від 14.03.2018 № 312  "Про затвердження  Правил роздрібного ринку електричної енергії";
 • Постановою      НКРЕКП від 14.03.2018      № 309 "Про   затвердження Кодексу системи передачі";
 • Постановою НКРЕКП            від 14.03.2018 № 307 "Про затвердження Правил ринку",
 • Постановою НКРЕКП від 09.11.2017  № 1388 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з передачі електричної енергії»;
 • Постановою НКРЕКП від 27.12.2017 № 1469 "Про           затвердження Ліцензійних умов провадження    господарської діяльності     з постачання  електричної   енергії споживачу»;
 • Інші нормативно-правові акти, прийняті на виконання Закону України «Про ринок електричної енергії».

5. Вимоги щодо якості електричної енергії:

Для забезпечення безперервного надання послуг з постачання електричної енергії Споживачу, Постачальник зобов’язується здійснювати своєчасну закупівлю електричної енергії в обсягах, що за належних умов забезпечать задоволення попиту на споживання електричної енергії Споживачем.

Постачальник зобов’язується забезпечити комерційну якість послуг, які надаються Споживачу за цим Договором, що передбачає вчасне та повне інформування Споживача про умови постачання електричної енергії, ціни на електричну енергію та вартість послуг, що надаються, надання роз’яснень щодо положень актів чинного законодавства, якими регулюються відносини Сторін, ведення точних та прозорих розрахунків зі Споживачем, а також можливість вирішення спірних питань шляхом досудового врегулювання.

Споживач має право на отримання компенсації за недотримання Постачальником показників комерційної якості послуг. Постачальник зобов’язується надавати компенсацію Споживачу за недотримання Постачальником показників комерційної якості послуг у порядку, затвердженому Регулятором, та опубліковується ним на своєму офіційному веб-сайті (порядок надання компенсацій та їх розміри).

 

 

***************************************************************************************************

 

 

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі,

розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості предмета закупівлі

 (оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016

«Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

 

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, його категорія:

Найменування: Комунальний заклад "Білгород-Дністровський дитячий будинок змішаного типу для дітей дошкільного та шкільного віку"

Місцезнаходження: 67708 Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Сонячна, 14а

Код замовника: ЄДРПОУ 20990022.

Категорія: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади.

 

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Електрична енергія (ДК 021:2015 – 09310000-5 «Електрична енергія»). Поділ на лоти не передбачено.

 

Ідентифікатор закупівлі: UA-2020-12-24-006503-c

 

Вид  процедури закупівлі: відкриті торги.

 

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 461430,00грн (Чотириста шістдесят одна тисяча чотириста тридцять гривень 00 копійок) з ПДВ. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено аналізом споживання (річного та місячного) електричної енергії за календарний рік (бюджетний період) з урахуванням потреб замовника. Замовником здійснено розрахунок очікуваної вартості товарів/послуг методом порівняння ринкових цін відповідно до примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, яка затверджена наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 18.02.2020 № 275.

Ціна (тариф) за одиницю Товару (1 кВт/год  електричної енергії)  ґрунтується на всіх фактичних  складових ціни електроенергії та включає в себе: закупівельну ціну на відповідному ринку; тариф, встановлений Регулятором для оператора системи передачі за передачу електричної енергії; платіж за здійснення операцій купівлі-продажу на відповідному ринку відповідно до його правил, у тому числі затверджений Регулятором; ставку внеску на регулювання, згідно з рішенням Регулятора; ставку податку на підакцизний товар; націнку Постачальника за послуги з постачання електричної енергії; витрати на сплату податків і зборів (обов'язкових платежів) та інших платежів, усі інші витрати, необхідні для належної поставки Товару.

        При визначенні очікуваної вартості закупівлі враховувалась інформація про ціни товарів та послуг, що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі, в тому числі на сайтах виробників та постачальників відповідної продукції, спеціалізованих торгівельних майданчиках,  в електронній системі закупівель "Prozorro".

 

Розмір бюджетного призначення: 461430,00грн (Чотириста шістдесят одна тисяча чотириста тридцять гривень 00 копійок) з ПДВ.

 

Нормативно-правове регулювання. Закупівля електричної енергії, технічні та якісні характеристики предмета закупівлі регулюються та встановлюються Законом України «Про ринок електричної енергії» (далі — Закон), Правилами роздрібного ринку електричної енергії, затвердженими постановою Національної комісії , що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі — НКРЕКП) від 14.03.2018 № 312 (далі — ПРРЕЕ), Законом України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII (далі — Закон про закупівлі), Кодексом системи розподілу, затвердженим постановою Національної комісії регулювання електроенергетики та комунальних послуг України від 14.03.2018 № 310 (далі — КСР), Порядком забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання, затвердженим постановою НКРЕКП від 12.06.2018 № 375 (далі — Порядок № 375), та іншими нормативно-правовими актами, що стосуються предмета закупівлі.

Загальні положення. Згідно з пунктом 26 статті 1 Закону електрична енергія — енергія, що виробляється на об’єктах електроенергетики і є товаром, призначеним для купівлі-продажу. Статтею 56 Закону визначено, що постачання електричної енергії споживачам здійснюється електропостачальниками, які отримали відповідну ліцензію, за договором постачання електричної енергії споживачу.

Інформація про електропостачальника повинна міститись у переліку (ліцензійному реєстрі НКРЕКП) суб’єктів господарювання, які відповідно до вимог Закону отримали ліцензію на право провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії, який розміщено на офіційному вебсайті НКРЕКП у розділі: Електрична енергія/Ліцензування/Реєстри ліцензіатів (вид діяльності — постачання електричної енергії).

Електропостачальник повинен забезпечити поставку електричної енергії на об’єкти замовника Комунального закладу "Білгород-Дністровський дитячий будинок змішаного типу для дітей дошкільного та шкільного віку", які підключені до місцевих розподільчих мереж відповідно до вимог Кодексу розподільчих систем, технічні та якісні характеристики якої повинні відповідати нормам чинного на території України законодавства, державним, міжнародним стандартам та вимогам державної політики України в галузі захисту довкілля.

 

Обґрунтування технічних характеристик.

Кількісною характеристикою предмета закупівлі є обсяг споживання електричної енергії. За одиницю виміру кількості електричної енергії приймається кіловат-година, яка дорівнює кількості енергії, спожитої пристроями потужністю в один кіловат протягом однієї години. Обсяг, необхідний для забезпечення діяльності та власних потреб об’єктів замовника, та враховуючи обсяги споживання попереднього календарного року, з урахуванням потреб замовника становить 214500кВт*год на 2021р.

Строк постачання: з моменту укладання договору, але не раніше 01.01.2021 по 31.12.2021 року.

Місце розташування об’єктів Замовника:

- Одеська область місто Білгород-Дністровський, вулиця Сонячна 14-А (ЕІС-код точки обліку - 62Z7303316854419),

- Одеська область, місто Білгород-Дністровський, вулиця Перемоги 9 (ЕІС-код точки обліку - 62Z5108291242500),

- Одеська область, Білгород-Дністровський район, село Випасне, вулиця Заливна 40 (ЕІС-код точки обліку - 62Z3143750393786).

Клас напруги – 2 клас

Група площадок вимірювання – група «б»

В тариф входить оплата оператору системи розподілу – «ні».

Форма оплати – «післяоплата»

Оператор системи розподілу - АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»

 

Обґрунтування якісних характеристик. Пунктом 1.1.2 глави 1.1 розділу І ПРРЕЕ визначено, що якість електропостачання — це перелік визначених Регулятором показників (і їх величин), які характеризують рівень надійності (безперервності) електропостачання, комерційної якості надання послуг з передачі, розподілу та постачання електричної енергії, а також якість електричної енергії.

Електропостачальник забезпечує дотримання загальних та гарантованих стандартів якості надання послуг з електропостачання, у тому числі тих, що передбачені згідно з Порядком № 375, Законом, ПРРЕЕ, КСР, умовами договору про постачання електричної енергії (договору про закупівлю) та іншими нормативно-правовими актами. Згідно зі статтею 18 Закону показники якості електропостачання повинні відповідати величинам, що затверджені НКРЕКП. Відповідно до положень пункту 11.4.6 глави 11.4 розділу XI КСР параметри якості електричної енергії в точках приєднання споживачів у нормальних умовах експлуатації мають відповідати параметрам, визначеним у ДСТУ EN 50160:2014 «Характеристики напруги електропостачання в електричних мережах загального призначення». Електропостачальник зобов’язується дотримуватися передбачених чинним законодавством вимог.

Електропостачальник зобов’язується здійснювати своєчасну закупівлю електричної енергії в обсягах для забезпечення безперервного надання послуг із постачання електричної енергії споживачу (замовнику), що за належних умов забезпечать задоволення попиту на споживання електричної енергії споживачу (замовнику). Електропостачальник зобов’язується забезпечити комерційну якість послуг, які надаються споживачу (замовнику), що передбачає вчасне та повне інформування споживача (замовника) про умови постачання електричної енергії, ціни на електричну енергію та вартість послуг, що надаються, надання роз’яснень положень актів чинного законодавства, якими регулюються відносини між електропостачальником та споживачем (замовником), ведення точних та прозорих розрахунків із споживачем (замовником), а також можливість вирішення спірних питань шляхом досудового врегулювання. Споживач (замовник) має право на отримання компенсації за недотримання показників комерційної якості надання послуг постачальником. Постачальник зобов’язується надавати компенсацію споживачу (замовнику) за недотримання показників комерційної якості надання послуг постачальником у порядку, затвердженому Регулятором, та опублікувати на своєму офіційному веб сайті порядок надання компенсацій та їх розміри.

 

 

***************************************************************************************************

***************************************************************************************************

 

 

 

Інформація станом на  01 лютого  2018року  щодо надходження та використання коштів загального фонду бюджетуКомунальний заклад білгород-Дністровський дитячий будинок змішаного типу для дітей  дошкільного та шкільного віку

 

 

       
Код економічної класифікації видатків Затверджено на 2018 рік, тис.грн. Використано, тис.грн. Напрями використання  
2100 (Оплата праці і нарахування на заробітну плату педагогічним працівникам) 4814 370,9 Оплата праці і нарахування на заробітну плату педагогічним працівникам
 2100 (Оплата праці і нарахування на заробітну плату іншим працівникам закладу) 5721,9 435,6 Оплата праці і нарахування на заробітну плату іншим працівникам закладу
2210 (Предмети, матеріали, обладнання та інвентар) 863,1    
2220 (Медикаменти та перев'язувальні матеріали) 24,8    
2230 (Продукти харчування) 1584,1    
2240 (Оплата послуг (крім комунальних) 97    
2250 (Видатки на відрядження) 12    
2270 (Оплата комунальних послуг та енергоносіїв) 1666,9    
2280 (Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм      
2700 (Соціальне забезпечення (виплата пенсій і допомоги, стипендії, інші виплати населенню)) 8,4    
2800 (інші поточні видатки(оплата податків, штрафів, пені і т.д.)) 7    
3000 (Капітальні видатки (придбання обладнання і предметів довгострокового користування, капітальний ремонт, , реконструкція) 0    
       
ВСЬОГО 14799,2 806,5  

 

Інформація станом на  01 березня  2018року  щодо надходження та використання коштів загального фонду бюджетуКомунальний заклад білгород-Дністровський дитячий будинок змішаного типу для дітей  дошкільного та шкільного віку 

 

 

Код економічної класифікації видатків Затверджено на 2018 рік, тис.грн. Використано, тис.грн. Напрями використання  
2100 (Оплата праці і нарахування на заробітну плату педагогічним працівникам) 4814 877,1 Оплата праці і нарахування на заробітну плату педагогічним працівникам
 2100 (Оплата праці і нарахування на заробітну плату іншим працівникам закладу) 5721,9 810,9 Оплата праці і нарахування на заробітну плату іншим працівникам закладу
2210 (Предмети, матеріали, обладнання та інвентар) 863,1    
2220 (Медикаменти та перев'язувальні матеріали) 24,8    
2230 (Продукти харчування) 1584,1    
2240 (Оплата послуг (крім комунальних) 97    
2250 (Видатки на відрядження) 12    
2270 (Оплата комунальних послуг та енергоносіїв) 1666,9    
2280 (Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм      
2700 (Соціальне забезпечення (виплата пенсій і допомоги, стипендії, інші виплати населенню)) 8,4    
2800 (інші поточні видатки(оплата податків, штрафів, пені і т.д.)) 7    
3000 (Капітальні видатки (придбання обладнання і предметів довгострокового користування, капітальний ремонт, , реконструкція) 0    
       
ВСЬОГО 14799,2 1688,00  

 

Інформація станом на  01 квітня   2018року  щодо надходження та використання коштів загального фонду бюджетуКомунальний заклад білгород-Дністровський дитячий будинок змішаного типу для дітей  дошкільного та шкільного віку
Код економічної класифікації видатків Затверджено на 2018 рік, тис.грн. Використано, тис.грн. Напрями використання  
2100 (Оплата праці і нарахування на заробітну плату педагогічним працівникам) 4814 1314,8 Оплата праці і нарахування на заробітну плату педагогічним працівникам
 2100 (Оплата праці і нарахування на заробітну плату іншим працівникам закладу) 5721,9 1395,1 Оплата праці і нарахування на заробітну плату іншим працівникам закладу
2210 (Предмети, матеріали, обладнання та інвентар) 863,1 21,2  бензи, автозапчастини 
2220 (Медикаменти та перев'язувальні матеріали) 24,8 3,3 медикаменти
2230 (Продукти харчування) 1584,1    
2240 (Оплата послуг (крім комунальних) 97 18  послуги вивезення сміття, програмне забезпечення, страхування дітей
2250 (Видатки на відрядження) 12 1  вдрядження 
2270 (Оплата комунальних послуг та енергоносіїв) 1666,9 201,5 комунальні послуги
2280 (Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм      
2700 (Соціальне забезпечення (виплата пенсій і допомоги, стипендії, інші виплати населенню)) 8,4    
2800 (інші поточні видатки(оплата податків, штрафів, пені і т.д.)) 7    
3000 (Капітальні видатки (придбання обладнання і предметів довгострокового користування, капітальний ремонт, , реконструкція) 0    
       
ВСЬОГО 14799,2 2954,85  

 

Інформація станом на  01 травня 2018року  щодо надходження та використання коштів загального фонду бюджетуКомунальний заклад білгород-Дністровський дитячий будинок змішаного типу для дітей  дошкільного та шкільного віку  
         
Код економічної класифікації видатків Затверджено на 2018 рік, тис.грн. Використано, тис.грн. Напрями використання    
2100 (Оплата праці і нарахування на заробітну плату педагогічним працівникам) 4814 1752,9 Оплата праці і нарахування на заробітну плату педагогічним працівникам  
 2100 (Оплата праці і нарахування на заробітну плату іншим працівникам закладу) 5721,9 1841,5 Оплата праці і нарахування на заробітну плату іншим працівникам закладу  
2210 (Предмети, матеріали, обладнання та інвентар) 863,1 32,3  бензи, автозапчастини   
2220 (Медикаменти та перев'язувальні матеріали) 24,8 7,5 медикаменти  
2230 (Продукти харчування) 1584,1 30,2    
2240 (Оплата послуг (крім комунальних) 169,5 26  послуги вивезення сміття, програмне забезпечення, страхування дітей  
2250 (Видатки на відрядження) 12 1,7  вдрядження   
2270 (Оплата комунальних послуг та енергоносіїв) 1666,9 243,0 комунальні послуги  
2280 (Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм        
2700 (Соціальне забезпечення (виплата пенсій і допомоги, стипендії, інші виплати населенню)) 8,4      
2800 (інші поточні видатки(оплата податків, штрафів, пені і т.д.)) 7      
3000 (Капітальні видатки (придбання обладнання і предметів довгострокового користування, капітальний ремонт, , реконструкція) 0      
         
ВСЬОГО 14871,7 3935,10    
         
 

 

Інформація станом на  01  червня 2018року  щодо надходження та використання коштів загального фонду бюджетуКомунальний заклад білгород-Дністровський дитячий будинок змішаного типу для дітей  дошкільного та шкільного віку
       
Код економічної класифікації видатків Затверджено на 2018 рік, тис.грн. Використано, тис.грн. Напрями використання  
2100 (Оплата праці і нарахування на заробітну плату педагогічним працівникам) 4814 2216,5 Оплата праці і нарахування на заробітну плату педагогічним працівникам
 2100 (Оплата праці і нарахування на заробітну плату іншим працівникам закладу) 5721,9 2306,8 Оплата праці і нарахування на заробітну плату іншим працівникам закладу
2210 (Предмети, матеріали, обладнання та інвентар) 863,1 218,7  бензи, автозапчастини , дитячий одяг, будівельні матріали 
2220 (Медикаменти та перев'язувальні матеріали) 24,8 10,5 медикаменти
2230 (Продукти харчування) 1584,1 30,2  
2240 (Оплата послуг (крім комунальних) 169,5 102  послуги вивезення сміття, програмне забезпечення, страхування дітей
2250 (Видатки на відрядження) 12 2,2  вдрядження 
2270 (Оплата комунальних послуг та енергоносіїв) 1666,9 318,1 комунальні послуги
2280 (Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм      
2700 (Соціальне забезпечення (виплата пенсій і допомоги, стипендії, інші виплати населенню)) 1474,2    
2800 (інші поточні видатки(оплата податків, штрафів, пені і т.д.)) 7    
3000 (Капітальні видатки (придбання обладнання і предметів довгострокового користування, капітальний ремонт, , реконструкція) 0    
       
ВСЬОГО 16337,5 5205,00