Звіт БЖ

  

 

 

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА

 

«ОРГАНІЗАЦІЯ І ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ З ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я І ЖИТТЯ  ДІТЕЙ

У І-ПІВРІЧЧІ 2020-2021 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ»

                     Підготувала ЗДВР Однорал Л.П.

  «Десять десятих нашого щастя  залежить від здоровя»

 

А. Шопенгауер 

 

     Основний показник роботи  педагога – це здорові, фізично розвинені, загартовані, активні діти, які спокійно і вільно спілкуються між собою і з дорослими. Обов'язок педагога - створити безпечні умови життєдіяльності дітей, сформувати у них навички безпечної поведінки і вміння передбачати наслідки небезпечних розваг, різних видів діяльності.

     Одним з  пріоритетних завдань закладу в 2020-2021 навчальному році  є: «Спрямування зусиль педагогів на формування у дітей ціннісного ставлення до власного здоров’я, статево-рольової культури, поглиблення валеологічних знань,  створення безпечних умов для життя».

У своїй роботі з  педагогічний колектив закладу керується нормативними документами і законодавчими актами:

 • Закон України «Про освіту» (05.09.2017 р.)
 •  Закон України «Про дошкільну освіту»
 • Закон України «Про цивільну оборону України»
 • Закон України «Про охорону праці»
 • Закон України «Про правові засади цивільного захисту»
 • Закон України «Про охорону дитинства»(2001), (зі змінами від 06.06.2019№ 2745-VIII);
 • Закон України «Про захист  населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру»
 • Закон України «Про фізичну культуру і спорт»,
 • Загальна концепція неперервної валеологічної освіти (1994 р.)
 • Концепції інтегративної українознавчої валеологічної освіти в Україні
 • Лист МОН України від 27.06.2019 року № 1/9-414  «Деякі питання щодо створення у 2019/2020 н.р. безпечного освітнього середовища, формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок»;
 • Лист МОН України «Про створення безпечного освітнього середовища в закладі освіти та попередження і протидії булінгу (цькуванню)від 14.08.2020 р. №1/9-436
 • Лист МОН України від 14.02.2019 № 1/11-1491 «Щодо організації роботи та дотримання вимог з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладах дошкільної освіти».
 • Лист МОН України від 07.08.2018 №1/9-486 «Про деякі питання організації в закладах освіти виховної роботи щодо безпеки й благополуччя дитини»
 • Лист МОНУ  «Про методичні рекомендації  щодо здорового способу життя та фізкультурно-спортивної роботи з дітьми та учнівською молоддю у навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році».
 • Лист МОНУ та інструктивно-методичні рекомендації «Організація фізкультурно-оздоровчої роботи у дошкільних навчальних закладах»
 • Лист МОН України «Деякі питання організації виховного процесу у 2020/2021 н. р. щодо формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок» від 20.07.2020 року № 1/9-385
 • Постанова МОЗ № 50 від 22.08.2020 року «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у зв'язку поширенням коронавірусної хвороби (СОVID-19​)»
 • Указ Президента України «Про Національну стратегію з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року «Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова нація» від 09.02.2016 року № 42/2016.
 • Наказ МОН України «Про Положення про функціональну підсистему «Освіта і наука України» єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру»  від 03.09.2009 № 814.
 • Наказ МНС України «Про затвердження Порядку здійснення підготовки населення на підприємствах, в установах та організаціях до дій при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру»  від 23.04.2001 № 97
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2015 № 446 «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності»; 
 • «Про дорожній рух», наказом Міністерства освіти і науки України від 31.08.2001 р. №616

             Турбота про психічне, фізичне здоров’я вихованців, їх безпеку життєдіяльності в дитячому будинку   проходить  за двома напрямками:

 • робота з педагогічним колективом;
 • робота з вихованцями.

                Робота з педагогами:

            У Листі МОН України «Деякі питання організації виховного процесу у 2020/2021 н. р. щодо формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок» від 20.07.2020 року № 1/9-385 говориться про права дитини, розбудови ефективної системи захисту прав та інтересів дитини, створення дружнього до дітей середовища відповідно до міжнародних стандартів та пріоритетів Стратегії Ради Європи з прав дитини (2016-2021 роки), а також досягнення Цілей Сталого Розвитку, затверджених Резолюцією Організації Об'єднаних Націй.

            Концепцією Нової української школи передбачено формування ціннісного ставлення і судження у школярів, вміння вибудовувати доброзичливі й толерантні стосунки із учасниками освітнього процесу. З метою створення безпечного освітнього середовища в закладах освіти наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1646, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 лютого 2020 за № 11/34394, затверджено Порядок реагування на випадки булінгу (цькування) та Порядок застосування заходів виховного впливу.

З огляду на вище сказане,  з педагогами дитячого будинку у першому півріччі проведена така робота:

Консультації:

 • «Конфлікти в групі. Стимульні ситуації для сталої поведінки»  
 • «Як навчити дітей справедливому відношенню один до одного»
 •  «Правове виховання дітей, виховна робота протидії булінгу (цькування)».

Проведений інструктаж «Про створення безпечного освітнього середовища та попередження протидії булінгу».

     З огляду на те, що протягом 2020 року Україна знаходиться в умовах епідемії Коронавірусу (COVID - 19) -  новим вірусним захворюванням, який передається краплинним шляхом.

З метою запобігання виникненню захворюваності серед дітей та персоналу  на коронавірус   в дитячому будинку проведені інструктажі з педагогічним колективом:

 • «Про вжиття заходів запобігання  виникненню захворюваності на коронавірус (COVID - 19) ».
 • «Про дотримання  протиепідеміологічних вимог та організацію освітнього процесу
 • в умовах карантину».

Системно проводяться бесіди з питань санітарії, особистої гігієни, з профілактики iнфекцiйних захворювань, захворювань на COVID – 19.

 З працівниками закладу проводяться інструктивні бесіди, щодо дотримання противопожежного режиму, правил протипожежної безпеки та про створення безпечних умов життєдіяльності дітей в закладі.

Проведені такі інструктажі:

 • «Про  заходи пожежної безпеки»
 • «Основні заходи по забезпеченню пожежної безпеки в приміщеннях дитячого
 • будинку»
 •  «Правила  безпеки життєдіяльності, охорони праці під час новорічних свят і зимових канікул» 
 • «Щодо збереження життя та здоров’я вихованців впродовж перебування їх в закладі, під час освітнього процесу та супроводу до школи».
 • «Безпека діяльності працівників дитячого будинку під час навчально-виховного процесу».
 • «Інструкція з безпеки проведення екскурсії, туристичного походу,

прогулянки  з вихованцями».

 «Правила праці з колючими і різальними предметами»

Робота з вихованцями

Формування у дітей знань про основи здоров’я організується в процесі повсякденного життя та на спеціально організованих заняттях.

 Проблема здоров’я розглядається на заняттях «БЖ», «Урок Здоров’я»,  «Ознайомлення з оточуючим»; під час екскурсій, піших переходів.

З дітьми молодшого і середнього шкільного віку проводяться інструктажі, інструктивні бесіди.

З вересня по грудень вихованці шкільного та дошкільного віку прослухали такі теми інструктажів.

І-півріччя 2020-2021н.р.

Вересень

Правил пішоходів, дії дітей та дорослих при загрозі та виникненні надзвичайної ситуації.

Інструктивна бесіда «Вчи і поважай правила дорожнього руху»

Інструктаж щодо безпечного поводження з вогнем.

Проведення  бесіди з першокласниками:  «Дорога від школи до дому» (безпека життєдіяльності).

Інструктаж «Як поводитися з незнайомими людьми»

Інструктаж «Правила користування колючими та ріжучими предметами»

Обережно хвороботворні мікроби. Про вжиття заходів запобігання  виникненню захворюваності на коронавірус (COVID - 19) . 

Жовтень

Інструктаж. Поведінка при пожежі «Вогонь - друг, вогонь - ворог».

Інструктаж  «Що треба знати про туберкульоз. Профілактика захворювання».

Інструктивна бесіда «Правила особистої гігієни  від вірусних захворювань»

Інструктивна бесіда  «Як спілкуватися з незнайомцями на вулиці».

Інструктивні бесіда «Як уникнути ураження струмом. Користування електроприладами».

Інструктивна бесіда: «Обережно на дорозі. Що повинен знати пішохід!»  

Листопад

Правила поведінки на дворі в соціумі з незнайомими людьми.

 Протипожежна безпека. Тема: «Шкода і збитки, що їх зазнають люди від вогню. Пожежний інвентар»

Організація профілактичних заходів для профілактики простудних та інфекційних захворювань.

«Правила поведінки під час канікул»

Інструктаж «Де небезпечно гратися»

 Інструктивна бесіда «Газонебезпека. Поведінка при пожежі».

 • Тренінг: «Профілактика травматизму, перша допомога»

Бесіда Як уникнути простуди

Грудень

Інструктаж «Інфекційні захворювання, причини, наслідки, дотримання правил особистої гігієни». /шкл.л./

Інструктаж «Поведінка біля ялинки»

Інструктаж «Як не захворіти взимку  на COVID-19, ГРВІ, грип. Правила гігієни» Інструктаж «Увага на дорогах ожеледь! Безпечна поведінка на дорогах»

Бесіда з дітьми старшого дошкільного та шкільного віку «Як вберегтися від застуди».

Бесіда з дітьми: «Зимові розваги на вулиці. Обережно коли слизько та зимно»

 

Інформація дітям надається виважено, лише та, що доступна для їхнього віку, допомагає вихованцям використовувати знання для власного здоров’я.

            В закладі продовжує діяти організована система цілеспрямованих бесід з правил пожежної безпеки та правил дорожнього руху, які проходять щотижня.

Протягом вересня-грудня 2020 року виховні години з БЖ з дітьми шкільного віку пройшли за темами:

 • Бесіда: «Безпечні місця для ігор і розваг»
 • «Природне стихійне лихо – гроза, злива, буревій
 • «Обережно на дорозі. Що повинен знати пішохід!»
 • «Природне стихійне лихо – гроза, злива, буревій»
 • «Природа твій друг – коли ти добре знаєш її»
 • «Відпочинок в осінньому лісі. Правила безпеки»
 • «Землетрус – стихійне лихо»
 • «Якщо в домі хворий»
 • «Правила безпеки при контакті з тваринами»
 • «Як не захворіти взимку школяру на ГРВІ та грип»
 • «Ожеледь» Форма проведення - ігрове моделювання
 • «Небезпечна прогулянка взимку» (ігри в сніжки, на ковзанках тощо)
 • «Ми зібралися на свято. Як поводитись, малята. Пожежонебезпека»

З дітьми дошкільного віку:

 • Бесіда: «Ввічливі пасажири»
 • «Вогонь друг-вогонь ворог»
 • «Перехрестя»
 • «Один на вулиці»
 • «В повітрі літають мікроби, розносять усякі  хвороби»
 • «Вода в природі. Повінь»
 • «Овочеві рослинки–здоровинки. Гігієна вживання»
 • «Вчинок мужньої Настусі»  /ППБ/
 • «Безпечні місця для ігор і розваг»
 • «Відпочинок в осінньому лісі. Правила безпеки»
 • «Як правильно гратися з кішкою та собакою»
 • «Як вберегтися від застуди»
 • «Зимові розваги на вулиці. Обережно коли слизько та зимно»
 • «Світлофор та зебра – наші помічники»
 • «Пожежонебезпечні об’єкти» /Новорічні свята: новорічні ялинки, електричні,  гірлянди,свічки, бенгальські вогні/.

            В листопаді соціальний педагог Андрущенко Л.А. провела з дітьми шкільної ланки тест-тренінг «Чи вмієте ви вести здоровий спосіб життя та продуктивно працювати».

            Вже стало традицією протягом року проводити тематичні дні, тижні, місячники з безпеки життя.

            З метою залучення широкого кола дітей до оволодіння навичками безпечної поведінки на вулицях та дорогах, активізації знань та збагачення досвіду з власної  безпеки життєдіяльності; попередження дитячого травматизму та запобігання порушенням техніки безпеки на дорозі; ознайомлення  з негативними наслідками нехтування правилами дорожнього руху, прищеплення бажання дотримуватися їх, впровадження різноманітних інтерактивних методів навчання дітей дорожній грамоті та проведення роботи, спрямованої на профілактику та попередження  дорожньо-транспортних пригод з 02 по 30 вересня 2020 року в дитячому будинку пройшов місячник безпеки дорожнього руху «Будь уважним на дорозі, пішохід!» 

            Контроль за організацією місячника здійснила творча група закладу. Творча група проаналізувала якість виховної роботи з безпеки життєдіяльності з дітьми шкільного та дошкільного віку; результативність методів активізації знань дітей правил безпечної поведінки на вулиці. Протягом вересня вихователі активізували знання дітей з правил безпечної поведінки на вулиці; ознайомили з негативними наслідками нехтування правилами дорожнього руху; прищеплювали бажання дотримуватися їх, виховували культуру поведінки на вулиці.

  Під час тематичного місячника з дітьми проведено такі заходи:

 • Запрошуємо до кінозали. Показ мультфільмів «Азбука дорожньої безпеки».
 • Конкурс знавців правил дорожнього руху  «Що? Де? Коли? Як?» 
 • Вивчаємо  «Пам’ятку пішохода»
 • Інструктивна бесіда «Вчи і поважай правила дорожнього руху» (фіксація в ж-л «Інструктаж»)
 • Тестування знань учнів «ТИ – пішохід - пасажир», «На вулиці». (підготовка бланків тестів  Гайданова)
 • Взаємовідвідування. В/година  з профілактики дорожньо-транспортного травматизму на тему «Увага, перехрестя!»
 • Художньо-продуктивна діяльність «Виготовляємо дорожні знаки».
 • Бесіди:  з молодшими школярами «Ми – школярі, правила дороги знаємо!»».
 • Спортивна розвага «Веселі та безпечні перегони».

          Місячник  безпеки дорожнього руху пройшов цікаво, активно, з використанням активних методів роботи. Відзначені  вихователі Самаріна В.І, Гукасян Є.І , Шульга Н.Я, Скала І.А, Квітковська Т.В, які за допомогою цікавих методів та прийомів роботи надали знання про будову вулиці та дороги, їх складові, відпрацювали з дітьми правила переходу вулиць і доріг в різних ситуаціях, закріпили правила поведінки на вулиці. Обговорили основні правила поведінки на вулиці та дійшли висновку, що знання правил дорожнього руху, уважність, обережність на дорогах -  це запорука власної безпеки.

          Творча група надала пропозиції: давати дітям більше можливостей виявляти творчу ініціативу, самостійність у різноманітних видах діяльності; приділяти увагу активізації мислення, мовлення,  при цьому враховувати вік дітей та їх індивідуальні можливості; особливу увагу звернути на пасивних дітей, створювати для них ситуації успіху; продовжувати вчити дітей використовувати свої знання в побуті, під час екскурсій.           У листопаді  плідно пройшов тиждень пожежної безпеки «Запобігти! Врятувати! Допомогти!». Основна мета тижня: здійснити профілактичні заходи, спрямувати на вироблення серед учасників навчально-виховного процесу навичок дотримання правил пожежної безпеки, моделі правильної поведінки в ситуації пожежі.

Протягом тижня пожежної безпеки з дітьми проведено такі заходи:

 • Виставка малюнку «З вогнем не жартуй – обпече!» /малюнки намальовані безпосередньо дітьми/.
 • Взаємовідвідування. В/г з елементами тренінгу «Пожежній загрозі скажемо: Ні!»
 • Гра-квест  з ППБ Тема: «Знавці правил пожежної безпеки!»
 • Дослідницька п’ятниця  «Загадкове полум’я».
 • Запрошуємо до кінозали. Тема: «Спасик і його команда» (перегляд мультфільмів з БЖ).
 • Спортивна розвага з елементами тренінгу «Приборкаємо вогонь» (до тижня БЖ) .
 • День відкритих дверей. Творча гра «Ми – пожежники».
 • Проведення інтструктажів:
 • Інструктаж щодо безпечного поводження з вогнем. /шкл.л./
 • Інструктивна бесіда: «Сірник в руки не бери» /дошк.л./.

            Зроблені висновки, що вихователі вдало використовують інтерактивні методи виховання: творчі завдання; проблемні запитання, пошуково-ігрові вправи; моделювання ситуацій; інсценування, елементи с-рольової гри, «пластичні етюди», асоціативні карти, практичні завдання, робота в групах, в парах, що  спонукає дітей логічно  мислити,  уявляти,  запам'ятовувати, розмірковувати,  правильно діяти. Широко та доцільно використовують дидактичну та ігрову наочність.

Відзначено, що вдумливо та творчо підходять до виховної робота з правил протипожежної безпеки  педагоги Гончарова О.О., Гукасян Є.І., Корженко І.О., Скала І.А., Шульга Н.Я., Коваленко С.В., Фраймарк О.О., Самаріна В.І., які надають перевагу активним методам роботи, зокрема: відпрацюванню ситуацій в умовах небезпеки, показ документальних фільмів, мультфільмів, презентацій, мультимедійних ігор, авторських казок, розв’язання проблемних ситуацій, елементи пошуково-дослідницької діяльності тощо.

            Вихователька Шульга Н. Я. цікаво провела з дітьми дошкільного віку творчу гру «Пожежники». Вихователька Самаріна В.І. організувала з дітьми молодшого шкільного віку заняття за темою: «Скажемо пожежі: «Ні!», з елементами практичного тренінгу. Фізінструктор Олейник В.А.  активно, інтересно провела оздоровчо-фізкультурну розвагу з елементами тренінгу «Приборкаємо вогонь».

Творча група надала пропозиції:

 1. Забезпечити цілісну систему з вивчення та закріплення вихованцями правил пожежної безпеки.
 2. Бути прикладом для дітей у виконанні правил пожежної безпеки;
 3. Сформовані у дітей знання та уміння з правил протипожежної безпеки, постійно закріплювати в повсякденному житті.
 4. Вихователям усіх груп поповнити матеріальну базу наочністю з правил пожежної безпеки;

            Відповідно до Листа МОН України «Про створення безпечного освітнього середовища в закладі освіти та попередження і протидії булінгу (цькуванню) від 14.08.2020 р. №1/9-436, Листа МОН України від 27.06.2019 року № 1/9-414 «Деякі питання щодо створення у 2019/2020 н.р. безпечного освітнього середовища, формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок»  та з метою запобігання та протидії булінгу, цькування вихованців закладу, з дітьми шкільного віку проводиться постійна профілактичні робота.

У жовтні-листопаді з дітьми шкільного віку така виховна робота.

В/години  /5-7 клас/

 • Превентивні заняття з теми «Безпека дітей в Інтернеті»
 • «Інтимне селфі в інтернеті – жарт чи небезпечний ризик»
 • «Не ведусь. Я знаю як спілкуватись в інтернеті»
 • «Кіберг-булінг або агресія в інтернеті. Способи розпізнання,  Захист дітини»  

/1-4 класи/

Інтерактивне заняття  «Булінг, як бути»

 26.10.20 плідно та продуктивно відзначений Міжнародний день боротьби з насиллям.

 Проведено:

- Конкурс малюнків «Ми проти насильства»;

- Виховна година «Змінюй в собі негативне ставлення до інших» (1-4 кл);

- Виховна година «Життя без насильства» (5-7 кл.);

- В/година «Допоможи собі рятуючи інших»

Вихователями на дані поради: «Як боротись з булінгом»

 В грудні педагоги провели таку роботу з дітьми:

 • Дискусійна бесіда «Як довіряти й бути вдячним».
 • У вільном просторі Co-working,  старша вихователька Гайданова Л.І. організувала виставку плакатів «Ми проти боулінгу», які діти зробили  своїми руками.
 • Заняття з елементами тренінгу «Протидія булінгу в дитячому середовищі» з дітьми молодшого віку провела вихователька Фраймарк О.О.        

Практична психологиня Коваленко Н.В. організувала з дітьми 5-7 класу інтерактивне заняття з теми «Права дитини на захист від експлуатації, насилля, жорстокого поводження».

 Здійснила діагностичну роботу:

 • Діагностика структури взаємовідносин вихованців. Виявлення соціального статусу та взаємин між вихованцями в групах
 • Анкетування вихованців-школярів: «Задоволеність  учнів шкільним  життям»

Соціальним педагогам Андрущенко Л.А. проведено:

 • Диспут «Юридична відповідальність за порушення норм і правил  поведінки підлітків»  з дітьми 5-7 класів. 
 • Тренінг «Навчання навичкам протидії булінгу у школі» 
 • Інтерактивне заняття «Дисципліни та правопорядок вихованців у школі, закладі, на вулиці».

Надані практичні поради: «Створюємо хороший настрій собі та іншим».

 

Таким чином, можна впевнено сказати, що в дитячому будинку налагоджена ефективна система роботи з охорони життя та здоров’я вихованців.

 

 

 

Аналітичний звіт

 

«Робота з фізичного виховання, зміцнення здоров’я та безпеки життєдіяльності

дітей у 2020-2021 навчальному році»

 

Підготувала заступниця директорки з ВР Однорал Л.П.

 

«Бути здоровим – це природне прагнення людини. Здоров'я означає не просто відсутність хвороб,

а й фізичне, психічне, соціальне благополуччя»

 

     Формування, зміцнення та відновлення здоров'я підростаючого покоління, збереження майбутнього нації – одне з основних завдань держави.

     Здоров'язбережувальна та здоров'яформуюча спрямованість освітнього процесу – важлива вимога сучасного життя з його згубним впливом на організм людини.

       Сьогодні проблеми збереження здоров’я дітей набувають особливої актуальності, оскільки дедалі помітнішою стає тенденція до погіршення його стану. Обсяг пізнавальної інформації, яку отримують вихованці, постійно зростає. Відповідно зростає і розумове навантаження. А це нерідко призводить до перевтоми, що негативно позначається на стані здоров’я дітей.    

     На сучасному етапі особлива увага приділяється впровадженню в освітній процес здоров’язбережувальних технологій, що дають змогу проводити оздоровлення в цікавих різноманітних формах, забезпечують фізичне, соціально-емоційне, духовне, інтелектуальне благополуччя дітей.

     Однією з пріоритетних  задач дитячого будинку в 2020-2021 навчальному році є - «Спрямування зусиль педагогів на формування у дітей ціннісного ставлення до власного здоров’я, статево-рольової культури, поглиблення валеологічних знань,  створення безпечних умов для життя».

       Одне з головних освітніх завдань педагогів закладу –  організація освітнього процесу, за якої не лише зберігатиметься високий рівень розумової працездатності вихованців, а й зміцнюватиметься їхнє здоров’я.

                        У своїй роботі з безпеки життєдіяльності та фізичного виховання педагогічний колектив дитячого будинку регламентується нормативними документами і законодавчими актами:

 • Закон України  «Про охорону дитинства» (2001 р. зі змінами від 06.06.2019 № 2745-VIII)
 • Закон України «Про освіту» (05.09.2017 р.)
 •  Закон України «Про дошкільну освіту» (зі змінами від 25.04.2019№ 2704-VIII )
 • Закон України «Про цивільну оборону України»
 • Закон України «Про охорону праці»
 • Закон України «Про правові засади цивільного захисту»
 • Закон України «Про фізичну культуру і спорт» (2000 р.)
 • Закон України «Про захист  населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру»
 • «Базовий компонент дошкільної освіти в Україні»  (2012 р.)
 • Державна національна програма «Освіта» (Україна ХХІ століття), 1993 р.
 • Концепція дошкільного виховання в Україні (1993 р.)
 • Загальна концепція неперервної валеологічної освіти (1994 р.)
 • Концепції інтегративної українознавчої валеологічної освіти в Україні
 •  «Національна доктрина розвитку освіти» (2002 р.)
 • «Національна доктрина розвитку фізичної культури і спорту» (2004)
 • Цільова комплексна програма «Фізичне виховання – здоров’я нації» (1998)
 • Методичні рекомендації «Фізичний розвиток дітей в умовах дошкільного навчального закладу» та інші законодавчі і програмні документи.
 • Указ Президента України «Про Національну стратегію з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року «Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова нація» від 09.02.2016 року № 42/2016.
 • Лист МОНУ  «Про методичні рекомендації  щодо здорового способу життя та фізкультурно-спортивної роботи з дітьми та учнівською молоддю у навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році».
 • Лист МОНУ та інструктивно-методичні рекомендації «Організація фізкультурно-оздоровчої роботи у дошкільних навчальних закладах».
 • Лист МОН України від 14.02.2019 № 1/11-1491 «Організація роботи та дотримання вимог з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладах дошкільної освіти»;
 • Лист МОН України від 27.06.2019 року № 1/9-414  «Деякі питання щодо створення у 2019/2020 н.р. безпечного освітнього середовища, формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок».
 •  Наказ МОН України «Про Положення про функціональну підсистему «Освіта і наука України» єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру»  від 03.09.2009 № 814.
 • Наказ МНС України «Про затвердження Порядку здійснення підготовки населення на підприємствах, в установах та організаціях до дій при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру»  від 23.04.2001 № 97
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2015 № 446 «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності»; .
 • Наказу УОНМС від 22.06.2018 №166/480-ОД «Про проведення Тижнів знань безпеки життєдіяльності в закладах освіти області у 2018/2019 навчальному році».

     Щороку турбота про психічне, фізичне здоров’я вихованців, їх безпеку життєдіяльності в закладі   проходить  за двома напрямками:

 • робота з педагогічним колективом щодо підвищення їх професійної компетентності з питань здоров’я та безпеки життя дітей;
 • організаційно-педагогічна робота з вихованцями щодо їх фізичного розвитку, виховання здорового способу життя та безпечної поведінки в довкіллі.

Робота з дітьми

      Фізи́чне вихова́ння, фізична культура в дитячому будинку — це освітній процес,  який спрямований на фізичний розвиток, функціональне удосконалення організму, навчання основним життєво важливим руховим навичкам та вмінням, який забезпечує набуття кожною дитиною необхідних науково обґрунтованих знань про здоров'я, засоби його зміцнення.

Основні завдання фізичного виховання в закладі:

 • підвищення функціональних можливостей організму засобами фізичної культури;
 • сприяння всебічному гармонійному розвитку,  відмова від шкідливих звичок, покращення розумової і фізичної працездатності;
 • фізичне самовдосконалення та здоровий спосіб життя;
 • отримання вихованцями необхідних знань, умінь та навичок у галузі фізичної культури з метою профілактики захворювань, відновлення здоров'я;
 • використання засобів фізичної культури в лікувально-профілактичній діяльності;
 • оволодіння методами визначення фізичного стану та самоконтролю;
 • виховання організаторських навичок, особистої гігієни та загартовування організму;
 • уміння складати та виконувати вправи з комплексів ранкової гігієнічної гімнастики;
 • виховання патріотичних, морально-вольових і естетичних якостей;

      Фізичне виховання здійснюється шляхом проведення обов'язкових занять з дітьми  шкільного та дошкільного віку (відповідно до навчальних програм, затверджених у встановленому порядку).  У закладі забезпечується проведення різнопланової фізкультурно-оздоровчої роботи у таких організаційних формах:

 • різні види фізкультурних занять протягом року (фіз. заняття в спортивному залі та фіз. заняття на повітрі з дошкільнятами, спортивно-оздоровчі заняття з дітьми шкільного віку; індивідуальні фізкультурні заняття);
 • робота спортивної футбольної секції «Швидкий м'яч», художньо-спортивної секції з гімнастики «Грація» (протягом року);
 • проведення днів здоров'я (кожний останній робочий день місяця);
 • організація ранкової зарядки та гімнастики пробудження після денного сну (щодня);
 • проведення фізкультхвилинок,  релаксаційних пауз, рухливих ігор під час навчально-виховних заходів (протягом навчального року);
 • пішохідні переходи, екскурсії, туристичні походи (протягом року, за умови відсутності карантинних обмежень);
 • проведення спортивних ігор, ігор естафет  (протягом навчального року);
 • організація оздоровчого бігу, спортивної ходьби (в Дні Здоров'я);
 • організація рухливих ігор на прогулянці (щодня);
 • фізкультурні свята і розваги (щомісяця);
 • спільна робота інструктора з фізичного виховання з лікарем і вихователями (протягом навчального року) тощо.

         Фізінструктор Олейник В.А. успішно провела відкриті фізкультурні заняття з дітьми дошкільного та молодшого шкільного віку з теми:

 • Спортивно-оздоровче заняття «З м’ячем граємо – рухи розвиваємо» шк.л.
 • Фізкультурне заняття «Пригоди комашки»  дошк. л. (з елементами пластичного балету)

 

      Відомо, що валеологічна компетентність – поняття не медичне, а педагогічне.

Є такий крилатий вираз «Здоровому все здорово! Бути здоровим треба вчитись!».

     Головним завданням педагогів - є навчити  дитину позитивно ставитися до свого здоров’я, вміти усвідомлено розуміти значення процедур для свого здоров’я, тому що більшість дітей не розуміють навіщо їм це потрібно, бо і так добре, формувати поняття що  санітарно-гігієнічні навички, раціональне харчування, рухова активність, загартування, організація режиму праці та відпочинку - є основними складовими збереження їхнього здоров’я.

Сформувати здоров’ябережувальну компетенцію у дитини дошкільного віку можна лише за індивідуального підходу в процесі цілеспрямованої організованої освітньої роботи.

В дитячому будинку валеологічне виховання проходить на спеціально організованих заняттях:

 • «Уроки здоров’я»;
 • заняття з БЖ;
 • заняття на Екологічній стежині здоров’я;
 • та пронизує увесь навчально-виховний процес (на заняттях з базових дисциплін, під час режимних моментів тощо).

Протягом навчального року вихователі провели з дітьми валеологічні заняття «Уроки здоров’я» з теми:

 • «Хто режиму дотримується, тому здоров’я посміхається»
 • «Наші оченята – це віконечко у світ»;
 • «Той не хворіє, хто чисто руки миє»;
 • «Чим і як ми дихаємо?»;
 • «Будеш вуха берегти – будеш гарно чути»;
 • «Будова та функція шкіри»;
 • «Вухо – орган слуху».
 • «Овочеві рослинки –здоровинки. Гігієна вживання»
 • «Органи чуттів»
 •  «Я дивно утворений. Мозок людини»
 • «Я дивно утворений. Серце людини»
 •  «Особливості догляду за зубами та порожниною рота»
 • «Кістяк людини»

     В листопаді соціальний педагог Андрущенко Л.А. провела з дітьми шкільної ланки тест-тренінг «Чи вмієте ви вести здоровий спосіб життя та продуктивно працювати».

     Протягом року, під гаслом:  «В здоровому тілі – здоровий дух,  в дитячому будинку в останній робочий день кожного місяця проводяться Дні Здоров’я.

   День здоров'я - це спортивно-масовий захід, який створює святковий настрій, дарує позитивні емоції, пробуджує інтерес до фізкультури й спорту в усіх учасників освітнього процесу, об'єднує дорослих і дітей спільною метою - бути здоровими.

Дні здоров'я в дитячому будинку організуються один раз на місяць.

День Здоров'я в д/будинку – це спортивно-масовий захід, який створює умови для активної рухової діяльності дітей і дає змогу промоніторити їхні досягнення, це день відпочинку,  ігор і розваг. Цей день насичується різноманітними формами роботи з фізичного виховання.

      Заходи проводяться протягом усього дня: зранку - ігри середньої рухливості, ранкова гімнастика, заняття з фізкультури, бесіди про здоровий спосіб життя тощо. Інші навчальні заняття в цей день не проводяться. Під час прогулянки педагоги  планують різноманітні змагання в іграх та вправах спортивного характеру, іграх-естафетах, розваги-атракціони, виконання фізичних вправ (біг, стрибки, метання, лазіння), рухливі ігри тощо.

     Організовуючи Дні здоров’я педагоги обов’язково враховують сезонні особливості та можливість використання природничих факторів. Протягом всього теплого періоду року в День здоров'я проводяться: піший перехід, який за часом займає всю прогулянку.

     В День здоров'я інструктор з фізвиховання планує також фізкультурне свято чи розвагу. Хоча організовані навчальні заняття в цей день не проводяться, педагоги планують різні бесіди, читання художньої літератури, театралізації, самостійну художню діяльність на теми здорового способу життя.

В цьому році було заплановано і проведено такі Дні здоровя:

 • Вересень  «Здорова дитина – сильна країна»;
 • Жовтень  «Абетка здоров’я»;
 • Листопад «Я -  сам режисер свого здоров'я»;
 • Грудень «Зимонька-зима – весела і рухлива»;
 • Січень «Народні ігри – молодцям роздолля й забава»;
 • Лютий «Подорож до країни Здоровляндії»;
 • Березень «Природа нас лікує й береже»;
 • Квітень Всесвітній День Здоров’я  «Здорова дитина – щаслива людина»;
 • Травень «Рух - запорука здоров’я».                

     В Дні Здоров'я вихователі проводять виховні заходи валеологічного спрямування, ведуть пропаганду здорового образу життя. Особливо насиченою у День здоров'я є діяльність інструктора з фізичної культури Олейник В.А. В Дні Здоров'я інструктор з фізичної культури проводить спортивно-оздоровчі розваги, спортивні ігри (футбол, волейбол), презентації секції художньої гімнастики; оздоровчий біг та спортивну ходьбу тощо.

Обов'язково в цей день фізінструктор проводить спортивно-оздоровчі розвагу або свято.

            В цьому навчальному році в Дні здоров'я проведені фізкультурно-оздоровчі розваги, свята за темою:

 •   «Веселі та безпечні перегони»
 •  «Абетка здоров’я»
 • «Приборкаємо вогонь»
 •  «Казковий сон у зимовому лісі»
 • «Зимові змагання»  
 • «Подорож до країни Здоровляндії»   
 •  «Будьмо здоровенькі!»
 • «Веселі старти» /до Всесвітнього   Дня здоров’я/.  
 • «Сильні, дужі, небайдужі, кмітливі, грайливі»

     30 квітня урочисто відзначили Всесвітній День Здоров’я  «Здорова дитина – щаслива людина». Педагоги виховували у дітей бажання берегти своє здоров’я, займатися спортом, вести активний образ життя; спонукали вихованців до організації групових змагань «Веселі старти»; формували свідоме бажання рости здоровими, сильним та дружніми.

      Дні Здоров'я проходять з високою рухливою активізацією, створенням піднесеного веселого та бадьорого настрою у дітей, з елементами змагання та здоровою спортивною конкуренцією.

 

БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

     Сьогодні проблема безпеки розглядається як базисна потреба людини. Безпека  життєдiяльностi – галузь  знань,  у котрій вивчають небезпеки, які загрожують людині в повсякденному житті (вдома, на  вулиці, на роботі, на відпочинку та при надзвичайних ситуаціях).

     Небезпека  для  життя  людини  може  виникнути  як  при надзвичайних ситуаціях,  так  i  при  звичних  умовах  життя,  тому потреба безпеки життєдiяльностi має бути забезпечена як у нормальних умовах середовища життя, так i в надзвичайних ситуаціях.

Зважаючи на  те, що  з кожним роком  збільшується  кiлькiсть травмованих дітей унаслідок несформованих навичок користування предметами, речами, поведінки з незнайомими людьми, у природному довкiллi  та  в різних ситуаціях,  постала  потреба  в систематичний роботі з дітьми дошкільного та шкільного віку, щоб виробити в їхній свiдомостi стереотипи щодо безпеки в життєвому середовищі.

     На сьогоднішній день актуальною залишається задача: навчити вихованців берегти   своє здоров'я та життя, тому що це найдорожчий скарб для людини. Дбати про життєву безпеку дітей, прищеплювати навички здорового способу життя, навчати правильно поводитися в екстремальних ситуаціях, цінувати власне життя – актуальна вимога для всіх дорослих, які оточують вихованців дитячого будинку.

     У дитини дитячого будинку відсутній життєвий досвід, тому педагоги створюють такі умови, які не зашкодять життю та здоров’ю вихованця, а навпаки, сприяють повноцінному розвитку дитини.

Щоб досягти бажаних результатів, реалізація зазначеного від­бувається інтегровано і пронизує увесь освітній процес, оскільки неможливо відділити один освітній напрям від іншого та обмежитися ізольованим змістовим наповненням. Освітня діяльність планується в такий спосіб, щоб домінантними були оздоровчі завдання та завдання безпеки життєдіяльності дітей.

       Проблема здоров’я в закладі розглядається на спеціально організованих заняттях:  «Безпека життєдіяльності», «Ознайомлення з оточуючим», під час екскурсій, піших переходів.

    Також, з дітьми дошкільного та молодшого шкільного віку протягом року проводяться  інструктивні бесіді та  інструктажі за різною тематикою, зокрема:

«Дії вихованців під час пожежі».

«Пандемія. Дії в надзвичайних ситуаціях»

«Обережно кліщі та інші шкідливі комахи»

«Правила пожежної безпеки»

«Профілактика травматизму, перша допомога»

«Правила поводження на воді»

«Правила проїзду в пасажирському транспорті»

«Безпечні і небезпечні місця переходу вулиці»

 «Як спілкуватися з незнайомцями»

 «Як уникнути ураження струмом»

 «Правила поведінки під час пожежі»

«Що треба знати про туберкульоз»

«Де небезпечно гратися»

«Газова небезпека. Що не можна роботи»

«Правила поведінки під час канікул»

      «Поведінка біля ялинки»

«Як не захворіти взимку  на ГРВІ, грип. Правила гігієни»

«Інфекційні захворювання, причини, наслідки, дотримання правил особистої гігієни»

«Правила пожежної безпеки під час різдвяних свят»

«Увага! Слизька дорога!»

 «Чим не можна гратися» (каміння, палки, скляні предмети, гострі, ріжучі тощо)

«Правила велосипедиста»

«Коронавірус: профілактика інфікування і поширення»

«Рослини навколо тебе» ( отруйні рослини).

 «Як уникнути простуди»

«Будь обережним! Небезпечні знахідки»

«Ліфт – небезпечне місце»

«Обережно! Залізнична колія»

     Надати дітям знання про здоров’я та безпеку життєдіяльності є необхідним і важливим завданням педагогів. На кожен Урок здоров’я вихователі добирають правильну, наукову, та доступну для сприймання дітей інформацію, яка зорієнтована на формування в них практичних навичок  дбайливого ставлення до власного здоров’я і безпеки життя.

      З метою узагальнення знань дітей про дії в екстремальних ситуаціях, відпрацювання правильної поведінки учасників освітнього процесу під час екстремальних і надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, евакуації дітей та персоналу при виникненні пожежі щороку проводяться тренувальні евакуації:

 • У вересні інструктором з охорони праці проведений тренінг з навчання працівників закладу щодо евакуації дітей в умовах виникнення  пожежі.
 • У листопаді, з метою узагальнення знань дітей про дії в екстремальних ситуаціях, відпрацювання евакуації дітей та персоналу при виникненні пожежі, успішно пройшла  тренувальна евакуація на випадок пожежної безпеки.
 • Також у листопаді та лютому пройшли тренінгові заняття з дітьми шкільного віку «Профілактика травматизму, перша допомога».
 • У березні Практичний тренінг з евакуації дітей та працівників.
 • У квітні День цивільної оборони у дошкільному закладі - проведення організованого  тренувального виходу-евакуації за планом евакуації.

     Відповідно до Листа МОН України «Про створення безпечного освітнього середовища в закладі освіти та попередження і протидії булінгу (цькуванню) від 14.08.2020 р. №1/9-436, Листа МОН України від 27.06.2019 року № 1/9-414 «Деякі питання щодо створення у 2019/2020 н.р. безпечного освітнього середовища, формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок»  та з метою запобігання та протидії булінгу, цькування вихованців закладу, з дітьми шкільного віку проводиться постійна профілактичні робота.

З дітьми шкільного віку  проведена така виховна робота.

В/години  /5-7 клас/

 • Превентивні заняття з теми «Безпека дітей в Інтернеті»
 • «Інтимне селфі в інтернеті – жарт чи небезпечний ризик»
 • «Не ведусь. Я знаю як спілкуватись в інтернеті»
 • «Кіберг-булінг або агресія в інтернеті. Способи розпізнання,  Захист дітини»  

/1-4 класи/

Інтерактивне заняття  «Булінг, як бути»

 26.10.20 плідно та продуктивно відзначений Міжнародний день боротьби з насиллям.

 Проведено:

- Конкурс малюнків «Ми проти насильства»;

- Виховна година «Змінюй в собі негативне ставлення до інших» (1-4 кл);

- Виховна година «Життя без насильства» (5-7 кл.);

- В/година «Допоможи собі рятуючи інших»

Вихователями на дані поради: «Як боротись з булінгом»

 В грудні педагоги провели таку роботу з дітьми:

 • Дискусійна бесіда «Як довіряти й бути вдячним».
 • У вільном просторі Co-working,  старша вихователька Гайданова Л.І. організувала виставку плакатів «Ми проти боулінгу», які діти зробили  своїми руками.
 • Заняття з елементами тренінгу «Протидія булінгу в дитячому середовищі» з дітьми молодшого віку провела вихователька Фраймарк О.О.        

     Однією з форм профілактичної роботи серед дітей є проведення «Тижня безпеки дитини» і «Дня цивільного захисту». Увагу дітей в цей період  педагоги направляють  на  вивчення  правил  безпеки  і  правил поведінки  в  різних  надзвичайних  ситуаціях. Виховательки організують  і  проводять  відкриті заняття з тематики безпеки дитини, з питань попередження дитячого  травматизму  і  загибелі.  З  дітьми відпрацьовуються практичні дії в умовах виникнення надзвичайних ситуацій, проводяться конкурси, вікторини на знання правил безпечної поведінки.  Діти  набувають  навички  надання  першої  медичної допомоги травмованим і потерпілим.

     Кожній дитині надаються знання щодо основних методів захисту від  можливих  надзвичайних  ситуацій,  навчити  правилам  безпечної життєдіяльності.

     Вже стало традицією протягом року проводити такі тематичні дні, тижні, місячники з безпеки життя.

      У вересні успішно пройшов місячник з ПДР за темою: «Будь уважним на дорозі, пішохід».   

   Основна мета місячника з ПДР - активізація знань та збагачення досвіду вихованців з власної  безпеки життєдіяльності; попередження дитячого травматизму та запобігання порушенням правил безпеки на дорозі; ознайомлення  з негативними наслідками нехтування правилами дорожнього руху; формування культури безпечної поведінки на вулиці; аналіз виховної роботи з безпеки життєдіяльності  дітей дошкільного та шкільного віку, результативність обраних методів виховання.

Під час тематичного місячника з дітьми проведено цікаві заходи:

 • Конкурс знавців правил дорожнього руху  «Що? Де? Коли? Як?»
 • Тестування знань учнів «ТИ – пішохід - пасажир», «На вулиці».  
 • Художньо-продуктивна діяльність «Виготовляємо дорожні знаки».
 • Інструктаж «Вчи і поважай правила дорожнього руху» /з вихованцями-школярами/.
 •  Спортивна розвага «Веселі та безпечні перегони». /Олейник  О.О./
 • Взаємовідвідування. В/година  з профілактики дорожньо-транспортного травматизму на тему «Увага, перехрестя!» /Дудорєва Г.С./

    Вихователька Дудорєва Г.С. успішно та цікаво провела з дітьми шкільного віку виховну годину  з ПДР за темою «Увага, перехрестя!». За допомогою інтерактивних методів з використанням сенсорної дошки, діти дізналися про різні види перехрестя, в чому полягає небезпека на перехресті.

     У листопаді цікаво та активно пройшов тиждень безпеки та здоров’я «Запобігти! Врятувати! Допомогти!» Основна мета тижня: вироблення серед учасників освітнього процесу навичок дотримання правил пожежної безпеки, моделі правильної поведінки в ситуації пожежі; формування у дітей старшого дошкільного та шкільного віку вміння бачити небезпеку від пожежі, швидко реагувати на загрозу від вогню, правильно діяти в певних ситуаціях та набути стереотипу безпечної поведінки в побуті та природі; виховання обачності, дбайливого ставлення до свого життя та здоров’я.

Протягом тижня пожежної безпеки з дітьми проведено різноманітні заходи:

 • Екскурсія до пожежної частини (фото звіт). вихов.
 • День відкритих дверей. Творча гра: «Ми – пожежники». /Шульга Н.Я./
 • Взаємовідвідування. В/г з елементами тренінгу «Пожежній загрозі скажемо: Ні!» /Самаріна В.І/.
 • Виставка малюнку «З вогнем не жартуй – обпече!» /малюнки намальовані безпосередньо дітьми/.
 • Дослідницька п’ятниця:  «Загадкове полум’я».
 • Гра-квест  з ППБ Тема: «Знавці правил пожежної безпеки!» /с/вихов.; вих. шкл.л./
 • Спортивна розвага з елементами тренінгу «Приборкаємо вогонь» Олейник
 • Тренувальна евакуація на випадок пожежної безпеки.     

     Вихователька Самаріна В.І. професійно провела з дітьми молодшого шкільного віку відкриту виховну годину «Пожежній загрозі скажемо: Ні!», з використанням інтерактивних методів роботи, таких як: плейбек-театр, «табло оцінки знань», елементи тренінгу тощо.

   У лютому з метою активізації та пропаганди здорового образу життя, валеологічних знань у вихованців дошкільного та шкільного віку; формування вміння дбати про власне здоров’я, фізичний гарт; уточнення знань, що таке здоров’я і чому його треба берегти; підкреслення ролі здоров’я для людини, суспільства і країни, цікаво та продуктивно пройшов валеологічний тиждень «Твоє здоров’я – в твоїх руках».

    В рамках тижня вихователями проведені різноманітні виховні та навчально-розважальні заходи валеологічного спрямування, а саме:

 • Гра-тренінг «Перша допомога».
 • Заняття з валеології. Тема: «Як ми дихаємо» /метод дослідження/ /Скала І.А./
 • Слайд-презентація «Сам удома» + Вправа «Правильно. Ні!»
 • Вистава казки «Колобок» /валеологічного спрямування/.
 • Міні заняття. Тема: «Телевізійна небезпека».
 • Моделювання ситуацій: «Шкідливі звички»

  Під час взаємовідвідування професійно провела заняття-дослідження з використанням інтерактивних методів навчання вихователька Скала І.А., Діти досліджували, як працює дихальна система, як її берегти, що в ніякому разі не можна робити.

З метою активізації та пропаганди еколого-валеологічних знань, виховання у дітей доброго ставлення до навколишнього середовища, ознайомлення з елементарними правилами безпечної поведінки в природі, у квітні діти активно відзначали Міжнародний день Землі, оточуючого довкілля з теми: «Об’єднаємо зусилля для здорового довкілля».

      У травні з метою активізації виховної роботи з профілактики дитячого травматизму, поглиблення знань дітей про дороги і Правила дорожнього руху; дотримання та свідомого користування встановленими Правилами дорожнього руху; попередження дитячого травматизму та нещасних випадків на дорогах; запобігання порушень техніки безпеки на автошляхах міста. успішно пройшов тиждень ПДР за темою «Безпека на дорозі – безпека життя».

Проведені такі виховні заходи:

 • Тестування знань учнів «ТИ – пішохід - пасажир», «На вулиці» /творча група/.
 • ··Запрошуємо до кінозали. Показ мультфільмів «Спасик і його команда». 
 • Конкурс  знавців правил дорожнього руху  «Пам’ятка пішохода» (с/вихов.)
 • Випуск стінгазети  «На вулицях міста»  /шк.л/
 • Проведення  інструктажів та інструктивних бесід щодо дотримання правил безпечної поведінки та ПДР на вулицях міста, під час екскурсій, походів, по дорозі до школи; правила поводження в пасажирському транспорті  тощо.
 • Дослідницько-пошукова діяльність «Безпечні і небезпечні місця переходу вулиці»
 •  Спортивне свято «Сильні, сумлінні, дужі, до правил  дорожнього руху  – небайдужі». /Олейник В.А./   

     У результаті проведеної роботи з безпеки життєдіяльності діти засвоїли правила життєбезпечної поведінки на дорозі, під час екстремальних небезпечних ситуаціях; закріпили знання про поведінку з незнайомими людьми та з тваринами у довкіллі тощо. Навчилися  правильно  реагувати  на  різноманітні  пропозиції  чужих людей; звертатися за потреби за допомогою до інших людей; мають навички користування голкою, ножицями, виделкою; засвоїли правила дорожнього  руху,  діти шкільного віку уміють  розпізнавати  дорожні  знаки,  правильно поводитися на вулицях і дорогах.

     Спостереження, бесіди з дітьми свідчать про те, що в дітей зросла культура поведінки в надзвичайних ситуаціях, вони стали  краще  спілкуватися  з  однолітками,  зі  знайомими  та незнайомими  людьми,  легше  виражають  свої  почуття  і  краще розуміють  почуття  інших,  розповідають  про  правила поведінки  в надзвичайних ситуаціях.

Діти  стали  більш впевненими, уміють аналізувати свої вчинки, розв’язувати створені ситуації. 

Робота з педагогами

     Питання безпеки життєдіяльності та охорони, зміцнення здоров’я дітей, їх фізичний розвиток розглядаються на засіданнях методичного об'єднання педагогів, педагогічних радах, нарадах при директорці, інструктивно-методичних нарадах, консультаціях та педагогічних годинах тощо.

      Одним з пріоритетних завдань методичного об'єднання педагогів у 2020-2021 н. році є - впровадження сучасних засобів, форм і методів формування свідомого ставлення до власного здоров’я вихованців закладу.

Робота МО була спрямована на:

 • Створення здоров’язбережувального простору, безпечних умов для  життєдіяльності вихованців закладу.
 • Привчання дітей до виконання правил і норм здорового способу життя. Дотримання режиму дня, санітарно-гігієнічних правил. Навчання дітей способам самоконтролю за станом здоров’я.
 • Запровадження інноваційних методів, педагогічних технологій виховання культури здоров’я. Спрямування роботи на виховання у дітей особистісних якостей, які сприяють збереженню і зміцненню здоров’я, формування уявлень про здоров’я як цінність, посилення мотивації на ведення здорового способу життя, підвищення відповідальності за особисте здоров’я,  фізичне виховання.

Такі технології реалізувати через виховні заходи, фестивалі, конкурси, захист  проєктів, тематичні тижні тощо. 

 • Навчання дітей основам здорового способу життя за допомогою формування стійкого інтересу до проблем здоров’я. Виховання ставлення до здоров’я як важливого життєвого пріоритету.
 • Збагачення статево-рольової культури, поглиблення валеологічних знань  вихованців.
 • Поглиблення знань педагогів про формування екологічного здоров’я та  збережувальні технології. Окрім того, виховання любові до природи, прагнення турбуватися про неї, залучення до дослідницької діяльності в сфері екології що має могутній педагогічний вплив, який формує особистість, зміцнює духовно-моральне здоров’я учнів.
 • Створення гуманного мікроклімату в дитячих колективах. Формування у вихованців культури спілкування і безконфліктної взаємодії.

     Щороку педагогічний колектив спрямовує освітню роботу на збереження і зміцнення здоров’я підростаючого покоління, що вимагатиме дотримання умов валеологічного забезпечення освітнього процесу, розробки, апробації і впровадження нових валеологічних освітніх технологій.

     У лютому пройшло семінарське заняття з тема: «Методологічні основи здоров’язберігаючої педагогіки».

Педагоги обговорили теоретичні основи:

 • Принципи здоров’язберігаючої педагогіки.
 • Засоби здоров’язберігаючої педагогіки.
 • Методи здоров’язберігаючої та здоров’яформуючої  педагогіки.
 • Прийоми здоров’язберігаючих технологій.

      Активну участь в роботі семінару прийняли виховательки Фраймарк О.О., Гукасян Є.І., Самаріна В.І., Скала І.А. Семінар сприяв вдосконаленню знань педагогів з теми, виробленню правильного погляду на проблему здоров’я; формуванню валеологічної культури педагога..

    В дитячому будинку працює багато досвідчених педагогів, яким є чим поділитися з колегами. На засіданні МО педагоги  поділилися досвідом роботи  з теми:

 • «Ігровий метод фізичного виховання та оздоровлення дітей». фізінструктор Олейник В.А.
 • вихователька Скали І.А. поділилася досвідом роботи за темою «Формування у вихованців свідомого ставлення до власного здоров’я як валеологічної компетентності». Педагогічний колектив надав схвальну оцінку  творчій роботі виховательки.

     Силами творчих педагогів закладу проведена теоретична конференція «Формування здоров’язбережувального середовища на засадах педагогічної спадщини В.О. Сухомлинського».

Творчі педагоги підготували лекції з теми:

 • Законодавча і нормативно-правова база України  щодо здорового способу життя. Основні поняття. /Олейник В.А./
 • Педагогічна спадщина Василя Сухомлинського в сучасному освітньому просторі. /Новікова Т.А./
 • Турбота про здоров’я дітей, за Василем Сухомлинським, – найважливіша праця учителя /Корженко І.О./
 • Здоров’яспрямовуюча діяльність педагога. /Гончарова О.О./

     Активну участь в конференції прийняли педагоги Олейник В.А., Новікова Т.А., Корженко І.О., Гончарова О.О. Конференція сприяла поглибленню знань педагогів щодо творчого використання ідей В.О. Сухомлинського  в освітньому середовищі закладу; мотивувала педагогів на поглиблене вивчення творчої спадщини  видатного педагога-новатора.

     Під гаслом «Здоров’я – це повнота духовного життя, радість, ясний розум» у березні  працював консультативний пункт з теми: «Дбаємо про найцінніше - здоров’я!».

Розглянуті такі питання:

 • «Хвилинки нейробіки». /Гончарова О.О./
 • «Гіппократ та його поради про здоров’я» /Корженко І.О./

     Вагома увага проблемі безпеки життя та валеологічному вихованню приділяється на педагогічних годинах та консультаціях.

В поточному році педагогічні  години пройшли за такою тематикою:

 «Вчимо бути здоровими»:

 • Вирощуємо вітаміни для здоров’я. Як створити французький город на підвіконні.
 • Сучасні засоби, форми і методи формування свідомого ставлення до власного здоров’я.
 • Методологічні основи здоров’язбережувальної, здоров’яформуючої педагогіки.

Активну участь прийняли Квітковська Т.В., Гукасян Є.І., Самаріна В.І.

     У травні педагогічну годину: «На порізі літо, весела, оздоровча та безпечна пора» провели заступниця директорки з ВР Однорал Л.П. та старша вихователька Гайданова Л.І.. та лікарка Федорончук

     Серед багатьох форм методичної роботи з педагогами з БЖ, валеології, фізичного виховання чільне місце у практиці дитячого будинку посіло консультування.

В 2020-2021 навчальному році педагоги прослухали консультації з БЖ:

 • Безпечне літо. Вимоги безпеки під час роботи в літній період.
 • Обережно: бджоли, кліщі, комарі! Як не наразитися на небезпеку.
 • Як уберегти дитину від алергічного запалення в сезон цвітіння.
 • Зняття емоційного напруження рухливими іграми.
 •  «Конфлікти в групі. Стимульні ситуації для сталої поведінки»       
 • «Як навчити дітей справедливому відношенню один до одного»
 •  «Виховна робота протидії булінгу, цькування».

     Заступниця директорки з ВР Однорал Л.П. протягом року провела інструктажі з безпеки життєдіяльності дітей і дорослих, зокрема:

 • Безпека діяльності працівників дитячого будинку під час навчально-виховного процесу.
 • Безпека проведення екскурсії, туристичного походу, прогулянки  з вихованцями.
 • Правила праці з колючими і ріжучими предметами.
 • Правила протипожежної безпеки.
 • Щодо збереження життя та здоров’я вихованців впродовж перебування їх в закладі, під час освітнього процесу та супроводу до школи (шкільна ланка).
 • Правила пожежної безпеки в дома і школі.
 • З безпеки діяльності дорослих та дітей взимку.
 • Про вжиття  заходів щодо запобігання  виникненню захворюваності на грип. 
 • Правила  безпеки життєдіяльності, охорони праці під час новорічних свят і зимових канікул.
 • Про організацію роботи щодо профілактики і запобігання виникнення  епідемічних ускладнень, захисту вихованців від захворювань на грип та ГРВІ у дитячому будинку.
 • Про вжиття заходів запобігання  виникненню захворюваності на коронавірус  (Covid - 19).   

     Педагоги закладу орієнтуються на збереження і зміцнення здоров’я підростаючого покоління, що вимагатиме розробки, апробації і впровадження нових валеологічних освітніх технологій. В  умовах  дитячого будинку  вихователі  впроваджують різноманітні оздоровчі та профілактичні технології інноваційного та здоров’язбережувального характеру.

    В поточному році педагоги збагатили досвід щодо умінні розробляти та використовувати  асоціативну карту з теми здоров’я

в роботі з дітьми, визначати головне та другорядне для здоров’я та безпеки людини.

В результати творчої роботи педагогів матеріальна база з валеологічного виховання поповнилася:

асоціативними картами за темою:

 • «Здоровий спосіб життя» /Самаріна В.І./
 • «Бережи очі» /Гончарова О.О./
 • «Вітаміни», «Здоров’я»   /Гайданова Л.І./
 • «Здоровий образ життя» /Гукасян Є.І./
 • «Корисне харчування» /Дудорєва Г.С./
 • «Здоровий спосіб життя» /Квітковська Т.В./
 • «Мікроби» /Коваленко С.В./
 • «Особиста гігієна – запорука здоров’я» /Корженко І.О./
 • «Як берегти вуха» /Кузнєцова Р.А./
 • «Корисні овочі» /Ларіна І.П./
 • «Корисне харчування» /Скала І.А./
 • «Предмети особистої гігієни»
 • «Як дбати про здоров’я» /Шульга Н.Я.»

      На методичному об’єднанні педагоги обмінялися досвідом щодо використання інтерактивного методу «Асоціації» у формуванні здорового образу життя.

     Також методична копилка поповнилася інтелектуальною  картою з теми «Здоров’я», яку розробила разом з дітьми шкільного віку с/вихователька Гайданова Л.І.

     Практика роботи з вихованцями закладу показала, що складання та застосування інтелектуальної карти допомагає дітям усвідомити приховані зв’язки між елементами, явищами, об’єктами великого світу та здоров’ям людини.

В цьому році педагоги закладу продовжили успішно впроваджувати метод проєкту в роботу з дітьми дошкільного та шкільного віку.

Картотека передового досвіду та педагогічних проєктів педагогів закладу поповнилася:

Освітніми дослідницькими проектами з теми:

 •  «Який Я?» /вихователька Скала І.А./
 • «Здоровим бути здорово!» /Самаріна В.І./
 • «Бути здоровим, моє право та обов’язок» /Гончарова О.О./

Вихователька Самаріна В.І. підготувала та презентувала педагогам на МО  валеологічну добірку «Ігри з основ здоров’я»,

      У грудні педагоги продовжили впровадження нової освітньої методики «плейбек-театр». Метод плейбек-театру як новий ефективний метод ситуаційного навчання i взаємодії, допоміг в цікавій і доступній формі розповісти дітям дошкільного та шкільного віку про правила безпеки в оточуючому довкіллі. 

     Майстерно використали методику плейбек-театру дітьми молодшого шкільного віку вихователька Самаріна В.І., провела міні-виставу з теми «Під час пожежі» та вихователька Квітковська Т.В.  - міні-виставу «Безпека на прогулянці» .

      Педагоги закладу активно впроваджую в процес валеологічного виховання сучасну багатофункціональну наочність – лепбук.  В цьому році в роботі з дітьми молодшого шкільного віку  виготували лепбук з теми  «Який Я. З чого складаюсь»  вихователька Скала І.А.

      В 2020-2021 навчальному  році питання з  проблеми безпеки життєдіяльності та фізичного виховання й оздоровлення дітей розглядалися на педагогічній раді:

      У вересні на педагогічні раді №1. Тема: «Стратегія й тактика розвитку професійного зростання педагогічного колективу в 2020-2021 навчальному році.  Визначення шляхів реалізації його пріоритетних завдань».

Розглянуті  питання:

 • Виконання плану літньо-оздоровчого періоду;
 • Лікувально-оздоровча робота «Шляхи зміцнення здоров’я вихованців. Забезпечення кожній дитині максимально можливого рівня фізичного розвитку».
 • Формування у дітей основ безпеки життєдіяльності, попередження дитячого і дорослого травматизму в 2020-2021 н. р. (форми роботи з дітьми та дорослими).

      З метою формування соціальної потреби у вихованців та педагогів закладу до здорового способу життя; мотивація педагогів до вивчення здоров’язберігаючих технологій і активного втілення їх в роботу закладу; системний аналіз педагогічної діяльності по формуванню здорового способу життя та зміцнення здоров’я вихованців, визначення шляхів та способів удосконалення роботи з даного напрямку; аналіз соматичного, психічного, фізичного здоров’я вихованців у березні пройшла педагогічна рада №3. За темою: «Технологія педагогічної підтримки з формування навичок здоров’язбережувальної компетентності  вихованців»

Розглядались питання:

 • Напрямки виховної роботи шкільної ланки з формування навичок здоров’язбережувальної компетнтності вихованців.
 • Система у формуванні здоров’язберігаючої компетентності педагога та дитини.
 • Лікувально-оздоровча робота «Шляхи зміцнення здоров’я вихованців. Забезпечення кожній дитині максимально можливого рівня фізичного розвитку».
 • Формування у дітей основ безпеки життєдіяльності, попередження дитячого і дорослого травматизму в 2020-2021 н. р. (форми роботи з дітьми та дорослими).
 • Оцінка соціально-психологічного здоров’я та емоційного благополуччя вихованців.
 • Результати дослідження стану комфортного здоров’язберігаючого середовища (групових колективів).
 • Здоров’язберігаюча складова діяльності дитячого будинку у позашкільній виховній роботі: ефективність роботи гуртків, секцій  тощо.
 • Основні аспекти роботи соціального педагога щодо профілактики та збереження здоров’я вихованців закладу.
 • Педагогічні умови укріплення та збереження розумового здоров’я.

   У травні на педагогічній раді №4. Тема: «Палітра роботи - підсумки реалізація проблемної теми закладу в поточному році. Пріоритети  діяльності на подальший період».

Питання:

 • Результати обстеження фізичного розвитку вихованців дошкільників на кінець 2020-2021 року.
 • Про стан здоров’я дітей на кінець навчального року.
 • Про стан дотримання норм техніки безпеки й охорони праці, роботу з попередження травматизму у ІІ-у півріччі. 

     Розглядались питання здоров’я, фізичного розвитку дітей, безпеки життя на нарадах при директорці та інструктивно-методичних нарадах.

На нараді при директорці розглядалися питання:

 У серпні:

 • Стан дитячого травматизму та нещасні випадки у закладі за ІY квартал 2020-2021 н.р.
 • Про підготовку до тематичного місячника з БЖ /правила безпеки дорожнього руху/
 • Про проведення обстеження дошкільнят на початку навчального року: фізичний розвиток..
 • Обстеження рухової підготовленості, рівень засвоєння основних рухів дошкільнят .

У вересні:

 • Результати обстеження психічного та фізичного розвитку дошкільнят на початку навчального року.
 • Результати нагляду  за проведенням місячника безпеки руху.
 • Про організацію роботи педагогічного колективу з охорони праці та техніки безпеки,  дотримання санітарно-гігієнічних норм; організацію роботи з попередження травматизму.

У жовтні:

 • Результати медико-педагогічного контролю за організацією та проведенням фізкультурно-оздоровчої роботи на дошкільній ланці «Створення умов для розширення функціональних можливостей організму дітей-дошкільників засобами фізичного виховання»..
 • Результати контролю за організацією та проведенням фізкультурно-оздоровчих занять з дітьми молодшого шкільного віку.

У листопаді:

 • Стан дитячого травматизму та нещасних випадків за 1-ий квартал навчального року.
 • Результати проведення осінніх канікул та тижня безпеки й здоров’я.
 • Організація і проведення занять з охорони здоров’я і життя  дітей.
 • Про систему роботи з протипожежної безпеки, підсумки перевірки санітарно-гігієнічного режиму у закладі.
 • Результати тижня з правил пожежної безпеки.
 • У грудні:
 • Результати проведення осінніх канікул та тижня безпеки й здоров’я.                
 • Про підготовку до новорічних свят та безпечну організацію зимових канікул.
 • Заходи  безпеки з попередження дитячого травматизму під час зимових свят.
 • Про стан профілактики шкідливих звичок і запобігання правопорушенням.
 • Про систему роботи з протипожежної безпеки,
 • Підсумки перевірки санітарно-гігієнічного режиму у закладі.   

 У січні:

 • Результати проведення безпечних зимових канікул
 • Про проведення Дня Здоров’я в першому півріччі.
 • Про стан дотримання норм техніки безпеки й охорони праці, роботу з попередження травматизму у 1-у півріччя.
 • Порівняльний аналіз динаміки фізичного розвитку дітей дошкільного віку за І-півріччя.

У лютому:

 • Стан здоров’я дітей за 2-квартал навчального року.
 • Результати проведення валеологічного тижня.

У березні:

 • Заходи  безпеки з попередження дитячого травматизму під час весняних канікул.

У квітні:

 • Зведені результати щодо проведення безпечних весняних канікул.

У травні:

 • Результати контролю  за проведенням заходів  до тижня безпеки дорожнього руху.

 

На інструктивно-методичній нараді розглядались питання:

У вересні:

 • Про підготовку до медико-педагогічного контролю за фізкультурно-оздоровчою роботою з дітьми дошкільного віку «Створення умов для розширення функціональних можливостей організму дітей-дошкільників засобами фізичного виховання».
 • Інструктаж «Безпека життєдіяльності дітей під час організації і проведення освітнього процесу» (комплекс інструкцій.

У жовтні:

 • Про підготовку до тижня безпеки та здоров’я «Запобігти! Врятувати! Допомогти!»

У січні:

 • Про підготовку до тематичної перевірки «Система у формуванні здоров’язберігаючої компетентності педагога та дитини» /лютий/
 •  Оновлення інструктажу «Безпека життєдіяльності дітей під час організації і проведення освітнього процесу» (комплекс інструкцій) .

У квітні:

 • Про підготовку до тижня з  ПДР «Безпека на дорозі – безпека життя»

У травні :

 • Інструктаж з безпеки життєдіяльності дітей в літку /під підпис педагога/.  
 • Результати проведення Днів здоров’я у 2-у півріччі            

 

Контроль за станом безпеки життєдіяльності, укріпленням здоров’я дітей,

та фізкультурно-оздоровчою роботою

    За виховною роботою з безпеки життя, фізкультурно-оздоровчою роботою  ведеться постійний контроль з боку адміністрації, методичної служби, ініціативної групи.

     Щоб мати чіткі уявлення про форми й засоби ефективної організації фізкультурно-оздоровчої роботи з вихованцями  й домогтися належного рівня організації цієї роботи, в закладі систематично вивчається стан фізкультурно-оздоровчої роботи і здійснюється відповідний методичний супровід.  

      У жовтні з метою аналізу організації спортивно-оздоровчих занять, рухової активності на свіжому повітрі, формування у дітей основ здорового способу життя шляхом оптимізації рухової активності і посилення опірності дитячого організму хворобам, старшою вихователькою Гайдановою Л.І. була здійснена перевірка «Організація фізкультурно-оздоровчих занять з вихованцями шкільного віку».

     Аналіз відвіданих занять показав, що фізінструктор Олейник В.А. в цілому добре володіє методикою проведення спортивно-оздоровчих занять, дотримуються алгоритму структури занять, використовує на заняттях різні форми і методи навчання, спрямовує діяльність дітей на практичне засвоєння програмового матеріалу та теоретичних знань щодо здорового образу життя. На заняттях педагог здійснює індивідуальний підхід до вихованців враховуючи стан їхнього здоров’я, фізичного розвитку, нахилів та здібностей.

З метою здобуття відомостей про дотримання вимог Базового компоненту дошкільної освіти; вплив заходів рухового режиму на функціональний стан дітей під час проведення занять з фізкультури, фізкультурно-оздоровчих заходів у режимі дня в листопаді в закладі здійснений медико-педагогічний контроль за фізичним вихованням дітей  дошкільного віку за темою «Створення умов для розширення функціональних можливостей організму дітей-дошкільників засобами фізичного виховання».

     В дитячому будинку Медико-педагогічний контроль на заняттях з фізкультури - це система медичних і педагогічних спостережень, аналіз ефективності використання засобів і методів фізичного виховання, визначення шляхів поліпшення здоров’я та фізичного розвитку дітей дошкільного віку.

    Моніторинг фізичного розвитку дітей в 2020-2021 навчальному році регламентується  Інструктивно-методичними  рекомендаціями МОН «Організація медико-педагогічного контролю на заняттях з фізкультури в закладах дошкільної освіти» (2019 р.).

Здійснили МПК:

 • Заступн. директорки з ВР Однорал;
 • Старш. вихователька Л.І. Гайданова;
 • Лікарка Т.І. Федорончук

Проведений внутрішній контроль за організацією:

 • фізкультурних занять;
 • фізкультурно-оздоровчих заходів:
  • ранкова гімнастика,
  • гімнастика пробудження.

        МПК проведено безпосередньо під час здійснення фізкультурно-оздоровчої діяльності.

     За результатами спостережень під час занять з фізкультури, ранкової гімнастики, гімнастики пробудження після денного сну зроблені загальні висновки:  в дитячому будинку створені необхідні умови для фізкультурно-оздоровчої роботи. Спортивна зала забезпечена фізкультурним обладнанням, яке відповідає педагогічним, гігієнічним вимогам. Спортивна зала має природне освітлення, чистота повітря  залі забезпечується наскрізним провітрюванням до початку занять і після їх закінчення. Прибирання спортивної зали проводиться, але, нажаль, не після кожного заняття.

     Динаміка формування основних рухів дітей дошкільного віку здійснюється поступово, з дотриманням принципів системності, повторюваності, доступності,  «від простого до складаного». Як профілактика травматизму, в закладі дотримана техніка безпеки, педагоги забезпечують страховку, здійснюють підтримку під час виконання дітьми основних вправ (стрибки у глибину, складні рухи з рівноваги тощо), перевіряють безпечність обладнання.

       Інструктор з фізкультури Олейник В.А. та виховательки груп використовують ефективні засоби і методи фізичного виховання.

Зроблені висновки, що завдяки комплексному підходу до розв’язання проблеми зміцнення здоров’я дітей, ефективному використанню педагогами сучасних оздоровчих технологій в закладі забезпечуються всі необхідні умови для збереження й зміцнення здоров’я вихованців та їх гармонійного фізичного розвитку що є якісно базовою підготовкою дітей до дорослого життя.

В межах моніторингу, з метою надання оцінки організації фізкультурних занять на свіжому повітрі, рухової активності вихованців молодшого шкільного віку, с/вихователькою Гайдановою здійснений контроль за спортивно-оздоровчими заняттями дітей молодшого та середнього шкільного віку, які проводить інструктор з фізкультури Олейник В.А.

      Зроблені висновки, що фізінструктор Олейник В.А. На заняттях належна увага приділяється питанням охорони життя та здоров’я дітей, під час навчальних занять питання дотримання дітьми норм безпеки постійно знаходяться в полі зору фізінструктора Олейник В.А., вона професійно страхує учнів під час виконання окремих вправ на заняттях з легкої атлетики, акробатики.

      В основній частині заняття діти отримують теоретичні та практичні знання з технічної та тактичної підготовки відповідно до поставлених завдань. Реалізація практичної частини заняття здійснюється словесними, наочними та практичними методами навчання. Обов’язковим є інструктаж з техніки безпеки.

        Не менш важливою в структурі заняття є заключна частина, під час якої педагог проводить вправи на розслаблення та увагу, здійснює візуальний контроль за самопочуттям дітей, оцінює навчальні досягнення вихованців.

      Цілісність освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі забезпечується реалізацією Базового компонента дошкільної освіти який є Державним стандартом. У базовому компоненті зведено норми і положення, що визначають державні вимоги до рівня освіченості, розвиненості та виховання дитини 6 (7) років; сумарний кінцевий показник набутих дитиною компетенцій перед її вступом до школи.

       Одна з функцій контрольно-оцінювальної діяльності закладу — моніторинг рівня сформованості компетентностей дошкільників.

З огляду на вище сказане, у січні з метою виявлення рівня сформованості здоров’язбережувальної компетентності у дітей старшого дошкільного віку, творча група здійснила моніторингове дослідження згідно з Базовим компонентом дошкільної освіти за освітньою лінією «Особистість дитини». Обстежено 9 вихованців дошкільного віку.

      Зроблено висновки, що діти з високим та середнім рівнем знань мають певні знання про загартування, називає частини тіла, їх елементарні функціональні можливості, але інколи потребує додаткового уточнення з боку вихователя, залюбки бере участь в естафетах, інколи не доводять діло до кінця, потребують додаткової мотивації, беруть  участь у комплексі загартовуючих заходів, залюбки перебувають  у провітреному приміщені групової кімнати, із задоволенням достатньо часу проводить на свіжому повітрі, із посмішкою грають в рухливі ігри на повітрі, виконують ранкову гімнастику, гігієнічну гімнастику після денного сну, беруть участь у фізкультурних фізхвилинках, паузах, позитивно сприймають всі види діяльності, розуміють їх важливість, отримують задоволення від усіх видів фізкультурно-оздоровчої роботи. Знають правила безпечної поведінки, майже завжди дотримуються  правил безпечної поведінки, відповідаютьчітко та правильно на питання «Що безпечно, а що небезпечно?», диференціюють ці два поняття. Усвідомлюють, що можна бути здоровою і хворою людиною, обґрунтовно відповідають чому здорова дитина, яка це здорова дитина, що ця дитина відчуває, і переносять ці почуття на себе, орієнтуються в показниках власного здоров’я та здоров’я довколишніх людей. Діти чітко висловлюються про корисне та шкідливе, але не зовсім усвідомлюють значення для свого здоров’я. Тож доцільно провести індивідуальну роботу з дітьми у напрямку усвідомлення значення корисного, для її здоров’я і навпаки шкідливого , що губить їх здоров’я.                                        

     Позитивним є те, що діти  із зацікавленістю ставляться до свого здоров’я. Багато уваги усвідомлено приділяють своєму зовнішньому вигляду, гігієнічним процедурам, що є корисним для її здоров’я. Володіють  навичками особистої гігієни та самообслуговування, діти відповідають чітко, правильно, зберігають поставу під час різних видів діяльності, правильно користується виделкою, ножем, їдять охайно, правильно сидять за столами. Контролюють себе під час виконання правил поводження за столом і додержання навичок особистої гігієни. Дії виконують систематично і правильно, інколи вихователь нагадує про поставу під час малювання, ліплення, настільних ігор. Діти дуже активні та життєрадісні люблять спортивні розваги і залюбки приймають участь в оздоровчих заходах, знають дуже багато ігор, вміють користуватися інвентарями до цих ігор, виявляють витримку, чесність під час гри в команді, вміють переборювати негативний психічний стан, але потребують в цьому питанні допомоги з боку вихователя. Намагаються докладати наполегливість і вольові зусилля та досягають гарних результатів. Добирають правильний інвентар для ігор і називають їх. Потребують допомоги в навичках шикування, перешикування, перешикування трійками за орієнтирами та за командою, виконують загально розвивальні вправи відповідно до зразка.

 

Педагогам надані такі пропозиції:

 1. Систематично реалізовувати сплановану роботу на формування у дітей усвідомленого ціннісного ставлення до власного здоров’я.
 2. Закріплювати, розширювати і поглиблювати валеологічні знання про частини тіла та основні органи, їх елементарні функціональні можливості, правила їх охорони; про основні складові здорового образу життя.
 3. Вчити самостійно, без нагадування дорослого, якісно виконувати основні гігієнічні процедури, контролювати власну поставу, слідкувати за зовнішністю.
 4. Вчити дотримуватися правил здоров’язбережувальної поведінки в оточуючому довкіллі, основних правил безпеки життєдіяльності.
 5. Приділити більше уваги статевому вихованню, поваги до протилежної статі.
 6.  В індивідуальній роботі враховувати зону найближчого розвитку дитини.
 7. Заохочувати до активної участі в оздоровчих та фізкультурно-розвивальних заходах.

     У березні з метою аналізу організації освітнього процесу в аспекті збереження здоров’я дітей під час проведення занять, самопідготовки; моніторингу рівня розвитку здоров’язбережувальної компетенції дитини; активізації валеологічних знань у вихованців дошкільного та молодшого шкільного віку; пропаганди здорового образу життя; прищеплення вміння дбати про власне здоров’я, фізичний гарт, старшою вихователькою Л.І. Гайдановою, практичною психологинею Коваленко С.В.,  здійснено тематичну перевірку «Система у формуванні здоров’язберігаючої компетентності педагога та дитини»

    Вивчення роботи дозволяє констатувати, що в закладі створена цілісна система з валеологічного виховання, розвивально-виховне середовище, яке сприяє формуванню  у вихованців усвідомлених знань про основи здоров’я та збереження його.

    Результати тематичного вивчення свідчать, що в групах створені умови для ефективного здійснення оздоровчої роботи, для формування, збереження та зміцнення здоров’я дітей, формування у них здоров’язбережувальної компетенції.

Зроблено висновки: у вихованців на достатньому рівні сформовані здоров’язберігаюча, загальнокультурна та соціальна компетентності: ціннісне ставлення до власного здоров’я і здоров’я оточуючих, почуття патріотизму, волі, сміливості, наполегливості, організованості і дисциплінованості, достатній рівень загальної культури, здатність працювати в команді, здатність до взаємодопомоги.

      У травні контроль за роботою фіз. інструктора на заняттях з дітьми, які за станом здоров’я віднесені до спеціальної медичної групи,  здійснила лікарка Федорончук Т.І.

    Двічі на рік (вересень, травень) інструктором з фізичної культури Олейник В.А. здійснюється діагностичний контроль дітей дошкільного віку щодо виконанням основних фізичних рухів з державних нормативних тестів з фізичної культури.

               Проводиться обстеження дітей та надається оцінка фізичної підготовленості дітей за п’ятьма основними рухами:     

 • Біг – 10м, 20м
 • Стрибок у довжину з місця.
 • Гнучкість.
 • Статистична витривалість.
 • Метання тенісного м`ячика.
 • Віджимання.

Протягом року заступницею з ВР Однорал Л.П., с/вихователькою Гайдановою та членами творчої групи закладу здійснюється контроль за організацією Днів здоров’я та фізкультурно-оздоровчими тижнями, місячниками.

      Творча група, яка здійснила контроль, зробила висновки, що педагогічний колектив  багато уваги приділяє таким напрямкам роботи з БЖ:

 • Профілактика дорожньо-транспортного травматизму (засвоєння правил дорожнього руху);
 • Засвоєння правил безпечної поведінки в природі.
 • Засвоєння правил пожежної безпеки.
 • Засвоєння правил безпечної поведінки вдома та на вулиці.
 • Формування здорового образу життя.

       Виховательки закладу працюють творчо, плідно, спонукають вихованців самостійно шукати виходи з непростих ситуацій, обирати продумані рішення. На заняттях використовують методи проблемного навчання, сучасну новітню наочність (інтелектуальні карти, лепбук, мультимедійну презентацію, слайд-ілюстрації, плейбек-театр тощо).

Протягом року з боку адміністрації здійснюються  різні види контролю:

 • Контроль за охороною життя та здоров’я у зимовий період (лід, бурульки) протягом зими.
 • Техніка безпеки при проведенні новорічних свят.
 • Контроль  «Профілактична робота з питань дитячого травматизму та нещасних випадків». (грудень)
 • Перевірка знань працівників з правил надання першої долікарської допомоги (січень, лікар)
 • У березні. Обговорення дій учасників навчально-виховного процесу і персоналу дитячого будинку в умовах загрози та у разі появи терористичного акту.

 

Таким чином, можна впевнено сказати, що в дитячому будинку налагоджена ефективна система роботи з охорони життя та здоров’я вихованців; створені умови для їх фізичного розвитку.