Звіт з виховної роботи

 

 

 

Звіт з виховної роботи в дтячому будинку за I півріччя 2021-2022 н.р. /Корпус №2/Виховна робота в закладі в аспекті реалізації проблемної теми

                                                                   

  Склала старша вихователька Гайданова Л.І.

 

Виховна робота в закладі в аспекті реалізації проблемної теми

         Виконуючи  завдання  і  реалізуючи основні принципи виховної роботи, виховна робота в КЗ «Білгород-Дністровський дитячий будинок змішаного типу для дітей дошкільного та шкільного віку» орієнтуються  на  нормативно-правову базу з питань  виховної роботи, а  саме: Закони України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», «Концепцію виховання дітей та молоді», «Концепцію громадянського виховання», «Національну доктрину розвитку освіти», «Конвенцію про права дитини»,  «Декларацію прав дитини», «Про забезпечення організаційно - правових умов соціального захисту дітей - сиріт та дітей,  позбавлених батьківського піклування», «Положення про дитячі будинки та школи-інтернати» та нормативно – правові акти, документи  Міністерства освіти і науки України, Одеського обласного департаменту освіти і науки.

     Система виховної роботи закладу заснована на ідеї педагогіки життєтворчості, сприяє становленню і розвитку особистості вихованця, створенню ситуації успіху та самореалізації дитини. Виховна система закладу – це цілісна структура, яка сприяє успішній діяльності виховання. Надаючи важливого значення становищу дітей, створенню сприятливих умов для фізичного й духовного розвитку, підготовки  вихованців  до  активної,  творчої,  соціально  значущої,  сповненої  особистісного  сенсу життєдіяльності, виховна робота на 2021-2022 н.р. була спланована і підпорядкована проблемній темі закладу «Підготовка вихованців дитячого будинку до життєдіяльності у відкритому суспільстві». Виховна робота направлена на формування особистісних якостей; реалізація виховного потенціалу навчальних занять; розвиток загальної культури, моралі, залучення до досягнень світової та вітчизняної культури; виховання поваги до людини та людської гідності, до законів та суспільства.

Виховна діяльність здійснювалась у відповідності до наступних ключових напрямів:

 • національно-громадянське виховання;
 • екологічне виховання;
 • духовне виховання;
 • правове виховання;
 • економічне виховання;
 • формування здорового способу життя та безпеки життєдіяльності;
 • художньо-естетичне виховання та сприяння творчому розвитку особистості
 • трудова культура й професійна орієнтація;
 • робота з наступності;
 • профілактики булінгу.

     В основу виховного процесу дитячого будинку покладено проблемне питання: «Формування високодуховної особистості, закладання базису національної та громадянської свідомості на основі гуманістичних цінностей, загальнолюдських ідеалів». Педагогічний колектив дитячого будинку у контексті загальної теми працював  над такими виховними проблемами:

 1. Організація єдиного здоров’язбережувального простору для забезпечення кожній дитині комфортних безпечних умов у фізичному, комунікативно-мовленнєвому, розумовому і духовному розвитку.
 2. Створення соціально-педагогічних умов для профорієнтаційного та трудового виховання - як одна з основних  складових у формуванні особистості нової людини.
 3. Спрямування зусиль педагогів на створення комплексної системи національно-патріотичного виховання, спрямованої на формування у дітей  високої патріотичної свідомості, активної громадської позиції, ціннісного ставлення до всього українського.
 4. Створення педагогічних умов для формування у вихованців свідомого ставлення до своїх базових прав та обов’язків,  дотримання соціальних норм поведінки.

    Педагогічний колектив створює сприятливі умови для поліпшення рівня виховного процесу. Для реалізації проблемної теми було розроблено план виховної роботи, який охоплює всі напрями виховання, включає в себе календарні, традиційні свята, різноманітні виховні заходи. На виховних заходах педагоги закладу виховують національну самосвідомість, патріотизм, формують фізичну і екологічну культуру, здоровий спосіб життя, та створюють умови для розвитку творчої особистості.

     Над реалізацією мети  і завдань виховної роботи в закладі у I-півріччі 2021-2022 н.р. на корпусі 2 працювали на дошкільній та шкільній ланці 9 вихователів, 2 дефектолога, фізінструктор, 3 керівника гуртка, педагог-організатор, практичний психолог. Головною ланкою, яка забезпечує  теоретичне та методичне керівництво роботою вихователів, керівників гуртків, є адміністрація дитячого будинку.

     Уся виховна робота дитячого будинку реалізується через проєктну діяльність вихователів, педагогів-гуртківців, спеціалістів. Досвід діяльності закладу переконує, що значною мірою його успішний розвиток пов’язаний з вдосконаленням виховної системи через метод проєктів.     

     Протягом I-півріччі 2021-2022 н.р. реалізували та презентували освітні проєкти педагоги:  

 • «Казка працелюбності навчає, розум розвиває» («Колосок», «Ріпка», «Маша і  ведмідь») – Ларіна І.П.;
 • «Розвиваємось з конструктором Лего» /пізнавальний розвиток/ - Коваленко С.В.;
 • «Бути здоровим - моє право та обов’язок» /з правового виховання/ - Гончарова О.О.

    Використання проєктних та інших інноваційних технологій  поширює нові форми виховної роботи, які культивують, любов до рідного краю, свого народу, домівки батьків, оберегів національної культури, збагачують, виховують у дітей почуття патріотизму, гордості. Завдяки упровадження методу проєкту в нашому закладі підвищилась результативність і якість освітнього процесу.

Національно - патріотичне виховання

      Один із пріоритетних напрямків виховної роботи нашого закладу є національно-патріотичне  виховання дітей метою якого є формування у вихованців громадянської позиції на військово-патріотичному матеріалі; уявлення про історичне минуле воїнів-козаків; будні сучасних збройних сил держави; виховання патріотичних почуттів, бажання бути захисниками Вітчизни.

     Національно-громадянське виховання у I-півріччі 2021-2022 н.р. реалізовувалося через організацію та проведення патріотичних тематичних тижнів, днів: День вшанування українців, які загинули в боротьбі за незалежність України «Вчимося жити в мирі та злагоді» (21.09.21); Міжнародний День  Миру та День вшанування українців, які загинули в боротьбі за незалежність України «Вчимося жити в мирі та злагоді» (21.09.21); День захисників і захисниць України «Нащадки славних козаків – пам’ять бережуть» /13.10.21/; День Гідності та Свободи «Збережемо гідність і свободу українського народу» /21.11.21/.

     Урочисто відзначили в цьому році у дитячому будинку Міжнародний День  Миру та День вшанування українців, які загинули в боротьбі за незалежність України який проходив під гаслом «Вчимося жити в мирі та злагоді». Було проведено ряд заходів: Урок Мужності з дітьми шкільної ланки за темою: «В шанобі голову схилю», «Сини української землі»; Урок Духовності з дітьми старшого дошкільного віку за темою: «Ми за мир в усьому світі», «Мир на землі - свято на душі!»; тематичний вечір «Нащадки пам’ять бережуть»; виставка малюнку «Дорогами мирного краю» - сo-working; традиційна соціальна акція «Подаруй голуба Миру» (вручення голубів мешканцям мікрорайону); символічна хода Миру «Візьмемось всі за руки…»; конкурс малюнків на асфальті «Під мирним небом»; ручна праця – виріб з паперу «Голуб – символ миру, щастя та любові»; урочиста розвага «Голуб миру, прилети, Україну захисти!».

     З метою формування у вихованців громадянської позиції на військово-патріотичному матеріалі; уявлення про історичне минуле воїнів-козаків; будні сучасних збройних сил держави; виховання патріотичних почуттів, бажання бути захисниками України в дитячому будинку було організовано та урочисто відзначено патріотичний День захисників і захисниць України «Нащадки славних козаків – пам’ять бережуть» 13.10.21р. В межах цього дня були проведені заходи: Урок мужності за темою  «Козацька слава не вмре, не зав’яне» (шк. ланка); Урок духовності «Військові професії» (дошк. ланка) (прикордонник, моряк, льотчик); виставка-конкурс дитячого малюнку «Батьківщина - моїми очима» - сo-working; взаємовідвідування - В/година «Матінко Україно, ми тебе захистимо!»; спортивно-розважальна програма «Між нами козаками». 

     День Гідності та Свободи «Збережемо гідність і свободу українського народу» було відзначено 21 листопада 2021 р. Проведені заходи: Уроки мужності «Хто ми є – ми є українці!», «Україна – країна гідності і свободи» (шк. ланка); було організовано перегляд слайд-презентації «Гори, річки, поля – це моя земля»; виставка дитячого малюнку «Мій рідний край, що зветься  Україна» - сo-working.

     Ефективними для ознайомлення вихованців дитячого будинку з історією і культурою рідного міста, прищеплення ціннісного ставлення до власної домівки, двору, вулиці тощо є екскурсії, туристичні походи до історичних, археологічних, краєзнавчих, природничих, меморіальних, мистецьких, етнографічних, промислових та інших визначних місць, музеїв міста.

     З метою запобігання виникненню захворюваності на дітей та персоналу на коронавірус (COVID-19) в дитячому будинку був запроваджений карантинний режим, тому проведення екскурсій  та туристичних походів у період жовтень-грудень було заборонено.

Духовне виховання

     З метою збагачення знань дітей про значення книги вжитті людини як джерела знань та духовного становлення; ознайомлення з літературними творами для дітей про культуру й етику поведінки  в умовах  міжособистісних та соціальних контактів, статево-рольових взаємин; формування морально-етичної компетентності вихованців; прищеплення любові до книги, бажання читати; формування та задовольняння потреби в книгах та інформації 30.09.21 р. наш заклад відзначив Всеукраїнський день бібліотек «Книгу читаємо - етику й культуру поведінки вивчаємо». У цей день було проведено  ряд заходів: читацьку годину /читання творів морально-етичного спрямування/; виставка малюнку «По літературним стежинам»; екскурсію до бібліотеки першокласників «Посвячення у читачі»; взаємовідвідування Урок духовності за темою «Для чого кажуть «спасибі», за сюжетом твору Василя Сухомлинського; у вільному просторі сo-working проведено: літературну вікторину «З якого твору?»; акцію  «Відремонтуй книжку!».

     01.10.20р. проведено цикл заходів щодо виховання поваги до людей похилого віку  Міжнародного Дня людей похилого віку і ветеранів праці «Наші старенькі, як голуби сивенькі! Поважаємо їх!»: оформлено тематичну виставку «Ветерани праці – поряд з нами» та виставку  дитячого  малюнку  «Немає в світі кращого, як родина, то вам скаже і дитина». Проведено ряд бесід: «Таємниці еліксиру молодості», «Осіння пора життя». Урок духовності з дітьми дошкільної ланки за темою «У бабусі», за сюжетом вірша М. Підгірянки /з використанням методики 6 капелюхів/; у вільному просторі сo-working було організовано акцію – «Квітка-подяки – тобі, любий ветеране»; конкурс малюнку «Немає в світі кращого, як родина, то вам скаже і дитина».

               Не залишається без уваги виховна робота з ознайомленням дітей з витоками народознавства яке відмічено у планах роботи вихователів, з самостійної художньої діяльності, під час індивідуальної роботи з дітьми. У всіх перспективно-календарних планах закладу планується ігрова діяльність дітей з використанням народознавчого компоненту (народні рухливі та дидактичні ігри).

       Організовуючи народознавчу роботу в групах, вихователі у комплексі розв’язують пізнавальні, навчальні, виховні та мовленнєві завдання. Пізнавальні завдання над якими працюють діти та вихователі усіх вікових груп плануються за принципом від простішого до складнішого з поступовим ускладненням які передбачають розширення у дітей знань про історію українських народних свят зимово-весняного циклу, традиції пов’язані з ними тощо.

       Щороку у закладі проходять свята та розваги народознавчого напрямку які готує наш досвідчений педагог керівник гуртка Новікова Т.А.

      У жовтні на високому рівні пройшла фольклорна розвага Народні колискові пісні «Ой ти, коте, коточок», «Ой ну, люлі, дитя, спать». Керівник етно-театрального гуртка Новікова Т. А. ознайомила дітей з жанром «українська колискова пісня», ці пісні водночас є і першими уроками, що в доступній формі знайомлять дитину з побутовими речами і з моральними цінностями, заохочуючи до працелюбності, порядку, доброти і справедливості.

     В теплому сімейному колі пройшло музичне свято «Ой, струнка ялинка в нас! Рік Новий зустріти час!».

Екологічне виховання

     Формування у дітей екологічної свідомості - одне з найважливіших завдань сьогодення. Для досягнення цієї мети вихователі планують роботу таким чином, щоб діти змогли якомога раніше засвоїти систему знань про об’єкти живої та неживої природи, навчилися встановлювати й розуміти причинно-наслідкові зв’язки у природі, а також оволоділи практичними вміннями і навичками створення сприятливого середовища для існування живих організмів. Неабияку роль тут відіграють спостереження та досліди, що носять ігровий характер і фіксуються у формі ілюстративних робіт. У вирішенні завдань ознайомлення дітей з природою, виховання любові до неї, допомагає куточок природи у кожній групі, де утримуються кімнатні рослини. Куточок живої природи створюється для проведення різноманітних навчальних та практичних занять, здобуття поглиблених знань, формування практичних умінь та навичок, організації пошуково-дослідницької та природоохоронної роботи, експериментування. У I півріччі навчального року в закладі щотижня проводилась виховна робота з пошуково-дослідницької діяльності з дітьми дошкільного та молодшого шкільного віку, а саме:

Дошкільна ланка:  «Утворення веселки»,  «Роса - результат  випаровування води», «Туман», «Чому йде дощ?», «Вода - безцінний скарб», «Різноманітність води», «Потреба рослини у воді», «Що тоне у воді?», «Повітря є скрізь» «Кому потрібне  повітря?», «Як загасити вогонь?», «Повітряна бульбашка», «Залежність рослин від температури повітря», «Досліджуємо мешканців лісу», «Утворення різнокольорових крижинок», «Якщо сніг білий, то чи він чистий?», «Звідки береться іній?», «Перетворення снігу, льоду на воду та навпаки», «Утворення різнокольорових крижинок», «Звідки береться іній», «Утворення хвильок у мисці з водою».

Шкільна ланка: «Властивості паперу, види паперу», «Від чого залежить міцність паперу?», «Що падає швидше – монета чи клаптик паперу?»  , «Паперовий парашут», «Як одержати паперове коло?»      , «Як знайти діаметр і центр кола?», «Мотузка, яка передає обертання», «Іграшка-вертушка», «Ця загадкова нитка», «Нитка-лінійка, нитка-циркуль», «Загадкове полум’я»,  «Тятива виграє битви», «Механічний телефон», «Досліджуємо мешканців лісу», «Звичайна вода, властивості води. Очищення води – фільтрація», «Три стани води», «Чарівний лікар – дистильована вода», «Всемогутня невидимка  –  повітряна бульбашка», «Де може затаїтися повітряна Бульбашка?», «Гаряча вода виганяє повітря», «Таємниця чайника, що кипить».

     На основі набутих знань у дітей формуються такі якості, як реалістичне розуміння природи, допитливість, уміння спостерігати, логічно мислити, естетично відноситись до всього живого. Любов до природи, навички бережливого ставлення до неї, турбота про живі істоти народжують не тільки інтерес до природи, але й сприяють формуванню в них кращих якостей характеру таких, як патріотизм, працелюбство, повага до праці дорослих, оберігання і примноження природних багатств.

Формування здорового способу життя та безпеки життєдіяльності.

     Значна увага приділялася питанням щодо пропаганди здорового способу життя у вихованців активної життєвої позиції, на збереження власного життя і здоров’я, на виховання моральності і культури поведінки.

          Планування та проведення фізкультурно-оздоровчої роботи проводилась з урахуванням вимог відповідних нормативно-правових документів та стану здоров’я, інтересів дітей. З метою збереження та зміцнення здоров’я дітей упродовж I півріччя було забезпечено: дотримання оптимального рухового режиму в роботі з дітьми протягом дня через проведення ранкової гімнастики, фізкультурних занять в залі та на свіжому повітрі, рухливих ігор та вправ спортивного характеру, фізкультурних хвилинок та фізкультурних пауз, гімнастики-пробудження після денного сну, піших переходів, самостійної рухової діяльності дітей, проведення фізкультурно-спортивних свят та розваг, Днів здоров’я; позитивний психологічний мікроклімат в групах; дотримання температурного режиму в групах; регулювання фізичних навантажень на дітей із урахуванням індивідуальних та вікових особливостей; максимальне перебування дітей на свіжому повітрі.

          В I півріччі інструктором фізичної культури Олейник В.А. було організовано спортивно - оздоровчі розваги та змагання з дітьми дошкільного та молодшого шкільного віку а саме: розвага «Олімпійський факел в наших руках». /шк.в./; фізкультурна розвага з елементами тренінгу «Марафон юних пожежників» (до тижня БЖ); спортивно-розважальна програма «Між нами козаками»; спортивна розвага «Казковий сон у зимовому лісі».     

     Щомісяця проводились Дні здоров’я а саме: «Здорова дитина – сильна країна» на закріплення правил вуличного руху під час пішохідних переходів; «Абетка здоров’я» на закріплення правил поводження з домашніми тваринами (кіт, собака); «Я -  сам режисер свого здоров'я» на закріплення дітьми правил пожежної безпеки; «Зимонька-зима – весела і рухлива» на закріплення правил поводження під час Новорічних світ (правила пожежної безпеки). Усі проведені виховні заходи направлені на зміцнення здоров’я дітей шляхом комплексного використання різноманітних здоров’язберігаючих технологій, активних форм і методів формування здоров’язберегаючої компетентності вихованців.

     З метою активізація знань та збагачення досвіду вихованців з особистої безпеки життєдіяльності; попередження дитячого травматизму та запобігання порушенням правил безпеки на дорозі; ознайомлення  з негативними наслідками нехтування правилами дорожнього руху; формування культури безпечної поведінки на вулиці; аналізу виховної роботи з безпеки життєдіяльності дітей дошкільного та шкільного віку, результативності обраних методів виховання у період з 01.09.21-25.09.21 р. у закладі був організований місячник з безпеки дорожнього руху «Світлофор нам всім моргає, до порядку закликає!». Під час місячника було проведено інструктажі та інструктивні бесіди з вихованцями шкільного віку щодо дотримання правил безпечної поведінки та ПДР на вулицях міста, під час екскурсій, походів, по дорозі до школи тощо. Потягом місяця були проведені різноманітні заходи: бесіди з молодшими школярами: «Будь уважним на дорозі, школяр», «Мій безпечний шлях до школи та зі школи додому», з дошкільнятами: «Поїздка до бабусі» (правила безпечної поведінки в транспорті), «Правила світлофора поважай»; перегляд навчальних фільмів з безпеки дорожнього руху та мультфільмів «Веселий світлофор», «Пішохідний перехід», «Де не можна гратися», «Азбука дорожньої безпеки»; виставка дитячих малюнків «Дорога – не місце для прогулянок» -  сo-working, практичне заняття «Живе перехрестя» (відпрацювання безпечного переходу дороги), творча гра «В королівстві дорожніх знаків»; взаємовідвідування на шкільній ланці В/захід «Щасливої дороги», вікторина на кращого знавця правил дорожнього руху «Наш друг – світлофор», тестування знань учнів «ТИ – пішохід - пасажир», «На вулиці».

тижня пожежної безпеки 

        22 по 27 листопада у закладі був проведений тематичний тиждень «Даремно час не витрачай – правила пожежної безпеки вивчай». Виховну роботу проводили із залученням дітей до різних форм роботи: заняття, ігрова діяльність, театралізована діяльність, свята та розваги, конкурси, бесіди (індивідуальні, групові та колективні), екскурсії, читання художньої літератури, перегляд тематичних мультфільмів, самостійно-художня діяльність, пошуково-дослідницька діяльність, моделювання ситуацій та їх розв’язання. Було проведено ряд заходів: у вільному просторі сo-working проведений квест «Знавці правил пожежної безпеки!», виставка малюнку «Вогонь – не іграшка!»; взаємовідвідування на шкільній ланці В/г з елементами тренінгу «Мандрівка країною Пожежної Безпеки»; спортивна розвага з елементами тренінгу «Марафон юних пожежників», дослідницька п’ятниця  «Загадкове полум’я». Інструктором з ОП і с/вихователькою була організована тренувальна евакуація на випадок пожежної безпеки з дітьми та працівниками з приміщень закладу у якої практично відпрацьовувалось проведення евакуації при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій, порядку дій за сигналом «Увага всім».

       Проведена виховна робота з безпеки життєдіяльності дитини допомогла поліпшити якості навчально-виховної роботи, діти закріпили знання про роль вогню в житті людини, отримали нові корисні знання та безліч задоволення від цікавих, змістовних ігор, сформувалось ціннісне ставлення до власного здоров’я, адекватна реакція на різноманітні чинники ризику для життя, діти отримали та закріпили достатньо знань, умінь і практичних навичок з безпеки життєдіяльності та на випадок екстремальної ситуації.

Правове виховання

     Питання правової освіти вихованців є особливо актуальним у зв'язку з необхідністю виховання майбутніх активних учасників розбудови правової держави. На початку навчального року був оновлений план заходів спрямований на запобігання та протидію булінгу (цькуванню). Педагогічний колектив зосередив свої зусилля на пошуках таких форм і методів виховного процесу, які б забезпечували об'єднання зусиль педагогів і ініціативи дітей, спрямованих на недопущення випадків порушень прав дітей з боку педагогів, про захист прав дітей від жорстокого поводження, у формі колективних та  індивідуальних бесід, консультацій тощо.

      Освітньо-виховний процес в закладі спрямований на створення доброзичливого морально-психологічного клімату в колективі, здорових стосунків між його членами; педагогічну підтримку й захист кожної дитини; естетизацію освітнього середовища; виховання загальнолюдських та національних цінностей. Реалізація мети та завдань правового виховання здійснюється за такими критеріями:

-    на рівні фізичного здоров’я: прагнення фізичної досконалості, ставлення до власного здоров’я  як до найвищої соціальної цінності. Фізична розвиненість, загальна фізична працездатність.  Загартованість організму, дотримання раціонального режиму дня, виконання вимог особистої  гігієни,  правильне  харчування;

-    на рівні психічного здоров'я (психологічного комфорту): відповідність  пізнавальної  діяльності  календарному віку, розвиненість довільних психічних процесів, наявність саморегуляції, адекватна  самооцінка,  відсутність  акцентуацій  характеру  та  шкідливих  звичок;

-    на  рівні  духовного здоров’я: узгодженість загальнолюдських та національних морально-духовних цінностей, наявність позитивного ідеалу, працелюбність, почуття прекрасного в житті;

- на рівні соціального здоров’я (соціального  добробуту) сформована громадянська  відповідальність за наслідки нездорового способу життя, соціально орієнтована  комунікативність,  доброзичливість у ставленні до людини, здатність до самоактуалізації, саморегуляції, самовиховання.

     З метою формування у вихованців ціннісного ставлення до суспільства, людини, держави; активізації виховного процесу спрямованого на формування гуманної та законослухняної особистості на основі знання нею своїх прав, свобод та обов’язків; підвищення соціально-правової компетентності вихованців; виховання волі, дисциплінованості, почуття обов’язку і відповідальності в грудні 06.12.21-11.12.21 року ми стали учасниками Всеукраїнського Тижня права «В країні Правознавства» та акції «16 днів проти насильства» у рамках компанії «Стоп насильству». Було проведено ряд бесід: «Як правильно дружити». «Мистецтво спілкування»; виховних годин «Права і обов’язки дитини», «Про права малятам треба знати, а обов'язки - не забувати!», «Ми діти маленькі, а права у нас великі», годин спілкування «Не допускай проявів булінгу над собою. Допоможи другу»; у вільному просторі сo-working проведено: конкурс дитячого малюнку «Наші права»; інтерактивну вікторину «Казка вчить як на світі жить», моделювання ситуації «Правила поведінки в громадському транспорті», перегляд мультфільмів правової направленості; імітаційні гри «Якщо тебе ображають»; правову акцію «Стоп булінгу!»; виставку плакатів своїми руками «Ми - проти булінгу».

         Виховна робота з попередження булінгу проводиться щомісяця з дітьми шкільної ланки за такою тематикою: «Дружні стосунки», «Розкажи про насильство», «Формування толерантності», відверте спілкування «Змінюй в собі негативне ставлення до інших», «Допоможи собі рятуючи інших», «Булінг, як бути?», «Змінюй в собі негативне ставлення до інших», «Як правильно дружити», «Мистецтво спілкування», «Насилля над дітьми: ознаки та дії педагогів», «Формування у дитини позитивної самооцінки»; організований перегляд відеоматеріалів  «Булінг у школі. Як його розпізнати», «Уроки доброти тітоньки Сови», «Як боротись з булінгом. Поради дітям». Діти із задоволенням приймали участь у конкурсі малюнків та виготовленні плакатів «Ми - проти булінгу», «Світ в якому би мені хотілось жити». Запланована виховна робота підвищила рівень знань дітей з правового виховання, викликала оцінне ставлення до соціальних явищ, фактів, подій, сприяла розвитку соціальних емоцій, почуттів. В роботі з дітьми вихователі використовували дидактичні, сюжетно-рольові, рухливі ігри, в яких формуються знання про способи поведінки за певними моральними правилами, дотримання їх у різних видах діяльності – у грі, в іграх-заняттях, у трудовій, побутовій діяльності, розуміння значення моральної поведінки, сформовані знання щодо елементарних прав та обов’язків дитини, розуміння свого статусу в суспільстві, вміння аналізувати поведінку дорослих стосовно дітей, прагнення дитини до високої самооцінки.

Трудова культура і профорієнтаційна робота

     Професійна орієнтація - система організації та проведення навчально-виховної роботи, спрямованої на засвоєння вихованцями необхідних знань про соціально-економічні й психофізіологічні умови правильного вибору професії, формування в них уміння аналізувати вимоги різних професій до психологічної структури особистості, а також свої професійно значущі якості, шляхи й засоби їх розвитку.

     З метою рівня сформованості  у дітей трудових навичок та вмінь, знань про світ природи та сферу трудової діяльності; виховання позитивного ставлення до праці, різних видів трудової та професійної діяльності з 25 по 30 жовтня був проведений тематичний  тиждень «Праця в природі як засіб формування у вихованців трудових навичок, збагачення знань про оточуючий світ» в рамках якого було організовано з дітьми дошкільного віку сюжетно-рольові ігри: «Моряки», «Шофери», «Магазин», «У лікарні», «Пошта», «Школа», «Будівельники»; ігри-драматизації, інсценування за сюжетом знайомих казок та забавок: «Колосок», «Маша і ведмідь», «Морозко», «Дванадцять місяців», «Котик і півник», «Айболить», «Федорине горе», а для самих маленьких: «Кую-кую чобіток», «Печу, печу хлібчик», «А ти, коте, сіренький». Протягом тижня були проведені виховні заходи з дітьми дошкільного віку інтегроване заняття «В гостях у працьовитого Півника»; з дітьми шкільного віку проведено заняття з ручної праці  «Вироби  з мушлі», з дітьми молодшого шкільного віку. Під час проведення тижня вихованці були залучені до участі у випуску стінгазети «Моя улюблена професія», виставки дитячого малюнку «Різні професії».

     Вихователі в групах продовжували знайомити дітей з великим різноманітним світом професій. Цікавими були для вихованців такі заходи як: «Садівник сад доглядає», «Лісничий ліс оберігає тощо. Здійснюючи диференційний підхід з дітьми молодшого шкільного віку заняття проводились більш в ігровій формі. Були використані відеоролики, слайди. Під час віртуальних екскурсій вихованці знайомились з навчальними закладами нашого міста. Добре була організована праця в природі «На городі, квітнику восени», трудовий десант «Землю можна раєм зробити, тільки задля цього треба руки приложити» /висадка багатолітніх рослин на території закладу/. Педагоги також організували кулінарне шоу - Майстер-шеф «Мій найкращий кулінарний витвір», вихованцям сподобалось працювати під час приготування осіннього салату; майстер-клас «Складання серветок до святкового столу», організували трудову акцію «Книжкова лікарня».

     Педагог-організатор Скла І.А. провела захоплюючу цікаву розвагу-конкурс краси «Зачіска за п’ять хвилин», де вихованці показали свою творчість, здатність до створення особистого, неповторного шедевру (зачіски). У вільному просторі сo-working керівник етно-театрального гуртка Новікова Т.А. організувала творчу майстерню «Виготовлення ляльки-травянки» де познайомила дітей з історією виникнення ляльки, як один із оберегів українського народу, та її види. Під час створення ляльки-травянки діти проявили творчість, креативність, індивідуальність, такі заняття з ручної праці вихованцям дуже подобаються.

     З метою активізації виховної роботи з професійної орієнтації дітей, розширення знань про світ професій (робочі, творчі, у сфері обслуговування тощо); формування початкових загально-трудових умінь та навичок, здатності до взаємодії з іншими в процесі діяльності, виховання загальної культури праці шляхом залучення до посильних видів трудової діяльності, формування поваги до працівників різних видів трудової та професійної діяльності, інтересу до пізнання своєї особистості педагоги кожного тижня проводять виховну роботу щодо ознайомлення дітей з великим різноманітним світом професій згідно плану виховної роботи.

     У жовтні місяці з метою аналізу і оцінки професіоналізму вихователів щодо форм і методів організації та проведення праці в природі, професійної компетентності педагога з профорієнтаційної роботи; рівня сформованості  у дітей трудових навичок та вмінь, знань про світ природи та сферу трудової діяльності; виховання позитивного ставлення до праці, різних видів трудової та професійної діяльності з 18.10 - 30.10.2021 р. пройшла тематична перевірка «Праця в природі як засіб формування у вихованців трудових навичок, збагачення знань про оточуючий світ».

        Художньо-естетичне виховання та сприяння творчому розвитку особистості

       Організаційно-педагогічною умовою успішної реалізації творчих задатків та нахилів дитини, вільного розвитку особистості, розширення ступенів її самостійності, професійного самовизначення є участь вихованців дитячого будинку у різних видах позашкільної діяльності. У закладі на корпусі №2 активно функціонують 4 гуртки різного направлення, які мають постійний склад та користуються популярністю у вихованців.

 • Гурток фольклорно-театральний «Заграва»                        кер. Новікова Т. А.
 • Гурток англійської мови «Веселий англійський»               кер. Солош В.В.
 • Гурток спортивно-футбольна секція «Швидкий м’яч»     кер. Олейник В.А.
 • Гурток акробатична секція «Грація»                                    кер. Олейник В.А.

          Кожна дитина прагне до творчості у руху. Участь у гуртках приносить дітям радість, впевненість у собі, допомагає пізнавати себе і світ навколо. Заняття в гуртках дозволяють дитині розкритися, а керівникам побачити весь спектр її справжніх можливостей і сферу майбутніх інтересів. Художньо-естетичний аспект виховної роботи упродовж I півріччя знайшов свою реалізацію в проведенні  таких заходів різних за формою організації та змістом, які охоплюють всі сфери життя дітей в закладі: розвага до Дня миру «Голуб миру, прилети, Україну захисти!»; концерт до дня працівників освіти «Любі вихователі, прийміть щирі привітання»; музична вітальна «Пісні рідного краю» до Дня гідності і свободи  українців; етно-театральна розвага «Святий Миколаю, прийди до нас з раю»; музичне свято «Ой, струнка ялинка в нас! Рік Новий зустріти час!»; святкова дискотека: «Танцюють всі».

      Робота була направлена на різнобічний розвиток індивідуальності дитини на основі виявлення її задатків і здібностей, формування ціннісних орієнтацій, задоволення інтересів і потреб. Дозвілля це особлива сфера соціалізації дітей, у якій природно реалізуються їхні інтереси і потреби, особистісні і соціальні амплуа, розвивається активність, творча ініціатива, здійснюється пошук нових ціннісних орієнтирів шляхом вільного вибору видів діяльності. Дозвілля визначається як особлива сфера життя особи та суспільства, що містить великі можливості для виховання дитини, становлення й розвитку особистості, набуття досвіду вирішення життєвих проблем. У процесі дозвіллєвої діяльності формуються ціннісні орієнтації, культурні потреби, смаки, емоційно-вольова сфера дітей та молоді.

Економічне виховання

   Формування економічної компетенції дітей є важливим завданням сучасної освіти. Останніми роками все очевиднішою стає актуальність економічної освіти дітей та молоді. Нестабільна економічна ситуація, у якій ми живемо, потребує від нас обізнаності з основними економічними процесами, що відбуваються в країні. Позаяк через нестачу елементарних знань ми часто стаємо жертвами соціально, екологічно та економічно нестійких моделей споживання.

     Виховна робота з економічного виховання проводиться раз на місяць. За I півріччя 2021-2022 н.р. з дітьми проведені виховні заходи за такими темами: «Економіка і економність», «Гроші. Як і для чого виникли гроші», «Економіка сім’ї», «Національна валюта – атрибут державності», «Товар. Реклама. Вартість. Ціна». Педагоги закладу під час знайомства вихованців з азами економіки наближають дитину до реального дорослого життя, навчають її орієнтуватися в сьогоденні, пробуджують економічне мислення, дають знання про нові професії та вміння розповісти про них, формують ділові якості особистості: уміння правильно орієнтуватися в різних життєвих ситуаціях, самостійно, творчо діяти та надалі будувати своє життя більш організовано, розумно, цікаво. Процес економічного виховання реалізовується через різні форми його організації (тематичні заняття різних видів, дидактичні ігри, ігри-стратегії, читання творів художньої літератури, екскурсії, цільові прогулянки, ігрові імпровізації, моделювання реальних життєвих ситуацій економічної спрямованості, розв’язання творчих завдань, презентації індивідуальних проектів, сюжетно-рольові ігри, драматизація казок, художньо-продуктивна діяльність).

Робота з наступності

     Вступ до школи є важливим етапом у житті кожної дитини. Перед нею відкривається невідомий світ - цікавий, загадковий, непростий, який із собою несе радість і хвилювання, перші кроки шляхом життя. Сучасна освіта має забезпечити комфортний вступ кожної дитини з дошкільного дитинства у світ навчання. При цьому навчання розуміється не тільки як формування у дитини знань умінь і навичок, а як основа всебічно розвиненої особистості дитини. У початковій школі дитина вперше стає суб'єктом соціальної діяльності, коли слід виконувати не тільки те, що хочеться, а й те, що треба, чого вимагає вчитель. Тому в ході підготовки дитини до школи важливе наступництво в роботі початкової школи та дитячого садка. Починаючи із праць відомого вченого

Я. Коменського, наступництво розглядалось як один із основних принципів розвитку освіти. Щоб зробити перехід дітей до школи більш м'яким, дати їм можливість швидше адаптуватися до нових умов в дитячому будинку і проводиться робота з наступності.

      З питань наступності і перспективності в навчально-виховній роботі вже багато років дитячий будинок тісно співпрацює з загально освітньою школою №11. Виховна робота з дітьми проходить під час виховних годин з наступності, розважально-ігрової діяльності, літературних хвилинок, екскурсій до школи, спільної трудової діяльності тощо.

     У вересні  в-дефектолог Коваленко С.В. водить дітей підготовчої групи на екскурсію до школи, на «Свято першого дзвоника». Протягом I півріччя вихователі дошкільної ланки Шульга Н.Я., Гончарова О.О., Дудорєва Г.С. проводили години спілкування, бесіди за різною тематикою: «Сьогодні дошкільнята, а завтра – школярі». «Мій  перший вчитель», «Безпечна дорога від школи додому» «Правила поведінки в школі», «Мені скоро до школи. Знайомство зі школою», «Книга вчить, як на світі жить», «Здрастуй, здрастуй, новий друже!», «Ми тепер не просто діти…», «До школи - всі стежки, до школи  - всі дороги», «Портфель –  мій друг і помічник», «Весела перерва. Правила поведінки», «Мої права та обов’язки», «У школу завжди беру…», «Ввічливий учень – приклад іншим», «Ти і твої друзі на перерві»,  «Шкільні конфлікти», «Вчитель багато знає та нас навчає», «Чекає на нас школа, чекає на нас клас», «Ти і твої друзі на перерві». Літературні хвилинки: Читання  «Перше вересня» Н. Забіли. вивчення вірша С. Жупанина «Вперше», інсценівка міні-оповідання «Усмішка», ознайомлення з віршом Д. Ткача «Хто чого вчиться» (право на навчання), читання  вірша М. Маморського «Чого я вчуся?».                                       

     З вересня проходить довготривалий ігровий тренінг з дітьми підготовчого віку з теми «Формування самосвідомості». Практичний психолог Коваленко Н.В. організувала цикл ігор-занять з розвитку самосвідомості, самооцінки майбутніх першокласників та поліпшення їх взаєморозуміння з оточуючими через залучення до спільних видів діяльності. Усі заняття проходили в ігровій формі. Проводилися такі ігри, як: «Хоровод знайомства» «Потяг» «Горобець» «Мої бажання» «Чарівний магазин» «Веселі завдання» «Теремок» «Назви себе, назви мене» «Співаємо імена» «Валіза» «Камінчик у черевичку» «Школа для кенгуру» «Я – вчитель» «Я маю право» «Квітка дружби» «Справжній товариш»  тощо. Ігри  сприяють особистісному зростанню дитини, допомагають їй адаптуватися до умов школи.

     Психолого-педагогічний супровід навчально-виховного процесу (працює практичний психолог Коваленко Н.В.) здійснюється за певними напрямками, що відрізняються своєю специфікою, але все ж він відбиває зміст запитів та завдань поставлених учасниками шкільного життя. У листопаді практичний психолог Коваленко Н.В. провела з дітьми молодшого шкільного віку заняття  з елементами арт-педагогіки  «Світ емоцій та почуттів». У грудні була проведена робота з профорієнтації  заняття-тренінг «Я мрію стати…».

      Психологічні заняття спонукають вихованців до активної самореалізації та здійснення важливих життєвих виборів, до знаходження свого місця в соціумі та проектуванні майбутнього життя.

 

          Висновок: аналізуючи стан виховної роботи у дитячому будинку варто сказати, що пріоритетними на сучасному етапі є:

- використання сучасних інформаційних технологій в управлінській діяльності та в навчально-виховному процесі закладу;

- збереження морального, фізичного та психічного здоров’я підростаючого покоління;

- виховання патріотизму, громадянських якостей особистості;

- розвиток у дітей творчих здібностей, підтримка обдарованих дітей.

     Для проведення підсумків різних видів контролю за станом виховної роботи використовуються такі форми: накази, індивідуальні бесіди, винесення відповідних питань на засідання педагогічної ради, методичні об’єднання. Виконуючи основні завдання виховання вихованців спільно з педагогічним колективом використовуємо різноманітні форми й методи роботи: колективні творчі справи, години спілкування, бесіди, свята, зустрічі, екскурсії, конкурси, огляди, акції, виставки.

     Отже, виховна система нашого закладу - це комплекс виховних цілей, спільність усіх педагогів, спосіб життя дитячого колективу, всі аспекти якого підлягають одній меті, забезпечуючи у процесі свого функціонування досягнення заданого результату. Стратегія нашої роботи - це дитина, яка повинна бути насамперед здоровою, володіти сучасними технічними засобами комунікації, зорієнтованою на професійне самовизначення, уміння робити вибір, знати та поважати закон, знати права свої та чужі.