Звіт про атестацію

 

 

Звіт про проведення атестації педагогічних працівників у 2020-2021 н.р.

 

«Найдосвідченіший педагог ніколи не повинен спинятися на досягнутому, бо якщо немає руху вперед, то неминуче починається відставання» В.Сухомлинський

 

Склала ЗДВСР Бахмутян Г.Д.

 

     Атестація педагогів у закладі організована і проводиться відповідно до ст.ст. 50, 54 Закону України «Про освіту», Закону України «Про дошкільну освіту»,  Закону України «Про повну загальну середню освіту», Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06 жовтня 2010 року № 930, (далі Типове положення),  зареєстрованого у Міністерстві юстиції 14 грудня 2010 року № 1255/18550 (зі змінами), яке вступило в силу з 01.01. 2011року; (зі змінами до типового положення про атестацію від 20.12.2011 №1473), та змінами затвердженими Наказом Міністерства освіти і науки України від 08 серпня 2013 року № 1135, річного плану роботи закладу, плану атестаційного періоду в КЗ «Білгород-Дністровський дитячий будинок змішаного типу для дітей дошкільного та шкільного віку», на виконання наказу по дитячому будинку від 15.10.2020 «Про проведення атестації педагогічних працівників у поточному навчальному році» та з метою активізації творчої професійної діяльності педагогічних працівників, стимулювання  безперервної фахової та загальної освіти, якісної роботи, підвищення соціального захисту компетентної педагогічної праці, в комунальному закладі «Білгород-Дністровський дитячий будинок змішаного типу для дітей дошкільного та шкільного віку» 26.03.2021 року проведена атестація педагогічних працівників (на відповідність займаній посаді, присвоєння  кваліфікаційних категорій «спеціаліст другої категорії», «спеціаліст першої категорії»).

    В закладі розроблено перспективний план-графік чергової атестації та підвищення кваліфікації педагогічних працівників на 2017–2023 рр., який передбачає проходження атестації педагогами не менш, ніж один раз на п’ять років; план роботи атестаційної комісії закладу у 2020/2021 н.р., координаційний план роботи з проведення атестації у 2020/2021 н.р., який включав наступні етапи:

 1. Організація атестації педагогічних працівників згідно з Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників України;
 2. Здійснення контролю і надання допомоги педагогам, що атестуються;
 3. Надання можливості для росту педагогічної майстерності, створення умов для творчої роботи вчителя;
 4. Підвищення кваліфікації педагогів. Гласність і пропаганда.

    Обов`язковою умовою організації та проведення атестації педагогічних працівників є дотримання законодавчих та нормативних вимог, об`єктивність в оцінюванні діяльності педагогів. З метою інформування про хід атестації у закладі оформлено стенд «Атестаційний куток», де можна ознайомитися з Положенням про атестацію педагогічних працівників, розпорядчими документами щодо атестації, перспективним планом атестації, графіком курсів підвищення кваліфікації педагогів та результатами атестації.

    Слід зазначити, що в закладі існує системний підхід до атестації педагогічних  працівників, який складається з планування атестаційної роботи, суворого дотримання етапів проведення атестації, виконання нормативного режиму під час організації і проведення атестації, відпрацювання загальних вимог до педагогічного працівника, які дозволяють об’єктивно оцінювати кожного педагога, що атестується.

У ході виконання плану роботи з проведення атестації були здійснені наступні заходи:

 1. опрацьовано всі нормативні документи щодо проведення в дитячому будинку атестації педагогічних працівників у 2020/2021 н.р.;
 2. проведено бесіду із членами адміністрації закладу з питань атестації педагогів;
 3. відповідним наказом створено атестаційну комісію (Наказ від 31.08.2020 № 51-ОД);
 4. наказ «Про атестацію педагогічних працівників дитячого будинку у  2020-2021 навчальному році» від 15.10.2020 р.;
 5. надані списки педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації у 2020/2021 н.р. атестаційній комісії;
 6. визначено основні питання діяльності атестаційної комісії;
 7. складено графік засідань АК;
 8. затверджено списки педпрацівників, які атестуються у 2020/2021 н.р.;
 9. визначено строки проходження курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
 10. закріплено членів АК за педагогами, що атестуються;
 11. оформлено документацію щодо атестації педагогів;
 12. оформлено стенд із питань атестації.

У ході атестації постійно здійснювався контроль і надавалася допомога педагогічним працівникам, що атестувалися, а саме:

 • складено індивідуальні плани проходження атестації;
 • складено графік відкритих заходів педагогічних працівників, що атестуються;
 • підготовлено узагальнені матеріали з атестації для розгляду їх на засіданні методичних об’єднань (дошкільна та шкільна ланки закладу);
 • відвідано заходи педагогів, що атестуються;
 • проведено анкетування «Колега – про колегу» серед педагогічних працівників, адміністрації закладу з метою визначення рейтингу педагогів, що атестуються;
 • здійснено перевірку стану ведення нормативної документації педагогів, що атестуються;
 • проведено глибоке вивчення системи і досвіду роботи педагогів, які атестуються;
 • ознайомлено педагогічний колектив із попередніми результатами атестації педагогів, написані атестаційні характеристики;
 • узагальнено результати атестації: складено звіт за встановленою формою і видано відповідний наказ.

У  ході атестаційного періоду проведено 3 засідань атестаційної комісії:

 1. Розгляд заяв педагогічних працівників  про чергову атестацію та подань про позачергову атестацію працівників. Затвердження списку педагогічних працівників, які атестуються у поточному навчальному році. Доведення графіка проведення атестації до відома осіб, які атестуються під підпис. Затвердження графіка засідань атестаційної комісії. Затвердження індивідуальних графіків атестації педагогічних працівників. (прокол № 1 від 19.10.2020);
 2. Ознайомлення з даними про участь педагогічних працівників у роботі методичних об’єднань, фахових конкурсах та інших заходах, пов’язаних з організацією освітньої роботи. Ознайомлення з рейтинговою оцінкою педагогічних працівників, які атестуються (зведені дані анкетування педагогічного колективу). Розгляд характеристик діяльності педагогічних працівників у між атестаційний період. Обговорення кваліфікаційних категорій (протокол № 2 від 25.02.2021);
 3. Атестація педагогічних працівників у 2019-2020 н.р. - Підтвердження тарифного розряду. Ознайомлення педагогічних працівників з рішенням атестаційної комісії. Вручення атестаційних листів (під підпис). Таємне голосування  щодо підтвердження тарифного розряду (протокол № 3 від 26.03.2021).

    Протягом атестаційного періоду вивчалася робота педагогічних працівників, які атестуються. Проводились наради з питань атестації, засідання методичних об’єднань, звіти, презентації, відкриті заходи. Ознайомлено з характеристикою кожного педагогічного працівника, що атестується, згідно графіку проведено співбесіди з ними, оцінено його роботу педколективом.

Атестаційна комісія, педколектив розглядають атестацію як шлях до створення справжньої атмосфери творчості. З цією метою в дитячому будинку проводились відкриті заходи, загально дитячі справи, презентації проектної діяльності, огляд педагогічних скарбничок – презентації методичних розробок та творчих звітів педагогів, які атестувалися.

     Ведеться книга протоколів засідань атестаційної комісії. Педагоги оформляють атестаційні  матеріали у вигляді папок узагальнення досвіду роботи. На заключному етапі  атестаційного періоду проводяться анкети визначення рівня професійності педагога та його фахової компетенції. Кращий досвід атестованих педагогів впроваджується в роботу дитячого будинку та оформляється відповідно до вимог. Матеріали працівників, які атестувалися, зберігаються у методичному кабінеті закладу і є скарбничкою для молодих вихователів.

    Відповідно перспективному плану та графіка атестації в 2020/2021 н.р. атестувалося 8 педагогів у порядку проходження чергової атестації:

 1. Куркіна Тетяна Федорівна – заступниця директорки з НВР
 2. Гукасян Єлизавета Іванівна - вихователька
 3. Скала Ірина Анатоліївна - вихователька
 4. Фраймарк Ольга Олександрівна - вихователька
 5.  Квітковська Тетяна Василівна - вихователька
 6. Юрескул Алла Павлівна - вихователька
 7. Акімова Марина Аркадіївна – керівниця гуртка
 8. Хрипко Єлизавета Іванівна - вихователька

            Педагоги завчасно опрацювали «Типове положенням про атестацію» та зміни до нього, познайомилися з пам’ятками, порадами з питань атестації, прийняли участь в анкетуванні. Вчасно отримали консультацію з питань складання творчих звітів, оформлення матеріалів атестації.

На засіданні методичних об’єднань дошкільної та шкільної ланок закладу слухалися творчі звіти педагогів, які атестувалися. Педагогічним колективом надана схвальна оцінка творчої роботи педагогів. Відзначений достатній професіоналізм педагогів в роботі з дітьми, у володінні основами педагогіки, психології, дитячої та вікової фізіології.

   26.03.2021 р пройшло засідання АК з атестації педагогічних працівників на відповідність займаній посаді, присвоєння  кваліфікаційних категорій «спеціаліст другої категорії», «спеціаліст першої категорії»: доповідачі — Однорал Л.П. ЗДВР,  Т.Ф. Куркіна ЗДНВР, Бахмутян Г.Д. ЗДВСР. На засіданні атестаційної комісії №3 від 26.03.2021 (яке проходило в онлайн-режимі, відповідно Листа МОН «Щодо проведення атестації педагогічних працівників у 2021році в умовах карантину»), голова атестаційної комісії – директорка  дитячого будинку Форнальчук О.С., оголосила результати таємного голосування.

   Результати вивчення оголошувалися на педагогічній раді №4, інструктивно-методичній нараді та методичному об’єднанні педагогів дошкільної та шкільних ланок.

За наслідками атестації (від 26.03.2021 року) атестаційною комісією КЗ «Білгород-Дністровський дитячий будинок змішаного типу для дітей дошкільного та шкільного віку» прийнято наступні рішення: за результатами атестації визнано, що усі педагоги відповідають займаній посаді:

 1.     Хрипко Є.І. відповідає займаній посаді. Порушити клопотання перед атестаційною комісією вищого рівня:  Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації про відповідність Хрипко Є.І.  раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії».
 2. Юрескул А.П. відповідає займаній посаді. За результатами атестації присвоїти  кваліфікаційну категорію: «спеціаліст першої  категорії».
 3.   Гукасян Є.І. відповідає займаній посаді. Встановити 11 тарифний розряд. Порушити клопотання перед атестаційною комісією вищого рівня:  Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації про відповідність Гукасян Є.І. раніше присвоєного педагогічного звання «вихователь-методист»
 4.     Квітковська Т.В. відповідає займаній посаді. За результатами атестації підтвердити  11 тарифний  розряд.
 5.     Скала І.А. відповідає займаній посаді. Присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії».
 6. Фраймарк О.О. відповідає займаній посаді. Присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії».
 7. За результатами вивчення діяльності педагогічного працівника встановлено, що Акімова М.А. відповідає займаній посаді. Встановити  12 тарифний розряд.
 8. Порушити клопотання перед атестаційною комісією вищого рівня:  Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації на відповідність займаній посаді заступника директора з навчально-виховної  роботи Куркіної Т.Ф.

    В атестаційний період, відповідно з графіком проведення атестації та індивідуальним планом атестації, атестуючи педагоги приймали  участь в семінарах, методичних об’єднаннях, проводили консультації, відкриті заходи. Членами атестаційної комісії здійснений нагляд за участю педагогів у методичних заходах, надана позитивна оцінка. Всі педагоги плідно працювали у міжатестацічйний період і отримали вагомі результати.

   З жовтня по 15 березня 2020-2021 н.р. члени атестаційної комісії: Форнальчук О.С., Куркіна Т.Ф., Однорал Л.П., Бахмутян Г.Д., Коваленко С.В., Александрова С.С., Кучеренко О.Ю., Коваленко Н.В., Гайданова Л.І. вивчили рівень компетентності педагогів; визначили рівень їх професіоналізму в організації навчально-виховного процесу.

    Матеріали за підсумками атестації оформлені згідно вимог. Атестація педпрацівників у 2020/2021 навчальному році дала змогу визначити рівень знань, умінь, творчості педагогів, об’єктивно оцінити їх діяльність, а також сприяла удосконаленню методичної і професійної майстерності керівників гуртків, впровадженню у практику роботи колективу нових форм і методів роботи.

    Відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 №930, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 14.12.2010 за №1255/18550 (зі змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 20.12.2011 №1473, наказом міністерства освіти і науки України від 08.08.2013 №1135), на виконання наказу Департаменту освіти і науки облдержадміністрації від 17.09.2020 №151/ОД «Про утворення атестаційної комісії ІІІ рівня при Департаменті освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації та проведення атестації керівників та педагогічних працівників закладів освіти та закладів охорони здоров’я Одеської області у 2020/2021 навчальному році», із внесеними змінами наказом Департаменту освіти від 19.02.2021 №31/ та на підставі рішення обласної атестаційної комісії (протокол від 19.04.2021 №3)  «Про підсумки атестації керівних та педагогічних працівників закладів освіти обласного підпорядкування, практичних психологів, соціальних педагогів, дефектологів закладів освіти, інклюзивно-ресурсних центрів та медпрацівників закладів охорони здоров’я області»: атестовані педагоги:

 1. Заступник директора з навчально-виховної роботи Куркіна Т.Ф. відповідає займаній посаді.
 2. Вихователь Хрипко Є.І. відповідає займаній посаді та раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії».
 3. Вихователь Гукасян Є.І. відповідає займаній посаді та раніше присвоєному педагогічному званню «вихователь-методист».

Атестація пройшла в умовах демократичності, відкритості і гласності. Під час атестації ніяких скарг або зауважень від педагогів, що атестувалися, не надходило.

За атестаційний період 2020/2021 н.р. курсову перепідготовку пройшли 23 педагогічних працівника:

 1. Вересень-лютий 2020 року (на засідання педагогічної ради №2 від 24.12.2020 р.) визначені результати підвищення кваліфікації педагогічних працівників дитячого будинку: 
 • керівник гуртка Акімовій М.А.
 • вихователька Фраймарк О.О.;
 • вихователька Кузнєцова Р.А.;
 • ЗДВР Однорал Л.П.;
 • вихователька Александрова С.С.;
 • вихователька Квітковська Т.В.
 • вихователька Юрескул А.П.;
 • старша вихователька Гайданова Л.І.;
 • вихователька Самаріна В.І.;
 • практична психологиня Жавко О.А;
 • вихователька Дударєва Г.С.;
 • вихователька Седенко А.Ф.;
 • вихователька Корженко І.О.;
 • вихователька Щербини Н.О.;
 • вихователька Гончарова О.О.;
 • вихователька Гукасян Є.І.
 • в-дефектологиня Ларіна І.П.;
 • вихователька Хрипко Є.Ф.;
 • вихователька Скала І.А.;
 • музичний керівник Ковальова Л.В.;
 • керівник гуртка – Цуркан В.В.;
 • заст. дир. з НВР Куркіна Т.Ф.
 • керів. гуртка Мальцева О.О.
 1. На педраді №3 визначені результати підвищення кваліфікації педагогічних працівників  (вихователів) дитячого будинку за березень 2021 р. (розгляд клопотань про зарахування ПК):
 • Кучеренко О.Ю.;
 • Чумаченко Н.Ф.;
 • Седенко О.Ф.;
 • Гукасян Є.І.;
 • Дударєва Г.С.;
 • Фраймарк О.О.

    На педраді №4 визначені результати підвищення кваліфікації педагогічних працівників  (вихователів) дитячого будинку за квітень 2021 р. (розгляд клопотань про зарахування ПК):

 • Шульга Н.Я.
 • Корженко І.О.