Контрольно-аналітичний звіт

    Контрольно-аналітична діяльність в дитячому будинку у 2020-2021 н. р.

 

 

АНАЛІТИЧНИЙ ЗВІТ

Контрольно-аналітична діяльність в дитячому будинку

 у 2020-2021 н. р.

 

Підготувала заступниця директорки з ВР Однорал Л.П.

 

«Передбачити – означає управляти»

                                                        Блез Паскаль                                                 

 

      Контрольно-аналітична діяльність в освіті виступає як важливий фактор управління навчальним закладом. Для  стабільного  розвитку освітнього процесу в закладі потрібен постійний  аналіз,  постійний  зворотний  зв'язок,  постійна поінформованість  про  всі  сфери  життя  й  діяльності  педагогічного колективу.  Таку  інформацію – достовірну,  повну  можна  отримати лише  за  допомогою  добре  налагодженої  в освітньому закладі контрольно-аналітичної  діяльності. Контроль має бути регулятором навчально-виховного процесу.

     Організація контролю в дитячому будинку виходить з таких положень:

˗ об'єктивність,  конкретність  і  цілеспрямованість  контролю, вивчення навчально-виховного процесу з урахуванням основних його закономірностей;

  ˗ системність  і  систематичність  контролю  на  основі  вибору найдоцільніших  для  даного  проміжку  часу  його  видів, визначення оптимальних термінів організації перевірок;

  ˗ планомірне охоплення всіх ділянок навчально-виховного  процесу,  визначення  в  процесі  контролю  конкретних  завдань  для  кожного  члена  педагогічного  колективу, накреслити шляхи їх виконання; оцінювати роботу педагогів;

 ˗ повсякденна перевірка виконання рішень наказів і розпоряджень.

В закладі створена  система  контролю,  яка дозволяє  керувати  всім  ходом  педагогічного  процесу;  регулярне проведення  контролю.  Внутрішній  контроль  завчасно планується. У плані  контролю  конкретно  визначається  об'єкт  контролю – хто що буде перевіряти, суб'єкт – хто буде контролювати, технологія контролю – яким  чином,  терміни  контролю  і  місце,  де  будуть підбиватися підсумки.

   План внутрішнього контролю доводиться до відома всіх учасників навчально-виховного процесу. Перевірки проводяться  на основі вироблених  критеріїв.

    Контрольно-аналітична діяльність у дитячому будинку здійснюється згідно із Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Базового компоненту дошкільної освіти, Положенням про дошкільний навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305, власним статутом, іншими нормативно-правовими актами.

     Метою контрольно-аналітичної діяльності є забезпечення якості освітнього процесу і надання кожному педагогові конкретної допомоги, удосконалення педагогічного процесу  в усіх групах. Ця  мети  досягається завдяки:

 • вивченню стану освітнього процесу та оцінювання його результатів, виробленню рекомендацій щодо розвитку та саморозвитку особистості педагога, дитини на основі їхніх природних задатків;
 • виявленню факторів та умов, що позитивно і негативно впливають на освітній процес у закладі;
 • делегуванню відповідальності педагогам, які досягають стабільно високих результатів, сприянню переходу їх до самоконтролю, взаємоконтролю.

В дитячому будинку вже вироблені і багато років діють свої правила контролю, а саме:

 • контроль немає бути несподіваним;
 • не бути тотальним, зосередженим на найбільш складних моментах організації життєдіяльності;
 • бачити не тільки недоліки, а й успіхи педагога;  
 • оприлюднювати висновки, враховувати досягнення;
 • надавати рекомендації,  окреслювати перспективи педагогічного зростання.

    У процесі організації, здійснення внутрішнього контролю в закладі використовуються такі технології контролю: відвідування навчально-виховних заходів,  спостереження, вивчення ділової документації педагогів, бесіди, тестування, здійснення моніторингу навчальних досягнень вихованців, зрізи знань, огляди тощо.  

    Вивчення стану освітнього процесу в закладі проводяться за різною формою і видами контролю.

В 2020-2021 проведено такі види контролю.

Постійно контролюється:

 • Виконання інструкції з охорони життя і здоров’я дітей.
 • Освітній процес, рівень знань, умінь, навичок згідно з  програмою.
 • Оздоровчі заходи в режимі дня.
 • Питання наступності зі школою.
 • Фахова майстерність педагогів.
 • Робота з вихователями – початківцями. Наставництво.
 • Техніка безпеки.
 • Календарний план педагога

Питання, що потребують контролю 1 раз на місяць:

 • Аналіз захворюваності дітей.
 • Стан перспективного плану по групах.
 • Дозвілля, розваги.
 • Виконання рішень педрад.
 • Рівень роботи вихователів, які атестуються.
 • Підсумки конкурсів, оглядів.

Питання, що потребують контролю 1 раз в квартал:

 • Участь в методичних об’єднаннях.
 • Дні здоров’я.
 • Виконання, раніше даних, пропозицій.

   За освітньою роботою ведеться постійний контроль з боку адміністрації, методичної служби, ініціативної (творчої) групи.

   Тематика вивчення стану освітнього процесу планується в річному плані. Відповідно  річному плану протягом 2020-2021 навчального року, за охопленням об’єктів контролю та за послідовністю і періодичністю, здійснено такі види контролю: наступний, попередній, поточний, тематичний, діагностичний, оглядовий, вибірковий тощо. 

   Тематика вивчення стану освітнього процесу планується в річному плані. Відповідно  річному плану протягом 2020-2021 навчального року, за охопленням об’єктів контролю та за послідовністю і періодичністю, здійснено такі види контролю: наступний, попередній, поточний, тематичний, діагностичний, оглядовий, вибірковий тощо. 

ТЕМАТИЧНИЙ КОНТРОЛЬ.

Тематичний контроль допомагає зібрати якнайповнішу інформацію, а отже, вчасно скоригувати роботу педагогічного колективу дитячого будинку та окремого вихователя.

В поточному році тематичний контроль здійснено з різних напрямків.

Перш за все, в межах тематичних тижнів, місячників, днів тематичний контроль здійснено за станом безпеки життєдіяльності, укріпленням здоров’я дітей, та фізкультурно-оздоровчою роботою за темою:

 • «Будь уважним на дорозі, пішохід»,  з безпеки ПДР  (вересень)
 • «Запобігти! Врятувати! Допомогти!», з пожежної безпеки (листопад)
 • «Моніторинг  здоров’язбережувальної компетентності дошкільників» (січень).
 • «Твоє здоров’я – в твоїх руках», з валеології, безпеки життя  (лютий)
 •  «Безпека на дорозі – безпека життя», з безпеки на дорозі  (травень)
 • Контроль за організацією та проведенням  «Днів здоров’я» (раз на місяць)

Тематичний медико-педагогічний контроль за організацією фізкультурно-оздоровчої роботи в закладі (жовтень, листопад, березень, квітень):

 • «Організація фізкультурно-оздоровчих занять з вихованцями шкільного віку» (жовтень).
 • «Створення умов для розширення функціональних можливостей організму дітей-дошкільників засобами фізичного виховання» (листопад).
 • «Система у формуванні здоров’язберігаючої компетентності педагога та дитини» (березень).
 • Контроль лікарки за роботою фізінструктора на заняттях з дітьми, які за станом здоров’я віднесені до спеціальної медичної групи,  (квітень).

Здійснений тематичний контроль навчально-виховною  роботою:

 • Тема перевірки:  «Упровадження інноваційних та інтерактивних технологій в роботу з дітьми як зручний інструмент інтеграції змісту освіти в процесі  заняття» (листопад).
 • Тема перевірки: «Самоосвітня діяльність як засіб формування  позитивного мотивації дитини до навчання» (грудень).
 • Тема перевірки:  «Активні форми індивідуально-корекційної роботи з дітьми з особливими освітніми потребами» (квітень).
 • Контроль за дотриманням мовного законодавства педагогами  закладу.

Контроль за виховною роботою та дозвіллєвою діяльністю під час тематичних днів та тижнів:

 • З національно-патріотичного виховання:
 •  «Голуб миру, прилети, Україну захисти!»; (Міжнародний День Миру);
 • «Нема переводу славним захисникам українського народу!»; (тиждень присвячений захисникам Вітчизни);
 • «Україно-ненько,  ти моє серденько»; (День Соборності  України);
 • «Пам’ять про героя-солдата збережемо свято» (День Перемоги);
 • З духовного виховання:
 • «Ми вдячні вихователю довіку за їхню віру, ласку і тепло»; ( День працівників освіти );
 • Ветерани праці – поряд з нами»; (День людей похилого віку та ветеранів праці);
 • «Серце віддаю дітям»; (Урочистий день В. Сухомлинського);
 • «Чарівний світ книги»; (до Всеукраїнського дня бібліотеки);
 • «З Лесиного поетичного віночка»; (Урочистий День поезії Лесі Українка);
 • «Іду з дитинства до Тараса». (Урочистий День до дня народження Тара Шевченка);
 • З правового виховання  «Мої права – дороговказ у життя»;
 • З  профорієнтації «Подорож  у цікавий світ професій»;

    В ході тематичного контролю з’ясовано рівень вирішення завдань національно-патріотичного, валеологічного, духовного та правового виховання; стан фізкультурно-оздоровчої роботи; стан організації занять з самопідготовки; рівень знань, навичок дітей з БЖ; компетентність педагогів щодо впровадження здоров'язберігаючих технологій тощо.

НАСТУПНИЙ КОНТРОЛЬ:

 •  за виконанням ухвалених рішень педради;  (вересень, грудень, березень, травень);
 • моніторинг інтелектуальної підготовки дітей старшого дошкільного віку за 1-півріччя (грамота, математика, письмо, навчальна компетентність). (січень, травень).
 • моніторинг навчальних досягнень вихованців-школярів (січень, травень);
 • за успішністю проходження адаптації першокласників та п’ятикласників в умовах школи (жовтень, листопад);
 • контроль за виконанням плану та оформленням матеріалів самоосвіти на кінець року. (травень);
 • взаємоконтроль. Тема: «Стан ділової документації в-дефектолога».

    Контроль за виховною роботою та дозвіллєвою діяльністю під час тематичних днів та тижнів: за організацією народознавчого тижня «Котилося червоне яєчко на Великоднє крилечко»; Всесвітнього дня води «Без води і ні туди, і ні сюди»; Міжнародного дня Землі, оточуючого довкілля «Блакитна планета в наших руках» тощо.

            Наступний контроль проводиться по закінченні терміну виконання завдань, цілей, окреслених програмою. З’ясовуються недоліки в організації розробки та реалізації мети. Застосовуються заходи з метою усунення та більш повного виконання завдань навчальної програми.

ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ:

 • аналіз відвіданих занять, виховних заходів (протягом навчального року);
 • стан травматизму дітей в закладі  (щокварталу);
 • нагляд за ходом самоосвіти молодих педагогів, поповненням тек самоосвіти;
 • контроль за календарним планування вихователів «Інтеграція змісту освітніх ліній у планах вихователів» (листопад).
 • взаємоконтроль: «Календарне планування досвідченого педагога» (листопад).
 • контроль за календарним планування корекційного педагога: «Інтеграція змісту освітніх ліній у планах корекційного педагога» (грудень).
 • контроль за організацією та проведенням осінніх, зимових, весняних канікул, зимових свят (листопад, грудень, січень, березень)

     Поточний контроль здійснюється систематично. Протягом навчального року аналізуються відвідані заняття, проведені виховні заходи тощо. Контролюється хід виконання  етапів реалізації програми з виховної роботи, дозвіллєвої системи, планування. Оцінюються  зміни умов діяльності, за необхідністю вносяться корективи. Здійснюється допомога педагогу в осмислені та обґрунтуванні вдалих моментів та недоліків в роботі, причини їх появи.

ПОПЕРЕДНІЙ КОНТРОЛЬ (попередньо-коригуючий; попередньо-оцінювальний):

 • нагляд за ходом самоосвіти молодих педагогів, поповненням тек самоосвіти;
 • контроль за роботою молодого педагога; відвідування занять, в/заходів, співбесіди з педагогами-початківцями, надання допомоги; (листопад, грудень);
 • нагляд за веденням щоденників, предметних зошитів вихованців початкової школи;
 • аналіз задіяності вихованців  у гуртковій роботі (жовтень);
 • нагляд за роботою з наставництва.

      Під час попереднього контролю перевіряється  правильність поставлених завдань та цілей з наставництва, вірогідність прогнозів. Можливості реалізації завдань з гурткової діяльності, планування. Оцінюються організація виховної роботи з безпеки життєдіяльності.

ОГЛЯДОВИЙ КОНТРОЛЬ (оглядово-коригуючий; оглядово-персональний):

 • методичний рейд по ходу виконання літніх завдань, підготовки до нового навчального року, готовності до роботи (серпень);
 • контроль за організацією роботи творчої групи педагогів;. 
 • нагляд за складанням перспективного плану самоосвітньої діяльності педагогів; оформленням картки самоосвіти «Освоєння новітніх технологій та педагогічних програм» (жовтень);
 • нагляд за організацією роботи з наставництва;
 • контроль за веденням щоденників вихованців-школярів; предметних зошитів вихованців-школярів; за збереженням підручників;
 • контроль за виконанням плану та оформленням матеріалів самоосвіти на кінець року (травень).
 • контроль за станом оформлення та зберігання дитячих робіт з ОТД (квітень);
 • за станом оформлення ділової документації педагогів (вихователя, керівника гуртка, дефектолога, психолога, старшого вихователя) (вересень, січень, березень, квітень);
 • за станом індивідуальних щоденників, паспортів соціального розвитку вихованців (жовтень, травень);
 • за станом портфоліо педагога (квітень);
 • за оформленням паспорту групи (травень).

    Перевіряється естетичне оформлення, змістовна наповненість ділової документації педагога, учнівської документації своєчасність її оформлення, стан зберігання. Визначаються та завчасно виправляються недоліки, надаються рекомендації.

ДІАГНОСТИЧНИЙ КОНТРОЛЬ (діагностично-коригуючий; діагностично-оцінюючий; комплексно-діагностичний).

Педагогічне обстеження:

 • обстеження та оцінка рівня психічного розвитку дітей дошкільного віку на початок року та динаміка розвитку  психічних процесів за 1-е, 2-е півріччя (вересень, січень, травень);
 • обстеження фізичного розвитку дітей дошкільного віку;  рухової підготовленості, рівень засвоєння основних рухів дошкільнят (вересень, травень);
 • обстеження рівня знань з  ППБ «Я правила пожежної безпеки знаю» (листопад).
 • обстеження динаміки: рівня розвитку мовленнєвої та комунікативної компетентності дітей старшого дошкільного віку (січень, травень);
 • аналіз рівня сформованості соціального  досвіду вихованців-дошкільників за 1-півріччя (на основі індивідуальних паспортів) (жовтень, січень, травень);
 • проведення педагогічних досліджень і формування аналітичних висновків щодо ефективності використання інноваційних технологій в освітньому процесі дошкільної ланки. Моніторинг рівня:
 • математична компетентність старших дошкільників;
 • мовленнєва компетентність;
 • сенсорно-пізнавальна компетентність;
 • природничо-екологічна компетентність; 
 • родинно-побутової компетентність;
 • здоров’язбережувальна компетентність;
 • предметно-практична компетентність.

Психологічне діагностування:

Діагностика готовності до шкільного навчання дітей старшого дошкільного віку.

 • Обстеження дітей «Що я знаю про школу» (січень, травень)
 • Дослідження творчого потенціалу педагогів, виявлення характеру міжособистісних відносин у педагогічному колективі. (Анкетування педагогів) (лютий);
 • Діагностика рівня соціального розвитку вихованців (жовтень, травень).
 • Психодіагностика учнів 3-4 класів за допомогою методики для діагностування розвитку мислення, уваги, пам`яті (вересень)
 • Психодіагностика учнів 1 за допомогою методики «Діагностика соціально-психологічної адаптації» (вересень)
 • Психодіагностика учнів 1-3 класів за допомогою методики А.Керна-Й. Єрасека виявлення шкільної зрілості, Л.В. Туріщева «Настільна книга шкільного психолога».
 • Вивчення індивідуальних особливостей дітей шостого-сьомого року життя з метою корекції розвитку та виховання у процесі підготовки до навчання у  школі (вересень)
 • Діагностика рівня мотивації дітей школярів до навчання (січень).

Під час діагностичного обстеження вивчається стан корекційної, навчальної, виховної роботи; діяльність корекційного педагога, рівень психічного розвитку дітей; соціальної компетентності вихованців; рівень мотивації до навчальної діяльності, рівень соціальної готовності до школи майбутніх первачків тощо.

АНАЛІТИЧНИЙ КОНТРОЛЬ (аналіз та оцінка роботи за рік) (травень):

 • роботи методичного об’єднання;
 • аналіз роботи Школи молодого педагога (січень, травень);
 • виховна робота в закладі (січень, травень);
 • контрольно-аналітична робота;
 • інноваційна діяльності за поточний рік;
 • методична робота;
 • самоосвітньої діяльність за поточний рік;
 • роботи з безпеки життєдіяльності;
 • роботи з наставництва;
 • роботи творчої групи;
 • гурткова робота;
 • робота з профорієнтації;
 • робота з наступності зі школою.

      Під час підсумково-аналітичного контролю аналізується та оцінюється методична робота, робота творчої групи, методичних об’єднань, самоосвітня діяльність педагогів; робота з наступності зі школою тощо. виявляються успіхи та недоліки в роботі. На основі аналізу планується робота на наступний рік.

 

КОНТРОЛЬ ЗА СТАНОМ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ, УКРІПЛЕННЯМ ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ ТА ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧОЮ РОБОТОЮ

    За виховною роботою з безпеки життя, фізкультурно-оздоровчою роботою  ведеться постійний контроль з боку адміністрації, методичної служби, ініціативної групи.

    Щоб мати чіткі уявлення про форми й засоби ефективної організації фізкультурно-оздоровчої роботи з вихованцями  й домогтися належного рівня організації цієї роботи, в закладі систематично вивчається стан фізкультурно-оздоровчої роботи і здійснюється відповідний методичний супровід.  

    В дитячому будинку Медико-педагогічний контроль на заняттях з фізкультури - це система медичних і педагогічних спостережень, аналіз ефективності використання засобів і методів фізичного виховання, визначення шляхів поліпшення здоров’я та фізичного розвитку дітей дошкільного віку.

    У жовтні 2020 року, з метою аналізу організації спортивно-оздоровчих занять, рухової активності на свіжому повітрі, формування у дітей основ здорового способу життя шляхом оптимізації рухової активності і посилення опірності дитячого організму хворобам, старшою вихователькою Гайдановою Л.І. здійснена перевірка «Організація фізкультурно-оздоровчих занять з вихованцями шкільного віку».

     Аналіз відвіданих занять показав, що фізінструктор Олейник В.А. в цілому добре володіє методикою проведення спортивно-оздоровчих занять, дотримуються алгоритму структури занять, використовує на заняттях різні форми і методи навчання, спрямовує діяльність дітей на практичне засвоєння програмового матеріалу та теоретичних знань щодо здорового образу життя. На заняттях педагог здійснює індивідуальний підхід до вихованців враховуючи стан їхнього здоров’я, фізичного розвитку, нахилів та здібностей.

 На заняттях належна увага приділяється питанням охорони життя та здоров’я дітей, під час навчальних занять питання дотримання дітьми норм безпеки постійно знаходяться в полі зору фізінструктора Олейник В.А., вона професійно страхує учнів під час виконання окремих вправ на заняттях з легкої атлетики, акробатики.

    З метою здобуття відомостей про дотримання вимог Базового компоненту дошкільної освіти; вплив заходів рухового режиму на функціональний стан дітей під час проведення занять з фізкультури, фізкультурно-оздоровчих заходів у режимі дня в листопаді в закладі здійснений медико-педагогічний контроль за фізичним вихованням дітей  дошкільного віку за темою «Створення умов для розширення функціональних можливостей організму дітей-дошкільників засобами фізичного виховання». Здійснили МПК: заступн. директорки з ВР Однорал; старш. вихователька Л.І. Гайданова; лікарка Т.І. Федорончук

   Моніторинг фізичного розвитку дітей в 2020-2021 навчальному році регламентується  Інструктивно-методичними  рекомендаціями МОН «Організація медико-педагогічного контролю на заняттях з фізкультури в закладах дошкільної освіти» (2019 р.).

     Проведений внутрішній контроль за організацією: фізкультурних занять; фізкультурно-оздоровчих заходів: ранкова гімнастика, гімнастика пробудження.        

    За результатами спостережень зроблені загальні висновки:  в дитячому будинку створені необхідні умови для фізкультурно-оздоровчої роботи. Спортивна зала забезпечена фізкультурним обладнанням, яке відповідає педагогічним, гігієнічним вимогам. Спортивна зала має природне освітлення, чистота повітря  залі забезпечується наскрізним провітрюванням до початку занять і після їх закінчення. Прибирання спортивної зали проводиться, але, нажаль, не після кожного заняття. Зроблені висновки, що завдяки комплексному підходу до розв’язання проблеми зміцнення здоров’я дітей, ефективному використанню педагогами сучасних оздоровчих технологій в закладі забезпечуються всі необхідні умови для збереження й зміцнення здоров’я вихованців та їх гармонійного фізичного розвитку що є якісно базовою підготовкою дітей до дорослого життя.

    Динаміка формування основних рухів дітей дошкільного віку здійснюється поступово, з дотриманням принципів системності, повторюваності, доступності,  «від простого до складаного». Як профілактика травматизму, в закладі дотримана техніка безпеки, педагоги забезпечують страховку, здійснюють підтримку під час виконання дітьми основних вправ (стрибки у глибину, складні рухи з рівноваги тощо), перевіряють безпечність обладнання.  

     Одна з функцій контрольно-оцінювальної діяльності закладу — моніторинг рівня сформованості компетентностей дошкільників.

З огляду на це, у січні з метою виявлення рівня сформованості здоров’язбережувальної компетентності у дітей старшого дошкільного, віку творча група здійснила моніторингове дослідження згідно з Базовим компонентом дошкільної освіти за освітньою лінією «Особистість дитини». Обстежено 9 вихованців дошкільного віку.

     Зроблено висновки, що діти з високим та середнім рівнем знань мають певні знання про загартування, називає частини тіла, їх елементарні функціональні можливості, але інколи потребує додаткового уточнення з боку вихователя, залюбки беруть участь в естафетах.. Знають правила безпечної поведінки, майже завжди дотримуються  правил безпечної поведінки, відповідають чітко та правильно на питання «Що безпечно, а що небезпечно?», диференціюють ці два поняття. Позитивним є те, що діти  із зацікавленістю ставляться до свого здоров’я. Володіють  навичками особистої гігієни та самообслуговування.

Педагогам надані такі пропозиції:

 1. Систематично реалізовувати сплановану роботу на формування у дітей усвідомленого ціннісного ставлення до власного здоров’я.
 2. Закріплювати, розширювати і поглиблювати валеологічні знання про частини тіла та основні органи, їх елементарні функціональні можливості, правила їх охорони; про основні складові здорового образу життя.
 3. Вчити самостійно, без нагадування дорослого, якісно виконувати основні гігієнічні процедури, контролювати власну поставу, слідкувати за зовнішністю.
 4. Вчити дотримуватися правил здоров’язбережувальної поведінки в оточуючому довкіллі, основних правил безпеки життєдіяльності.
 5. Приділити більше уваги статевому вихованню, поваги до протилежної статі.
 6.  В індивідуальній роботі враховувати зону найближчого розвитку дитини.
 7. Заохочувати до активної участі в оздоровчих та фізкультурно-розвивальних заходах.

 

     У березні, з метою аналізу організації освітнього процесу в аспекті збереження здоров’я дітей під час проведення занять, самопідготовки; моніторингу рівня розвитку здоров’язбережувальної компетенції дитини; активізації валеологічних знань у вихованців дошкільного та молодшого шкільного віку; пропаганди здорового образу життя; прищеплення вміння дбати про власне здоров’я, фізичний гарт, старшою вихователькою Л.І. Гайдановою, практичною психологинею Коваленко С.В.,  здійснено тематичну перевірку «Система у формуванні здоров’язберігаючої компетентності педагога та дитини»

    Вивчення роботи дозволяє констатувати, що в закладі створена цілісна система з валеологічного виховання, розвивально-виховне середовище, яке сприяє формуванню  у вихованців усвідомлених знань про основи здоров’я та збереження його.

    Результати тематичного вивчення свідчать, що в групах створені умови для ефективного здійснення оздоровчої роботи, для формування, збереження та зміцнення здоров’я дітей, формування у них здоров’язбережувальної компетенції.

Зроблено висновки: у вихованців на достатньому рівні сформовані здоров’язберігаюча, загальнокультурна та соціальна компетентності: ціннісне ставлення до власного здоров’я і здоров’я оточуючих, почуття патріотизму, волі, сміливості, наполегливості, організованості і дисциплінованості, достатній рівень загальної культури, здатність працювати в команді, здатність до взаємодопомоги.

     Домінуючим напрямом у розвитку дошкільного фізичного виховання передбачена його оздоровча спрямованість. У травні контроль за роботою фіз. інструктора на заняттях з дітьми, які за станом здоров’я віднесені до спеціальної медичної групи,  здійснила лікарка Федорончук Т.І. До спеціальної медичної групи відносяться учні зі значними відхиленнями в стані здоров’я, фізичного розвитку і діяльності основних функціональних систем постійного або тимчасового характеру, що потребують суттєвого обмеження фізичного навантаження.

      Фізінструктору та вихователям надані пропозиції: На фізкультурних заняттях для дітей, які відноситься до  спеціальної медичної групи обмежувати такі вправи: вправи на силу, швидкість, витривалість, значно зменшені дистанції ходьби та  бігу, стрибки пов’язані зі значним напруженням та вібрацією тулуба.

     Тричі на рік (вересень, січень, травень) інструктором з фізичної культури Олейник В.А. здійснюється діагностичний контроль дітей дошкільного віку щодо виконанням основних фізичних рухів з державних нормативних тестів з фізичної культури.

               Проводиться обстеження дітей та надається оцінка фізичної підготовленості дітей за п’ятьма основними рухами:     

 • Біг – 10м, 20м
 • Стрибок у довжину з місця.
 • Гнучкість.
 • Статистична витривалість.
 • Метання тенісного м`ячика.
 • Віджимання.

    За результатами обстеження інструктором з фізкультури Олейник В.А. складаються напрямки роботи на перше і друге півріччя та на літній період.

    Протягом року заступницею з ВР Однорал Л.П., с/вихователькою Гайдановою та членами творчої групи закладу здійснюється контроль за організацією Днів здоров’я та фізкультурно-оздоровчими тижнями, місячниками.

    Творча група, яка здійснила контроль, зробила висновки, що педагогічний колектив  багато уваги приділяє таким напрямкам роботи з БЖ:

 • Профілактика дорожньо-транспортного травматизму (засвоєння правил дорожнього руху);
 • Засвоєння правил безпечної поведінки в природі.
 • Засвоєння правил пожежної безпеки.
 • Засвоєння правил безпечної поведінки вдома та на вулиці.
 • Формування здорового образу життя.

      Виховательки закладу працюють творчо, плідно, спонукають вихованців самостійно шукати виходи з непростих ситуацій, обирати продумані рішення. На заняттях використовують методи проблемного навчання, сучасну новітню наочність (інтелектуальні карти, лепбук, мультимедійну презентацію, слайд-ілюстрації, плейбек-театр тощо).

Протягом року з боку адміністрації здійснюються  різні види контролю:

 • Контроль за охороною життя та здоров’я у зимовий період (лід, бурульки) протягом зими.
 • Техніка безпеки при проведенні новорічних свят.
 • Контроль  «Профілактична робота з питань дитячого травматизму та нещасних випадків». (грудень)
 • Перевірка знань працівників з правил надання першої долікарської допомоги (січень, лікар)
 • У березні. Обговорення дій учасників навчально-виховного процесу і персоналу дитячого будинку в умовах загрози та у разі появи терористичного акту.

КОНТРОЛЬ ЗА ОРГАНІЗАЦІЄЮ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

«Трудність полягає не у сприйнятті нових ідей,  а у відмові від старих уявлень». Джон Кейнс

    Динамічні зміни в освіті потребують від педагогічного колективу постійно опанувати нові вміння, нові педагогічні технології. Основний критерій визначення педагога нової формації – володіння креативними освітніми технологіями.

     Методична служба закладу постійно впроваджую в освітній процес передові форми й методи організації навчально-виховного процесу, орієнтує педагогів на підвищення їх наукового, професійного та методичного рівнів. Інноваційну діяльність в закладі очолює і спрямовує Науково-методична рада закладу, яка залучає педагогів до науково-дослідницької діяльності, знайомить з новітніми педагогічними технологіями, провокує педагогів на творчість, пошук та впровадження інтерактивних технологій: інноваційних методів, прийомів, засобів, форм навчально-виховної діяльності і як результат на покращення освітнього процесу, розширення й удосконалення знань вихованців, розвиток та корекцію їх психічних процесів.

    У листопаді-грудні 2020-202 н.р, з метою аналізу та оцінки професіоналізму педагога щодо ефективності використання новітніх інтерактивних технологій та сучасної наочності як засобу розумової  активізації дитини, інтеграції змісту освіти та візуалізації навчального матеріалу в освітньому процесі; сприяння підвищенню педагогічної майстерності педагога, підвищення якості навчання та виховання дітей, в закладі здійсненна тематична перевірка «Упровадження інноваційних та інтерактивних технологій в роботу з дітьми як зручний інструмент інтеграції змісту освіти в процесі  заняття».

    Зроблено висновки, що в дитячому будинку (відділення №2), проблемам інтеграції навчання та впровадженню інноваційних освітніх технологій надається належна увага. Створені всі умови для інтерактивного навчання, розумової  активізації дитини, інтеграції змісту освіти в межах заняття за яких кожна дитина відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність.

   Навчальний процес відбувається за умови постійної активної взаємодії дітей, що сприяє свідомому опануванні програмного матеріалу. В навчальній діяльності педагоги особливу увагу приділяють формуванню у вихованців пізнавальних процесів: вміння аналізувати, порівнювати; узагальнювати; міркувати, доводити, пояснювати, обґрунтовувати свої думки, спілкуватися з педагогом, дітьми  групи. Зроблено висновки, що, інноваційна робота - є невід’ємною складовою діяльності педагогів закладу.

      За результатами аналізу навчальної діяльності та конспектів занять відзначні педагоги Фраймарк О.О., Коваленко С.В., Скала І.А., Квітковська Т.В., Кузнєцова Р.А., Корженко І.О., Гукасян Є.І., Самаріна В.І., які широко та успішно використовують дієві методи активізації мислення та мовлення своїх вихованців на заняттях і виховних голинах, що значно підвищує  усвідомлення засвоєння дітьми базових знань та знань про оточуючий світ.

Педагогам надані пропозиції:

 1. На заняттях з дітьми дошкільного та шкільного віку реалізовувати принцип інтеграції,  міжпредметних зв’язків, навчати дітей основам науки життя, формувати базові якості особистості. В процесі занять синтезувати матеріал, для створення у вихованців цілісного уявлення про природний й  предметний світ та людину, поєднувати елементи знань з різних галузей,  базуючись  на одній змістовній лінії. Вчити дітей використовувати набуті знання в нових  життєвих ситуаціях.
 2. В конспекті заняття в комплексі планувати цілі за основними освітніми лініями. Об’єднувати знання з різних галузей та видів діяльності. Обов’язково включати БЖ. Вивчати кожну тему з усіх боків, розглядати під різними кутами зору. Надавати дітям можливість обстежувати, досліджувати, пізнавати, творити і навіть смакувати. Формувати цілісне уявлення про оточуючий світ.
 3. Постійно впроваджувати в освітній процес інноваційні, інтерактивні технології та сучасну наочність. Надати пріоритет таким освітнім технологіям. Які підвищують інтелектуальну активність дітей:  методика роботи з інтелектуальними картами та лепбуком; метод «проєкту»; дослідницько-пошуковий метод; методика  «шести цеглинок»; «шести капелюхів мислення»; методика «плейбек-театру» тощо. 
 4. Широко використовувати методи мовленнєвої активізації: запитання до дітей різної складності, конструкції та змістового навантаження (запитання-завдання, запитання-доручення, запитання-твердження, твердження-провокації тощо); віртуальні діалоги, асоціації, розвиткові ігри: «Зв'яжи ланцюжок із слів»; гра «Слухова труба» або «Чарівні навушники», «Чарівні рукавички» (уявлення об’єктів через сприймання їх різними аналізаторами); інтелектуально-рухливі ігри («М'яча кидай - відповідь давай», «Золотії ворота» тощо),  елементи рольових ігор, інсценування. обігравання діалогів; моделювання життєвих, ігрових та штучно-створених ситуацій.
 5. Впроваджувати активні форми роботи над текстом: уявний діалог з літературним героєм; входження в літературний твір з використанням віртуального діалогу; написання листа літературному герою; складання словесного портрету; пластичний етюд;  обігравання, інсценування епізоду твору, елементи драматизації тощо.
 6. В-дефектологиням Ларіній І.П.,Коваленко С.В. в системі впроваджувати освітні технологія «кольорові лічильні палички» та «ментальну арифметику».
 7. Керівникам гуртків, педагогам-спеціалістам значно поліпшити роботу з означеної проблеми; широко використовувати інноваційні освітні технології, сучасну наочність, підтримувати міжпредметні зв’язки.
 8. Педагогам систематично удосконалювати свій педагогічний досвід; бути у постійному пошуку інтерактивних методів, прийомів, форм роботи. Конструктивно та творчо використовувати педагогічний досвід педагогів закладу та творчих  педагогів-практиків України й зарубіжжя.

           

     Принципове значення для майбутнього української мови й української держави має національна мовна свідомість та мовна гідність.

    Доречно згадати рядки С. Воробкевича: «Мова рідна, слово рідне, хто вас забуває, той у грудях не серденько, тільки камінь має…».

     На виконання ст. 10. Конституції України, Законів України «Про освіту» (ст. 1, 6, 7), «Про загальну середню освіту» (ст. 1, 5, 7), «Про дошкільну освіту» (ст. 1, 6, 7, 9, 10), «Про засади державної мовної політики» (ст. 1, 20), з метою виконання у повному обсязі законодавства України щодо функціонування державної мови під час освітнього процесу як одного з найбільш пріоритетних напрямів в освітній галузі, створення належних умов для розвитку і розширення сфери функціонування української мови, виховання шанобливого ставлення до неї, формування патріотизму в майбутніх громадян України, у грудні 2020 року заступницею директорки Однорал Л.П. здійснений контроль за дотриманням в закладі мовного законодавства.

    Зроблено висновки, що здійснено певну роботу з реалізації мовної політики, формування культури мовлення учасників навчально-виховного процесу, прищеплення любові до української мови. Функціонування державної мови під час навчально-виховного процесу залишається і надалі одним із найбільш пріоритетних напрямів у освітній діяльності закладу. Досконало володіють державною мовою педагоги Ларіна І.П., Самаріна В.І., Кузнєцова Р.А., Фраймарк О.О., Скала І.А., Коваленко Н.В., Кожухарова Т.М., Корженко І.О., Шульга Н.Я.

     Проводиться посилена цілеспрямована системна виховна робота щодо якісної підготовки та участі дітей  у тематичних днях, святах, конкурсах, турнірах з української мови, українознавства. Організовуються та успішно проводяться урочисті тижні, дні, декади рідної мови, урочисті вшанування видатних поетів та письменників, ознайомлення з творами відомих поетів класиків та письменників і поетів сучасності.

    Приведена у відповідність до вимог чинного законодавства уся ділова документація, яка ведеться в дитячому будинку, інформація, що використовується та розміщується для інформаційно-просвітницької роботи серед усіх учасників навчально-виховного процесу (навчальні кабінети, методичний кабінет, спортивна та музичні зали, вестибюлі, коридори тощо).

 

Пропозиції:

 1. Педагогічному колективу дотримуватися в закладі мовного законодавства України  «Про засади державної мовної  політики». Спрямувати роботу на підвищення рівня володіння державною мовою.
 2. Забезпечити дотримання мовного режиму в закладі відповідно до роз'яснень, викладених у листі МОН України від 01.02.2018 року № 1/9-74 «Щодо застосування державної мови», а саме: «у робочий час у навчальних закладах з навчанням українською мовою педагогічними працівниками та іншими персоналом використовується українська мова».
 3. Забезпечити виконання законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про засади державної мовної політики» у частині визначення мови навчання і виховання в дитячому будинку всебічного розвитку і функціонуванню української мови як державної в усіх сферах суспільного життя.
 4. Забезпечувати участь вихованців у мовознавчих літературних заходах, тематичних днях, тижнях рідної мови. Відзначати Міжнародний день рідної мови.
 5. Спрямувати роботу на підвищення рівня володіння державною мовою вихованців закладу.
 6. Підвищити рівень самоосвіти, постійно удосконалювати навички володіння державною мовою педагогам: Дудорєвій Г.С., Квітковській Т.В., Гончаровій О.О., Новіковій Т.А., Леженко В.М., Олейник В.А., Коваленко С.В., Гайдановій Л.І.

Контроль за організацією занять з самопідготовки молодших  школярів

«Якщо не вимірювати результати, то не можна відрізнити успіх від поразки»  Девід Озборн

    Самопідготовка — одна з важливих форм організації навчального процесу в дитячому будинку. Це обов'язкові заняття вихованців-школярів щодня, під час яких вони самостійно виконують навчальні завдання в чітко визначений час під керівництвом вихователя.

    Ця форма навчання, незважаючи на те, що її організують в умовах дитячого будинку, має за мету формування самоосвітніх навичок та характеризується самостійними навчальними діями учнів.   Самостійна робота на цих заняттях передбачає вироблення навичок самоосвіти, самовиховання і сприяє всебічному розвитку особистості учня.

    З огляду на актуальність проблеми та на виконання Законів України  «Про освіту» від 05.09.17 р., «Про позашкільну освіту», «Про загальну середню освіту», Державного стандарту початкової освіти (2018 р.) та з метою аналізу ролі професіоналізму педагога в організації годин самопідготовки, корекційної роботи; виявлення основних причини неуспішності вихованців-школярів та засоби їх профілактики; визначення шляхів, форм та способів вирішення проблеми неуспішності на різних етапах навчальної діяльності та прийомів мотивації до навчальних досягнень, у січні 2021р. ініціативною групою у складі заступниці директорки Однорал Л.П., старшої виховательки Гайданової Л.І., п/психологині Коваленко Н.В. здійснений тематичний контроль «Самоосвітня діяльність як засіб формування  позитивної мотивації вихованця-школяра до навчання».

   Зроблені висновки, що в закладі створені всі умови для успішного  проведення годин самопідготовки. Перш за все, виховательки забезпечують належні санітарно-гігієнічні умови для виконання домашнього завдання: в групових кімнатах рівномірне і достатнє освітлення; нормальний тепловий режим; меблів (парти, стільці) відповідають віковим вимогам; здійснюється вологе прибирання та регулярне провітрювання приміщень перед самопідготовкою, особливо ретельно за цим слідкує вихователька Самаріна В.І.

      Відзначено, що в процесі самопідготовки виховательки реалізують принцип здоров'язбереження: у дітей сформована звичка мити руки перед виконанням домашнього завдання; виховательки слідкують за збереженням  правильної  постави під   час занять, тишею в приміщенні, вчасно ліквідують шумові подразнення (виховательки Квітковська Т.В., Самаріна В.І., Корженко І.О., Фраймарк О.О., Скала І.А., Дудорєва Г.С.).

    Освітній процес в дитячому будинку з дітьми шкільного віку, у зв'язку з карантином, забезпечений дистанційно.        Відзначено, що для вихованців-школярів створені умови для ефективної організації дистанційного навчання в умовах карантину. Діти середнього шкільного віку (5-7 класи) виконують домашнє завдання, самостійно працюючи на освітніх платформах Zoom, ClassDojo, Classroom. З дітьми молодшої школи (2 клас) успішно організовують заняття на платформі Zoomпедагоги Леженко В.М., Гайданова Л.І., працюючи в тісному взаємозв’язку з учителем школи. Завдання з англійської мови на платформі ClassDojo діти виконують під керівництвом керівника гуртка англійської мови Мальцевої О.О. Відзначено, що учбовий матеріал вихованці виконують в повному обсязі.

       Поряд з позитивними  тенденціями виявлені проблеми й недоліки:

 • не всі виховательки можуть суттєво допомогти учням, особливо середньої школи, у виконанні домашнього завдання, так як недостатньо знають програму предметів у різних класах і не володіють методикою її викладання;
 • не вистачає на кожну дитину підручників, ґаджетів (смартфон, ноутбук) для успішного виконання завдання, користуючись педагогічними платформамиZoom,ClassDojo, Classroom,в умовах дистанційного навчання тощо;
 • у першокласників самопідготовки у прямому значенні немає бути, але, нажаль, завдання учителі задають;
 • вихованці не навчені самостійно підтримувати порядок на робочому місці (багато зайвого на парті, за столом, що заважає працювати (особливо в гр. №1);
 • учні не вміють користуватися підручником: знаходити відповідне правило, аналогічні приклади, використовувати їх в схожих завданнях; швидко відшуковувати необхідний абзац в тексті тощо.

Вихователям надіні агальні пропозиції:

 1. Раціонально організовувати години самопідготовки, що сприятиме збереженню здоров'я учнів:

1.1. Дотримуватися такого режиму виконання домашніх завдань:

 • у 2-му класі — 45 хвилин,
 • у 3 (2) класі — 1 година 10 хвилин,
 • у 4 (3) класі — 1 години 30 хвилин, 
 • у 5 (6) класі — 2 години 30 хвилин
 • у 7  класі —      3 години

1.2. Через кожні 20–25 хв. самопідготовки організовувати невеликі перерви.

1.3. Проводити фізхвилинки, які б сприяли поліпшенню знань, умінь і навичок дітей, їх вихованості  та розвитку.

1.4. Організовувати виконання важких завдань на початку самопідготовки, коли у дітей вищий рівень працездатності.

1.5. Значну увагу під час організації самопідготовки приділяти фізкульт хвилинкам, вправам для очей, пальчиковій гімнастики,  руханкам, музичним перервам для того, щоб дати можливість дітям відпочити і з новими силами продовжити роботу.

 1. Створювати умови для ефективної організації дистанційного навчання вихованців-школярів в умовах карантину, для виконання домашнього завдання на педагогічній платформі Zoom, ClassDojo, Classroom тощо.
 2. Вихователям збагачувати знання сучасними методами корекційного навчання з дітьми шкільного віку з особливими освітніми потребами для успішного навчання в корекційних та інклюзивних класах загальноосвітньої школи.
 3. Підвищити відповідальність за якість знань вихованців-учнів.

-Забезпечувати єдність дій всіх вихователів групи щодо попередження неуспішності вихованців та підвищення рівня їх вихованості.

 • Постійно здійснювати контроль та попереджувати епізодичну та стійку неуспішність вихованців.

5. Формувати у вихованців-учнів відповідальне ставлення до оволодіння системою знань, умінь і навичок:

-Учити дітей працювати, розвивати й удосконалювати навички самостійності в навчальній роботі.

-Вчити працювати з текстом: виділяти головну думку,  переказувати, знаходити певний абзац тощо..

 • Привчати учнів дотримуватися порядку на робочому місці, наявність необхідних для занять підручників і приладдя; підтримати в порядку навчальні посібники (підручники, зошити, письмове і графічне приладдя).
 • Привчити учнів чітко й охайно виконувати письмові завдання, навчити самостійно працювати з книжкою, переборювати труднощі й доводити розпочату справу до кінця.
 • Формувати загальнонавчальні уміння і навички (умін­ня правильно розподіляти час, встановлювати послідовність виконання завдань, виділяти головне, використовувати попе­редньо вивчений матеріал, за­стосовувати наявні знання тощо).
 • Розвивати вміння самостійно контролювати виконання кожного домашнього завдання та здійснювати взаємоперевірку (в парах), самоконтроль та взаємоконтроль.

Моніторинг навчальної успішності вихованців-школярів    

       У січні і травні проведено моніторинг навчальних досягнень вихованців-школярів за 1-е та 2-е півріччя.

Результати навчання на кінець року.

Висновки:

Визначена успішність – 27 учня:

 5-и учнів 5-6 класів ЗОШ №11

18-и учнів 1-4 класів ЗОШ №11

2-х  учнів 4 класу СЗОШ №10

2-х учнів 1-2 класів СЗОШ №10

 Загальні висновки рівня навчальної успішності на кінець року:

 • Високий рівень – немає;
 • Достатній рівень – 5 учнів;
 • Середній рівень -  5 учнів;
 • Низький рівень – немає;
 • Поточні оцінки – зараховано – 17 учнів.

 

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА КІНЕКЦЬ РОКУ 2020-2021н.р.

 

П.І.Б

клас

бална кінець року

бал за 1-й семестр

підвищив

знизив

на тому ж рівні

 1.  

Мунтян Дар’я

5-Г

6.9

6.9

-

-

6.9

 1.  

Фенчак Лариса

5-Г

8.4

8.2

0.2

-

-

 1.  

Жекова Катерина  (новенька)

5-Б

6.0

-

-

-

-

 1.  

Єгорова Анастасія (новенька)

5-Б

7.0

-

-

-

-

 1.  

Кухарська Вероніка

6-В

9.8

9.5

0.3

-

-

 1.  

Пастухова Катерина

4-Г

7.8

7.7

0.1

-

-

 1.  

Нікулеско Ірина (новенька)

4-Г

6.1

-

-

-

-

 1.  

Неурова Вікторія

4-А

5.8

5.3

0.5

-

-

 1.  

Ндонга Крістіна

4-Б

6.2

6

0.2

-

-

 1.  

Шеметова Уляна

4-Б

7.2

7

0.2

-

-

   Залишилася на тому ж рівні що і на кінецьI семестру 1 учениця: Мунтян Дар’я

Підняли рівень навчальної діяльності 6 учениць (Фенчак Лариса, Кухарська Вероніка, Пастухова Катерина, Неурова Вікторія, Ндонга Крістіна, Шеметова Уляна).

Можна виокремити учениць, які підняли свій рівень у навчанні: Неурову Вікторію на 0.5 бали; Кухарську Вероніку на 0.3 бали.

      3 учениці (Жекова Катерина, Єгорова Анастасія, Нікулеско Ірина) прибули до дитячого будинку у другу половину навчального року.

Контроль за учнівською документацією

     З метою здійснення аналізу та оцінки учнівських щоденників і зошитів вихованців-школярів, збереження підручників та робочих зошитів, виховання поваги до праці людей, які їх створюють, виявлення та усунення недоліків, у січні 2021 року старшою вихователько Гайдановою Л.І. здійснений оглядовий контроль за станом збереження підручників, веденням щоденників та зошитів.

Висновки:

Стан збереження підручників та їх наявності в учнів 1-7 класів, задовільний, майже всі підручники у належному стані, доглянуті, обгорнені, охайні, але виявлені і недоліки, які виправлені у робочому порядку.

Стан ведення щоденників задовільний. Щоденники обгорнуті, підписані без помилок.

   За п’ятибальною оцінкою мають: 5-ть балів, витримана культура записів ведення щоденника, гарний естетичний вигляд щоденники Кухарської Вероніки (6-клас), Фенчак Лариси (5-клас).

     Оглядовий контроль довів, що в основному вихователі контролюють ведення та зберігання зошитів своїх вихованців. Усі зошиті мають охайний зовнішній вигляд, підписані  державною українською мовою, на всіх зошитах є обгортка.

За 5-ти бальною шкалою оцінюються зошити: Кухарської Вероніки, Фенчак Лариси, Скляренко Діани, Скляренко Аліни. Дівчата дотримуються правил щодо відступу та пропуску клітинок, рядочків, сумлінно виконують домашнє завдання, присутня наявність оцінок, непогана каліграфія.

Пропозиції вихователям:

 1. Продовжувати систематично проводити бесіди з учнями про необхідність бережливого ставлення до підручників, охайного ведення зошитів, щоденників як основних документів школяра; щоденники вчасно заповнювати, записувати домашнє завдання та пред’являти за вимогою вчителя.
 2. Контролювати правильність заповнення щоденника та записів в зошитах: акуратність, грамотність записів (виправляти помилки); в щоденниках вихователям  ставити свою підпис кожного тижня, тримати зворотній зв’язок з учителями.
 3. Реагувати на зауваження вчителів, більш відповідально відноситись до збирання портфелів до школи (зошитів, підручників, ручок, олівців, лінійок, спортивної форми тощо).
 4. Систематично та ретельно перевіряти виконання письмового домашнього завдання в зошитах.

Навчально-корекційна робота на дошкільній ланці

     Протягом року заступницею директорки Однорал Л.П. постійно здійснюється контроль та надається методична допомога в організації навчального процесу на дошкільній ланці.

      З метою зменшення навантаження на дитину  пріоритет надається організації в закладі інтегрованих та комплексних занять, на основі інтеграції освітніх ліній: «Дитина у світі природи»,  «Особистість дитини», «Дитина у світі культури»,  «Дитина в соціумі», «Мовлення дитини», «Гра дитини», «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі».

     Під час інтегрованого заняття логіко-математичного напрямку  комбінуються види роботи: математичні завдання, розв’язування логічних завдань, елементи письма в зошиті в клітинку, дослідницько-пошукова діяльність, робота з конструктором «Лего», паличками Кюїзенера, рахівницею Абакус, ознайомлення з оточуючим світом тощо.

     Інтегроване заняття інтелектуально-мовленнєвого напрямку складається з розвитку мовлення, елементів грамоти, художньої літератури, елементів письма в зошиті в лінійку, ознайомлення з оточуючим світом відповідно лексичній темі, природою, соціальної тематики тощо.

     За організацією та проведенням як базових фронтальних, групових так і індивідуально-корекційних занять ведеться постійний контроль та нагляд.

    На сучасному етапі особливого значення набуває проблема індивідуалізаціі виховання та навчання як одна з передумов створення особистісно-зорієнтованої моделі дошкільної освіти.

    З метою аналізу та оцінки соціально-педагогічних умов для надолуження «прогалин» у психічному розвитку вихованців дошкільного віку з особливими освітніми потребами; визначення правильності  обраних  методів та прийомів корекції; оцінки професіоналізму педагога у володінні методикою корекційного навчання, виявлення та усунення недоліків  у пізнавальному розвитку дошкільнят, сприяння підвищенню педагогічної майстерності педагога у квітні 2021 року ЗДВР Однорал Л.П. здійснена тематична перевірка з теми «Активні форми індивідуально-корекційної роботи з дітьми дошкільного віку з особливими  освітніми потребами».

    Перевірка довела, що педагогічна корекція в закладі носить систематичний, комплексний, індивідуалізірованний характер. Індивідуальні заняття – важлива форма освітнього процесу, яка дозволяє реалізувати принципи індивідуального підходу до кожної дитини. Заняття виконує декілька функцій: розвиткову, корекційну, виховну, контролюючу.

Індивідуально-корекційні заняття з дітьми дошкільного віку проводяться в системі, якісно, з використанням активних методів та прийомів корекційного навчання.

     Досвідчені педагоги закладу (Коваленко С.В., Ларіна І.П., Корженко І.О., Гончарова О.О., Шульга Н.Я., Скала І.А.) здійснюють диференційований підхід з урахуванням індивідуальних, фізіологічних, психічних і вікових особливостей дошкільнят з особливими освітніми потребами.

     Корекційна робота проводиться з урахуванням принципу поступовості та посильності. На кожне заняття педагоги обирають лише певну кількість завдань, яка обумовлена дидактичною метою і характером навчального матеріалу, решта в цей час не актуалізується.

     Професійно використовується сучасна наочність з поєднанням живого слова. Важливу роль на корекційних заняттях відіграють практичні завдання, досліди, дидактичні ігри, зокрема авторські мультимедійні. Педагоги  підбирають такі ігри і включають такі ігрові елементи, які спрямовані на розв’язання навчальної та розвиткової задачі; гра виступає ефективним засобом навчання.  особлива увага на індивідуально-корекційних заняттях приділяється корекції психічних процесів: мислення, уваги, пам’яті, уяви;  мовленнєвій корекції (звуковикові), розвитку зв’язного мовлення тощо.

     У більшості дошкільнят сформована мотивація до навчання, мають велике бажання займатися, виказують інтерес до наочності, практичним методам роботи (особливо Яна М., Ірина Н., Василь М., Богдан М., Владислав К., Ксенія К., Ольга Н.,Єлизавета С., Дмитро Ч., Катерина Р., Микита С., та інш.). Рівень проявів мовленнєвої та пізнавальної активності безпосередньо з  теми – достатній.

Згідно недоліків вихователькам надані пропозиції:

 1. Розвивати зв'язне мовлення дітей, збагачувати словник.                                                                        
 2. Тісно співпрацювати з в-дефектологами. Знати рівні розвитку кожної дитини.
 3. Здійснювати індивідуальний підхід з урахуванням зони найближчого розвитку кожної дитини.
 4. Користуватися сучасною натуралістичною наочністю. Наочність розкладати поступово, по мірі необхідності залучення до роботи, щоб діти не відволікалися.
 5. Розвивати зв'язне мовлення дітей, збагачувати словник з лексичної теми. Більше використовувати метод «повтору».
 6. Більше уваги приділити збагаченню сенсорного досвіду дітей (орієнтування, кольори, форма тощо). Вчити порівнювати геометричні фігури між собою, що є спільного, чим різняться.
 7. Вихователькам Квітковській Т.В., Самаріній В.І. удосконалювати знання закономірностей психічного розвитку дітей дошкільного віку з особливими освітніми потребами.

Моніторинг інтелектуальної готовності дітей старшого до школи віку

     Важливим показником результативності роботи закладу є засвоєння випускниками-дошкільниками обсягу потрібної інформації, життєво важливих умінь і навичок, системи ціннісних ставлень до світу та самого себе. Чітко проведений моніторинг дає змогу виявити рівень практичної реалізації завдань Базового компонента дошкільної освіти й отримати об’єктивну інформацію про якість організації освітнього процесу у закладі, прогнозувати шляхи його поліпшення, дослідити рівень засвоєння дітьми різного віку програмного матеріалу та за необхідності внести корективи в подальшу роботу з дітьми.

    З огляду на вище сказане та з метою забезпечення регулярного оцінювання розвитку і навчальних досягнень дітей з ціллю оцінки ефективності методів навчання, визначення потреб і потенційних труднощів у розвитку дітей, в січні  та травні 2021 року  заступницею директорки Однорал Л.П. здійснений моніторинг засвоєння програмного матеріалу дітьми старшого дошкільного віку.

Перевірені навчальні досягнення 11 дітей:

 1. Нікітенко Ірина
 2. Мунтян Василь
 3. Стариш Єлизавета
 4. Матвєєва Яна
 5. Жекова Вікторія
 6. Пикуль Юрій
 7. Кухарський Владислав
 8. Міщенчук Павло
 9.  Міщенчук Анастасія
 10. Сидоренко Даніїл
 11. Єгоров Артем

Висновки:

Високий рівень:

 • Нікітенко Ірина

Достатній рівень:

 • Мунтян Василь

Нижче середнього рівня:

 • Стариш Єлизавета
 • Кухарський Владислав

             Низький рівень:

 • Пикул Юрій
 • Матвєєва Яна
 • Єгоров Артем
 • Сидоренко Даніїл
 • Єгоров Артем

Міщенчук Павло, Міщенчук Анастасія, Жекова Віроніка знаходяться на адаптаційному періоді, знання не сформовані.

    Діти з високим та достатнім рівнем розвитку володіють достатнім обсягом знань про навколишній світ та рівнем розвитку пізнавальної діяльності, який має вирішальне значення для успішного навчання в початковій школі. У них сформовані елементарні знання з грамоти та математики, розвинуті процеси пізнавальної діяльності.

   Діти уважні, добре розвинуте мовлення, з першого разу сприймають інструкцію, завдання виконують старанно. Наслідки спостереження за дітьми під час навчально-корекційної діяльності доводять, що діти адаптовані до життя в колективі однолітків, виконують елементарні організаційні вимоги вихователів (догляд за собою, трудові доручення тощо), в-дефектолога в навчальній діяльності  (наприклад: покласти на край парти наочність, взяти олівець в праву руку, розкрити зошит тощо).  Більшість дітей урівноважені, емоційні, завжди у хорошому настрої, посміхаються. У них сформовані комунікативні навички, достатній рівень зв’язного мовлення, невимушено підтримують контакт, звертаються із запитаннями мають елементарні знання з грамоти та математики, достатньо розвинуті процеси пізнавальної діяльності.

    У дітей з низьким та нижче-середнього рівня погана динаміка розумового розвитку. Хоча, порівняно з результатами за перше півріччя,  у Єлизавети С. і Владислава К. знання покращилися. У дітей з низьким рівнем знання залишаються розрізненими, неусвідомленими, діти більше угадують ніж думають. Ці діти не утримують в пам’яті завдання, план дій запропонований дорослими, не можуть  запам’ятати та відтворити складене речення, умову задачі. Відповіді дітей не впевнені й не чіткі, очікують підказки дорослого; відповідають тихім голосом, дуже повільно працюють.

 

Результати дослідження мотиваційної готовності на кінець року, який провела практичний психолог Коваленко Н.В. (тест А.Л. Венгера "Мотиваційна готовність" та методика "Бесіда Нежновой")  .

Згідно результатів дослідження високий рівень психологічної готовності показала  Нікітенко Ірина.

Достатній рівень психологічної готовності – Мунтян Василь.

Середній  рівень психологічної готовності – Стариш Єлизавета, Матвєєва Яна

Низький  рівень   психологічної готовності –  Жекова Віка, Міщенчук Павло, Міщенчук  Анастасія

Надані пропозиції:

 1. Підвищити якість індивідуально-корекційної роботи в-дефектологині і вихователям, орієнтуватися на  зону найближчого розвитку кожної дитини

2. Розвивати пізнавальні процеси: вміння сприймати (зорове, слухове сприйняття), порівнювати, аналізувати, знаходити розбіжності та схожі ознаки, узагальнювати, робити висновки, припущення, використовувати засвоєні знання в нових умовах, в різних режимних моментах, побуті тощо.

3. Розвивати зв’язне, комунікативне мовлення, збагачувати активний словниковий запас відповідно тематики тижнів;  вправляти в умінні висловити свої думки, ставити чіткі запитання по темі,  розмірковувати вголос, запам’ятовувати і відтворювати мовленнєвий матеріал. Для цього використовувати спеціальні ігри та вправи.

4. Проводити цілеспрямовану роботу на підвищення у дітей рівня мотиваційної готовності до навчання. Використовувати спеціальні вправи, ігри спрямовані на формування свідомого підпорядкування своїх дій певним правилам, вимогам, вміння орієнтуватися на задану систему вимог.

5.  Збагачувати математичну компетенцію:

 • Відпрацьовувати навики лічби предметів в кількісному, порядковому та зворотному напрямку в межах 10 .
 • Закріплювати знання цифр в межах 10;  правильно встановлювати співвідношення між числом предметів та цифрою; порівнювати предметні множини, встановлювати відповідності між числом та цифрою (Войтенко А., Кухарський В., Стариш Є.)
 • Формувати вміння утворювати склад чисел з одиниць та двох менших чисел в межах 5 (10) ; вміння користуватися при усному розв’язанні задач, віршованих задач, прикладів.
 • Закріплювати математичні знаки «+»,«-»,«=»: вміти розрізняти, називати їх, правильно виконувати відповідні дії при їх використанні;
 • Продовжувати вчити дітей розрізняти, називати основні частини задач, самостійно складати задачі за наочністю, запропонованими числовими даними, діями; правильно ставити запитання до задачі відповідно до її дії; записувати рішення за допомогою цифр та математичних знаків; читати рішення, надавати відповідь особливо з Войтенко А., Коваленко Т., Кухарський В.,  Стариш Є.

6. Удосконалювати знання з грамоти.

 • Закріпити, поглибити та розширити знання про мовні одиниці: слово, речення, склад слова, звук. Вчити самостійно складати речення короткі та довгі; поширювати та зменшувати речення; складати речення з певним словом та заданою позицією в реченні.
 • Розвивати фонематичний слух дітей; навички звукового аналізу і  синтезу. Вправляти  в
 • умінні робити звуковий аналіз слів:
 • Удосконалювати навички читання: читати плавно, зливати склади в слова; переказувати прочитані слова, речення.

 

Двічі на рік перевіряється рівень підготовки руки дітей старшого дошкільного віку до письма

     Важливим критерієм шкільної зрілості є рівень розвитку моторики кисті ведучої руки, що визначає швидкість і легкість формування навичок письма. Письмо – складна координаційна навичка, що вимагає злагодженої роботи дрібних м’язів кисті, всієї руки, правильної координації рухів усього тіла. У вихованців дитячого будинку недостатньо розвинені м’язи кисті руки, координація рухів пальців, передпліччя та плечової частини руки. Діти слабко орієнтуються в просторі й на площині, більшість із них плутаються в розрізненні правого та лівого боків. Тому задача дефектологині та вихователів у старший дошкільний період підготувати руку дошкільнят до письма, навчити вихованців правильно сидіти під час письма, правильно тримати олівець і орієнтуватися в зошиті.

     З огляду на вище сказане у січні і травні  2020-2021 н.р. заступницею директорки Однорал Л.П. здійснений оглядовий контроль за письмом в зошитах дітей старшого дошкільного віку.

На кінець року зроблено висновки, що в-дефектологинею Коваленко С.В. проведено 15 фронтальних занять з письма в зошитах в лінійку і 15 – в клітинку.    

    Зроблено загальні висновки: пишуть діти простими олівцями; запропоновані елементи починають писати зліва на право; добре знають, що писати можна до червоної лінії.

    Дефектологиня відмічає роботи дітей оцінювальними позначками, що підвищує стимул дітей в найкращому написанні запропонованих елементів.

    Просліджується взаємозв’язок дефектологині з виховательками груп, систематично проводиться корекційна робота в розвитку уміння написання запропонованих елементів різної складності, штриховка силуетів різними видами ліній, поєднання крапок однією лінією.

Рівень навичок письма:

Високий рівень: Нікітенко Ірина.

Середній рівень:Мунтян Василь, Стариш Єлизавета

Нижче-середнього рівня: Кухарський Владислав

Низький рівень: Пикул Юрій, Матвєєва Яна, Єгоров Артем, Сидоренко Данило.

Початковий рівень: Міщенчук Павло, Міщенчук Анастасія, Жекова Вікторія

 

Вихователькам надані пропозиції щодо роботи з дітьми влітку:

 1. Підсилити індивідуально-корекційну роботу з розвитку моторної функції руки з дітьми: Пикул Юрій, Матвєєва Яна, Єгоров Артем, Сидоренко Данило, Міщенчук Павло, Міщенчук Анастасія,  Жекова Вікторія.
 2. З дітьми низького та початкового рівня проводити ігри для розвитку дрібних м’язів пальців руки й окоміру, координація рухів руки. Вправляти в умінні працювати ножицями, штрихувати, ліпити, малювати.
 3. Відпрацьовувати графічні навички: писати елементи з відповідним нахилом, певної висоти, запропонованої відстані між елементами

Одними із головних завдань дошкільної освіти є формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття соціального досвіду

   Дитину можна вважати компетентною, коли вона обізнана, розуміє, вміє, усвідомлює, здатна, дотримується, застосовує, виявляє ставлення, оцінює. Якісний розвиток усіх психологічних досягнень дитини, який характеризують комплексним визначенням «дошкільна зрілість», передбачає здатність дитини проявляти особистісну активність у всіх специфічно дитячих видах діяльності - ігровій, пізнавальній, художньо-образній (малювання, ліплення, аплікація, конструювання, спів, слухання музики, хореографічні рухи, танці, інсценізація) як на репродуктивному (за зразком), так і на творчому рівнях.

Одна з функцій контрольно-оцінювальної діяльності закладу — моніторинг рівня сформованості компетентностей дошкільників.

     З огляду на вище сказане та з метою складання напрямків корекційної роботи на 2-е півріччя, внесення корективів в індивідуальні заняття, забезпечення регулярного оцінювання розвитку і навчальних досягнень дітей з ціллю оцінки ефективності методів навчання, визначення потреб і потенційних труднощів у розвитку дітей, в січні 2021 року  здійснений Моніторинг сформованості ключових компетентностей у дітей старшого дошкільного віку.

Моніторинг здійснений ініціативною групою за такими напрямками:

 • математичної компетентності;
 • сенсорно-пізнавальної компетентності;
 • природничо-екологічної компетентності ; 
 • родинно-побутової компетентності;
 • здоров’язбережувальної компетентності;
 • предметно-практична компетентності;

Досліджено 7-9 дітей старшого дошкільного  віку 6 (7) років.

 1. Войтенко Артем
 2. Коваленко Тимур
 3. Кухарський Владислав
 4. Молчанов Олександр
 5. Мунтян Василь
 6. Нікітенко Ірина
 7. Стариш Єлизавета

Двоє дітей: Пикул  Юрій та Чабан Тетяна, поступили 24.11.2020 року, знаходяться на адаптаційному періоді.

      В результаті проведеної роботи отримано такі якісні показники моніторингу рівня досягнень вихованців  (за зведеною таблицею)

 

РОДИННО-ПОБУТОВА КОМПЕТЕНТІСТЬ

Рівні засвоєння:

Високий рівень - Войтенко Артем,

Достатній рівень - Мунтян Василь,  Кухарський Влад, Молчанов Олександр, Нікітенко Ірина, Стариш Єлизавета.

Середній рівень - Коваленко Тимур, Чабан Тетяна, Пикул Юрій.

Рекомендації вихователям:

 1. Ставитися до дитини не з позиції над нею, а з позиції поряд і разом з дитиною, як того вимагає освітня лінія «Дитина в соціумі». Діти й дорослі є партнерами в життєтворчому процесі, рівноправними учасниками освітнього процесу.
 2. Глибоко розуміти особливості розвитку кожної дитини, причини, що зумовлюють випередження чи відставання, певні нахили дітей, особливості поведін­ки дошкільників.
 3. Схвалювати прагнення дитини розмірковувати, проявляти турботу про інших, допомагати їм, рахуватися з думкою інших, культурно, доброзичливо поводитися;всебічно підтримувати активність кожної дитини, створювати умови для пробудження і розвитку її творчих сил, здібностей, обдарованості.
 4. Формувати, поглиблювати, удосконалювати уявлення про сім’ю, сімейні відносини, обов’язки членів родини. Виховувати почуття відповідальності, турботливості, взаємодопомоги та взаємовиручки.

ПРИРОДНИЧО-ЕКОЛОГІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ

     Ознайомлення дітей дошкільного віку зі світом природи є найважливішим засобом формування гармонійної, всебічно розвиненої особистості, що володіє знаннями й навичками екологічно доцільної поведінки в природі.

    Для здійснення моніторингу проведена плідна робота з дітьми, проводилися спостереження, різноманітні бесіди, ігри та вправи, досліди, ро  зглядання сюжетних та предметних картинок. Отже в результаті проведеної роботи, на кінець 1-го півріччя, виявлено в дітей такі  результати рівня досягнень вихованців.

Рівні засвоєння:

Високий рівень - Войтенко Артем

Достатній рівень - Нікітенко Іра, Стариш Ліза, Кухарский Влад, Молчанов Олександр, Мунтян Василь.

Середній рівень - Пикул Юрій, Чабан Тетяна, Коваленко Тимур

Рекомендації вихователям:

 1. Систематично реалізовувати плановану індивідуальну роботу з дітьми (низького, середнього рівня), застосовувати до них більш диференційований підхід у формуванні системи екологічних знань та уявлень про природу, зокрема:
 • виховування гуманного ставлення до природи;
 • формування системи екологічних знань та уявлень про природу;
 • розвиток уміння бачити і відчувати красу, привабливість кожного елемента довкілля; милуватися і захоплюватися ними;
 • включення у посильну еколого-зорієнтовану діяльність.
 1. Спрямувати освітній процес на досягнення соціально-закріпленого результату (заданої норми, вимог до розвиненості,навченості та вихованості  дитини).
 2. Забезпечити виконання вимог до обсягу необхідної інформації, життєво важливих      умінь  і  навичок, системи ціннісних ставлень до світу та самої себе відповідно до               освітніх ліній. Виховувати гуманне ставлення до природи. Вдосконалити знання правил безпечної поведінки в лісі, на природі.
 3. Вдосконалити  та розширити знання дітей про природу Космосу.

СЕНСОРНО-ПІЗНАВАЛЬНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ

     Компетентність дошкільників у розумовій діяльності засвідчується їх здатністю: розмірковувати; аналізувати; порівнювати; узагальнювати; обчислювати; класифікувати; упорядковувати висловлювання; висувати елементарні гіпотези.

   Основою цих здатностей є набутий особистий сенсорний досвід дитини. Саме тому найбільшою за обсягом складовою змісту освітньої лінії «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» є «Сенсорні еталони».  Освітня лінія «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» Базового компонента дошкільної освіти передбачає сформованість доступних для дітей дошкільного віку уявлень, еталонів, що відображають ознаки, властивості та відношення предметів і об'єктів навколишнього світу. Показником сформованості цих уявлень є здатність дитини застосовувати набуті знання у практичній діяльності (ігровій, трудовій, сенсорно-пізнавальній, математичній тощо), оволодіння способами пізнання дійсності, розвиток у дитини наочно-дійового, наочно-образного, словесно-логічного мислення.

Рівні засвоєння:

Високий рівень  Мунтян Василя, Нікітенко Ірина,              

Достатній рівень - Коваленко Тимур, Войтенко Артем,

Середній рівень - Кухарський Влад, Стариш  Ліза,

Низький рівень - Пикул Юрій, Єгоров Артем , Чабан Тетяна, Матвєєва Яна

Рекомендації вихователям:

 • використовувати методи та прийоми, спрямовані на підвищення пізнавальної активності дошкільників.
 • націлювати дитину обстежувати предмети, об’єкти, людей, порівнювати між собою, вчити збагачувати, закріплювати та використовувати власний досвід, тим самим виробляти звичку покладатися на нього уразі виникнення різних проблем;
 • збагачувати досвід відчуттів і сприймань (сенсорний) дитини;
 • підтримувати заплановану діяльність елементами несподіваності, сюрпризності, варіативності, при доборі засобів впливу орієнтуватися на індивідуальний життєвий досвід;
 • надавати дитині можливість досліджувати, експериментувати, запитувати, погоджуватися - не погоджуватися, перепитувати, виявляти сумнів, домагатися чіткої й доступної інформації.
 • заохочувати дітей до самостійних творчих пошуків.

 

МАТЕМАТИЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Діагностування проводилось з кожною дитиною індивідуально.

Висновки:

 Середній рівень:

 1. Коваленко Тимур
 2. Мунтян Василь
 3. Нікітенко Ірина

Низький рівень:

 1. Войтенко Артем
 2. Кухарський Владислав
 3. Молчанов Олександр
 4. Стариш Єлизавета

Пропозиції:

 1. Розвивати у дітей пам’ять, логіку мислення, увагу.
 2. Відпрацьовувати навики лічби предметів в кількісному, порядковому (Войтенко А., Коваленко Т., Кухарський В.,  Стариш Є.,) та зворотному напрямку в межах 10 (Войтенко А., Коваленко Т., Кухарський В., Молчанов О.,  Стариш Є., Нікітенко І.)
 3. Закріплювати знання цифр в межах 10;  правильно встановлювати співвідношення між числом предметів та цифрою; порівнювати предметні множини, встановлювати відповідності між числом та цифрою (Войтенко А., Кухарський В., Стариш Є.)
 4. Формувати вміння утворювати склад чисел з одиниць та двох менших чисел в межах 5 (10) ; вміння користуватися при усному розв’язанні задач, віршованих задач, прикладів (Войтенко А., Коваленко Т., Кухарський В., Молчанов О., Стариш Є.)
 5. Закріплювати з дошкільнятами, особливо з Войтенко А., Коваленко Т., Кухарський В., Молчанов О.,  Стариш Є. математичні знаки «+»,«-»,«=»: вміти розрізняти, називати їх, правильно виконувати відповідні дії при їх використанні;

      Продовжувати вчити дітей розрізняти, називати основні частини задач, самостійно складати задачі за наочністю, запропонованими числовими даними, діями; правильно ставити запитання до задачі відповідно до її дії; записувати рішення за допомогою цифр та математичних знаків; читати рішення, надавати відповідь особливо з Войтенко А., Коваленко Т., Кухарський В.,  Стариш Є

     В умовах творення Української держави особливої актуальності набула проблема виховання та самовиховання творчої особистості, здатної на самостійну діяльність та саморозвиток.

    Педагоги дитячого будинку покликані здійснювати всебічне виховання дітей, зокрема, творче та естетичне. Творчість відкриває в дитячій душі ті потаємні куточки, в яких дрімають джерела добрих почуттів.

    Дитячу образотворчу діяльність розглядають як ефективну форму художнього засвоєння дітьми навколишньої дійсності, в процесі якої вони зображають предмети і явища, виражають своє ставлення до них. Василь Сухомлинський наголошував: «Витоки творчих здібностей і обдарованості дітей на кінчиках їхніх пальців. Чим більше майстерності в дитячій руці, тим розумніша дитина».

     З метою визначення стану зберігання дитячих робіт, системності в проведені занять з образотворчого мистецтва: малювання і аплікації та дотримання методичних вимог в їх оформлені в квітні 2021 року старшою вихователькою Л.І.Гайдановою  здійснений оглядовий контроль дитячих робіт з ОТМ.

Аналіз дитячої продуктивної творчості показав, що загальний стан оформлення та зберігання дитячих робіт - задовільний. Дитячі роботи зберігаються в окремих файлах у педагогів Гончарової О.О., Дудорєвої Г.С., в спеціальної коробці у виховательки Шульги Н.Я., дотримані усі гігієнічні вимоги, а щодо оформлення багато питань.

     Вихователька Шульга Н.Я. використовує, але не завжди різноманітні техніки роботи з аплікації, наприклад, кольорових ниток, бавовни, вати. У вихователів Гончарової О.О., Дудорєвої Г.С. роботи одноманітні, педагоги використовують готові форми та зображення з паперу, мета виконання роботи не відповідає змісту запланованої роботи у перспективному плані. Роботи з образотворчої діяльності у всіх педагогів також одноманітні, використовують два або три способи зображення, переважно робота з пензлем, малювання пальчиками, ватними паличками. Більша частина малюнків вихованців – це просто розфарбовування готових зображень, нажаль виховательки не використовують жодного цікавого або нетрадиційного способу малювання, нажаль навіть заплановані також не використовуються.

      Виховательки не приділяють належну увагу оформленню творчих робіт своїх вихованців, майже усі роботи не відповідають методичним вимогам щодо оформлення. Водночас зафіксовані грубі порушення.

Згідно недоліків надані рекомендації:

 1. Дотримуватися методичних вимог у оформлені дитячих робіт з аплікації та малювання:
 2. Систематично проводити роботу з образотворчої діяльності з усіма дітьми дошкільної групи.
 3. Використовувати різноманітні техніки роботи з аплікації та малювання.
 4. Постійно знайомити дітей з творами мистецтва.

КОНТРОЛЬНО-АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА ОРГАНІЗАЦІЄЮ ВИХОВНОЇ РОБОТИ   

     Виховна робота дитячого будинку у 2020-2021 н. році  була спланована у світлі завдань Концепції  «Нової Української школи».

 «Справжнє виховання, - писав видатний український педагог В.О.Сухомлинський, - полягає в тому, щоб постійно відбувалася внутрішня робота думки і серця, щоб моральні цінності, які розкриває перед вихованцем педагог, ставали його особистим надбанням, відбивалися в його взаєминах з однолітками, у ставленні до дорослих. Це і є та духовна діяльність без якої немислиме виховання. Тільки ця діяльність і народжує в юній душі те святе і непорушне, що стає моральним осереддям людини».

     Основною метою виховної роботи є виховання особистості виховання, набуття ним соціального досвіду, успадкування духовних надбань українського народу, формування в нього наукового світогляду, розвиненої духовності, моральної, естетичної, правової, екологічної культури, прищеплення комплексу загальнолюдських, патріотично-національних і професійних норм, правил, цінностей та ідеалів поведінки.

     В 2020-2021 н.р. методична служба, ініціативна та творча групи здійснили контроль за виховною роботою та дозвіллєвою діяльністю під час тематичних днів та тижнів.

    В ході тематичного контролю з’ясовано рівень вирішення завдань національно-патріотичного, валеологічного, духовного та правового виховання; стан фізкультурно-оздоровчої роботи; стан організації занять з самопідготовки; рівень знань, навичок дітей з БЖ; компетентність педагогів щодо впровадження здоров'язберігаючих технологій тощо.

Один із пріоритетних напрямків виховної роботи нашого закладу є національно-патріотичне  виховання дітей.

Стан національно-патріотичного виховання контролювався під час проведення тематичних днів та тижнів:

 •  «Голуб миру, прилети, Україну захисти!»; (Міжнародний День Миру);
 • «Нема переводу славним захисникам українського народу!»; (тиждень присвячений захисникам Вітчизни);
 • «Україно-ненько,  ти моє серденько»; (День Соборності  України);
 • «Пам’ять про героя-солдата збережемо свято» (Тиждень Перемоги);

      Любов до Вітчизни - найвеличніше людське почуття. Але воно не приходить саме собою – його треба плекати змалку і робити це з гарячим серцем. Починати з наймолодшого віку і з найпростішого, постійно дбати про те, щоб зерна, які засіваються в дитячих душах потрапляли в добрий грунт і давали щедрі сходи, щоб паростки народженого почуття міцніли і розвивались.

     З метою формування у вихованців громадянської позиції на військово-патріотичному матеріалі; уявлення про історичне минуле воїнів-козаків; будні сучасних збройних сил держави; виховання патріотичних почуттів, бажання бути захисниками Вітчизни у жовтні 2020 р. творчою групою здійснений контроль за організацією та проведенням патріотичного тижня «Нема переводу славним захисникам українського народу!»/

     Під час перевірки було встановлено, що вихователями, муз керівником, керівниками гуртків проводилася цікава планомірна робота згідно методичних рекомендацій, зокрема: уроки Мужності, конкурси, читацька година, художньо-продуктивна діяльність, муз розвага, естафета-дружби тощо. Відзначені виховательки Гукасян Є.І., Кузнєцова Р.А., Самаріна В.І., Квітковська Т.В., Фраймарк О.О.

     Протягом тижня діти розширили свої знання про те, що справжній вік Української армії сягає кількох століть, а її бойові традиції формувалися у важких кривавих війнах і конфліктах від Київської Русі до Великої Вітчизняної війни. І на сучасному етапі солдати і офіцери Збройних Сил України гідно продовжують традиції своїх дідів і батьків. Вихованці розширили свої уявлення про історичне минуле козаків, будні сучасних збройних сил держави.

Пропозиції вихователькам:

 1. Постійно формувати у вихованців громадянську позицію на національно-патріотичному матеріалі.
 2. Надавати дітям змогу дітям більше говорити, висловлювати свої думки, заохочувати їх до діалогу з метою розвитку мовленнєво-комунікативної компетентності та збагачення словникового запасу; можливість виявляти творчу ініціативу, самостійність у різноманітних видах діяльності.

            Дуже важливо прищеплювати дітям, починаючи з дошкільного віку, повагу до людей, які ціною свого життя здобули мир. У травні 2021 року в дитячому будинку урочисто проведений патріотичний тиждень «Пам’ять про героя-солдата збережемо свято». Контроль за організацією та проведенням тижня здійснила творча група.

     Зроблено висновки, що протягом тижня виховна робота була направлена на виховання у дітей уявлення про воїнів-визволителів, про наших земляків-ветеранів, про фронтові та трудові подвиги їхніх прадідів. Відзначені вихователі Коваленко С.В., Дудорева Г.С., Шульга Н.Я., Корженко І.О., Гукасян Є.І., Квітковська Т.В., які  творчо підходять до підготовки  виховного заходу, підбирають ефективні дієві методи роботи, виховують шанобливе ставлення до ветеранів війни, що відстояли свободу і незалежність рідного краю. В навчально-виховній роботі з дітьми вихователі вдало використовують інтерактивні методи виховання: творчі завдання; проблемні запитання, пошуково-ігрові вправи; моделювання ситуацій; інсценування, елементи с-рольової гри, «пластичні етюди», асоціативні карти, практичні завдання, робота в групах, в парах -   які  спонукають дітей логічно  мислити,  уявляти,  запам'ятовувати, розмірковувати,  правильно діяти.

Надані пропозиції:

 1. Продовжити на виховних заходах закладання базису національної та громадянської свідомості вихованців на основі гуманістичних цінностей, загальнолюдських ідеалів; виховувати патріотичну та громадянську позицію; уявлення про воїнів-визволителів, про наших земляків  - ветеранів війни; виховання шанобливого ставлення до усіх, кого не оминули важкі роки війни
 2. Надалі використовувати в роботі документальні та художні історичні матеріали, знайомити із творами видатних художників, інтерактивні форми та методи роботи.
 3. Обов’язково проводити достеменну словникову роботу за змістом патріотичного твору; збагачувати, уточнювати, активізувати словник дітей дошкільного віку.
 4. Вчити дітей добирати та емоційно промовляти влучні, необхідні слова втіхи, підбадьорення, поради. Для цього проводити спеціальні вправи, дид. ігри, проблемні ситуації.

     У березні с/вихователькою Гайдановою Л.І. здійснений контроль за урочистим відзначенням Дня українського добровольця. Свято, яке покликане вшанувати захисників незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, проведено 13-14.03.21 року. День українського добровольця – це свято справжніх патріотів. Людей, котрі свідомо, за покликом серця, в скрутний для своєї держави час, стали на захист її суверенітету та територіальної цілісності.

      Зроблено висновки, що педагоги підготували та цікаво провели різноманітні заходи, зокрема: організовано виставку малюнків на підтримку захисників добровольчих підрозділів «Воїни – ви символи захисту і непохитності духу», патріотичний флеш-моб під гаслом «Борітеся – поборете!» за участю наших вихованців, переглянули документальний фільм «Українські добровольці», проведений урок мужності «Мужність, патріотизм, пам’ять бійців - добровольців». Такі заходи сприяють подальшому зміцненню патріотичного духу підростаючого покоління, посилюють суспільну уваги та турботу до учасників добровольчих формувань.

Пропозиції:

 1. Щороку відзначати День українського добровольця.
 2. Виховувати у дітей національно-патріотичні почуття, прищеплювати любов до Батьківщини, зберегти та донести до учнів об’єктивну інформацію про доленосні події в Україні початку ХХІ століття, розвивати бажання стати гідними громадянами України.

    У травні  методична служба здійснила нагляд на шкільній ланці за урочистим відзначенням Дня вшанування  пам'яті українців, якi врятували євреїв підчас Другої світової війни за темою «Хто рятує одне життя – рятує цілий світ».  Наслідки контролю свідчать, що в цей день проведена вдумлива та змістовна виховна робота з дітьми: урок Пам’яті  з теми: «Героїчні вчинки українців», «Голокост нам треба пам’ятати», урок  Гуманності і Доброти «Той хто врятував одну душу – врятував світ», відео-лекторій «Пам’ятаємо страхіття Бабиного яру», круглий стіл:  «Праведники народів світу»; діти прийняли участь у акції «Свічка пам’яті».

     Вихователі намагалися в доступній формі донести дітям, що всі люди різні, але всі – рівні. Всі люди однаково мають право на життя, незалежно від національності, кольору шкіри чи віро сповідування. Разом зробили висновки, що всі повинні пам`ятати і прагнути  не повторювати помилки минулих поколінь.

Сфера духовного життя вихованців – це система взаємопов’язаних компонентів: морального, етичного, правового, естетичного, розумового та фізичного розвитку, що проявляється в процесі їх активної діяльності.

    Контроль за виховною роботою громадсько-патріотичного та духовного виховання творчою групою здійснювався у межах тематичних Днів, тижнів, декад.

З духовного, громадянського  виховання здійснений контроль під час тижнів, днів з теми:

 • Духовне виховання:
 • «Ми вдячні вихователю довіку за їхню віру, ласку і тепло»; ( День працівників освіти );
 • Ветерани праці – поряд з нами»; (День людей похилого віку та ветеранів праці);
 • «Серце віддаю дітям»; (Урочистий день В. Сухомлинського);
 •  «Чарівний світ книги»; (до Всеукраїнського дня бібліотеки);
 •  «З Лесиного поетичного віночка»; (Урочистий День поезії Лесі Українка);
 • «Іду з дитинства до Тараса». (Урочистий День до дня народження Тара Шевченка);
 • З правового виховання  «Мої права – дороговказ у життя»;
 • З  профорієнтації «Подорож  у цікавий світ професій»;

 

       Питання правової освіти вихованців є особливо актуальним у зв'язку з необхідністю виховання майбутніх активних учасників розбудови правової держави. Педагогічний колектив зосередив свої зусилля на пошуках таких форм і методів виховного процесу, які б забезпечували об'єднання зусиль педагогів і ініціативи дітей, спрямованих на недопущення випадків порушень прав дітей з боку педагогів, про захист прав дітей від жорстокого поводження, у формі колективних та  індивідуальних бесід, консультацій тощо.

    У зв’язку з вищесказаним у грудні ініціативною групою здійснений контроль за правовим вихованням у межах тижня «Мої права – дороговказ  у життя».   

     Зроблені висновки, що питанню правової освіти в закладі надається належна увага. Тиждень правового виховання проводився із залученням дітей до різних форм роботи: заняття, ігрова діяльність, театралізована діяльність, читання художніх творів, моделювання ситуацій та їх розв’язання. В усіх вікових групах були проведені підсумкові тематичні заняття з основ правового виховання дітей.

     Перевірка показала, що педагоги ретельно підготувались до тематичного тижня. В кожній віковій групі оформлені куточки правового виховання «Мої права та обов’язки» в які ввійшли дидактичні ігри пов’язані з правовим вихованням, виставка дитячої літератури за даною тематикою, папки з заняттями,  папки-розкладанки з правового виховання. 

     Відзначені педагоги Гончарова О.О., Кузнєцова Р.А., Коваленко Н.В., Шульга Н.Я., Коваленко С.В., Корженко І.О., які використовують багатофункціональну сучасну наочність, інтерактивні методи роботи з дітьми, досягають високої мовленнєвої та пізнавальної активності дітей на занятті, враховують вікові та індивідуальні  можливості дітей, при доборі методів та прийомів. Результатами роботи сприяли позитивним змінам в поведінці дітей, а саме: більшому розумінні своїх прав, розвитку самооцінки, діти набули сталі уявлення про свої права, вони вміють співвідносити свої вчинки з діями інших людей, класифікувати їх на добрі чи погані, висловлювати власне критичне ставлення до поведінки або дій інших.

 Пропозиції:

1. Формувати у дітей свідоме ставлення до своїх прав і обов’язків у процесах соціалізації і самоактуалізації особистості, входження її у світ культури за допомогою діяльності і спілкування, самооцінки і самовизначення.

3. Вихователям в виховному процесі надати перевагу ігровим методам, практичним діям, розв’язанню проблемних ситуацій, логічному мисленню; надавати дітям більше можливостей виявляти творчу ініціативу, самостійність у різноманітних видах діяльності

4. Активно використовувати в освітньому процесі інтерактивні методи навчання: інтелектуальна карта; мнемотаблиці; конструктор LEGO;  методи та прийоми проблемного навчання (ствердження-провокації, запитання-завдання, «мікрофон», пізнавальні діалоги, проблемні бесіди .

5. Формувати у вихованців-дошкільників такі обов’язки:

 • дотримуватися правил поведінки, в закладі, громадських місцях;
 • слухатися та поважати дорослих;
 • не ображати молодших і допомагати старшим;
 • дотримуватися правил безпеки життя;
 • шанувати державні символи України;
 • берегти й охороняти природу;
 • старанно вчитися;
 • дотримуватися правил особистої гігієни;
 • берегти власні речі та майно закладу.

     Костянтин Ушинський наголошував: «Якщо ви вдало оберете професію і вкладете в неї душу, то щастя саме вас знайде». Традиційним стало проводити в закладі тиждень з професійної орієнтації. З метою оцінки  професійної компетентності педагога з профорієнтаційної роботи, активізація виховної роботи з теми, розширення знань вихованців про різні професії; виховання у них позитивного ставлення до різних видів трудової та професійної діяльності, інтересу до пізнання своєї особистості, формування початкових загально трудових умінь і навичок, у січні 2021 року ініціативна група здійснила контроль за організацією та проведенням тижня з профорієнтації «Подорож  у цікавий світ професій».

     Наслідки вивчення свідчать, що тиждень з профорієнтації пройшов плідно та цікаво. Вдумливо та творчо підходять до підготовки та проведення виховних заходів виховательки Фраймарк О.О., Скала І.А., Квітковська Т.В., Шульга Н.Я.,  Гукасян Є.І., Коваленко С.В.

Педагогам надані рекомендації:

 1. Створювати умови для усвідомленого професійного самовизначення вихованців  відповідно до їх здібностей, нахилів, інтересів засобами популяризації  та розповсюдження знань в галузі професій, професійної придатності, професійно важливих  якостей людини.
 2. Організовувати з дітьми екскурсії на виробництва, зустрічі з представниками різних професій, відвідування вищих (середніх) навчальних закладів, організація диспутів та бесід з використанням ефективних освітніх технологій.
 3. Особливу увагу приділити вихованню  у дітей позитивного ставлення до різних видів трудової та професійної діяльності, інтересу до пізнання своєї особистості, формуванню початкових загальнотрудових умінь і навичок, здатності до взаємодії з іншими особами в процесі діяльності.

    Серед актуальних завдань, які розв’язує сьогодні освіта, гідне місце належить екологічному вихованню.

   Керівну роль в екологічному вихованні вихованців дитячого будинку відіграє педагог. Без керівної ролі педагога, сама по собі природа не зможе активізувати розумово-пошукову діяльність дитини, її емоційну сферу, мати позитивний вплив на їх розвиток та виховання.

   З метою  привернення уваги педагогів та дітей до проблем, пов’язаних з водними ресурсами на Землі, виховання у дітей шанобливого ставлення до води як важливого джерела існування усього живого на Землі, 22.03.21 в закладі відзначений Всесвітній день Води під назвою «Без води і ні туди, і ніс юди!».

   Творчою  групою здійснений нагляд за організацією та проведенням дня Води. Зроблено висновки, що педагоги створили в групах сприятливі умови для усвідомленого засвоєння природничо-екологічних знань вихованців закладу. Відзначені педагоги Коваленко С.В., Скала І.А., Дудорєва Г.С., Гукасян Є.І., які успішно провели виховні заходи, акції з теми.

Пропозиції:

 1. Продовжувати виховувати в дітей шанобливе ставлення до води як важливого джерела існування усього живого на Землі. Заохочувати до збереження водних ресурсів. Розвивати почуття відповідальності за навколишнє середовище, бажання дієво та результативно допомагати природі.
 2. Використовувати ефективні методи природничо-екологічного виховання, зокрема: відеоролики, художні фільми, твори художньої літератури, методи проблемного навчання, сучасну наочність.

    З метою  виховання у них доброго ставлення до навколишнього середовища, почуття відповідальності за природу рідного краю, формування стереотипу правильної поведінки в природі та суспільстві,  22.04.21 в закладі проведений  Міжнародний день Землі, оточуючого довкілля «Блакитна планета в наших руках».

      Творча група, яка контролювала організацію тематичного Дня Землі зазначила, що День Землі пройшов на достатньому рівні. Цікаві форми роботи, інтегровані заняття, інтерактивні методи навчально-виховної роботи, спонукали дітей до пізнавальної активності, до розуміння свого внеску в загальну справу збереження планети Земля. Діти старшого дошкільного та молодшого шкільного віку поглибили свої знання про планету, її мешканців, про проблеми світового масштабу та шляхи збереження довкілля. Діти добре запам'ятали, що Земля - це неоціненний дар, подарований нам природою, це - наш спільний дім, тож берегти її - наш священний обов'язок.

 Пропозиції:

1. Продовжувати вчити дітей використовувати свої екологічні знання та можливості  в побуті, під час прогулянок, піклуватися про висаджені  дерева, кущі, квіти. Дотримуватися чистоти навколо себе Надавати дітям більше можливостей виявляти творчу ініціативу, самостійність у різноманітних видах діяльності.

2. Приділяти увагу активізації мислення, мовлення при цьому враховувати вік дітей та їх індивідуальні можливості. Особливу увагу звернути на пасивних дітей, створювати для них ситуації успіху.

     Фольклорні дні, тижні свята в дитячому будинку мають особливе значення у формуванні культури дитини. Знайомство з народною культурою прищеплює дітям любов до своєї Батьківщини. Фольклорні свята просякнуті народною мудрістю. Краса, яскравість, веселощі, пісні, хороводи, жарти, заклики - прекрасний матеріал для морального, емоційно-естетичного виховання вихованців.

    20 травня 2021 в методична служба здійснила контроль за організацією та проведенням Дня вишиванки «Вишиванку одягаю і нею пишаюсь»  та  фольклорне свято «Вишиванка - символ Батьківщини, дзеркало народної душі» за участю дітей та дорослих нашого закладу. В святковій залі, під супровід українських мелодій, діти у барвистих вишиванках звеличували та прославляли українські традиції та національний одяг. Вихованці закладу читали вірші, співали українські пісні, водили гаївки, хороводи. Під час яскравого дійства музичний зал розцвів розмаїттям національного одягу – вишитої сорочки. Зроблено висновки, що захід сприяв вихованню у дітей почуття любові до всього українського, свого народу, традицій, обрядів та свят.

     Пасха – одне з найбільших християнських свят, традиції якого сягають ще у сиву давнину - це день Воскресіння Христа. Пасха - це початок чогось нового і чистого, усвідомлення того, що відбулося колись на планеті велике диво. Пасха для дітей - це перш за все, знайомство з історією українського народу. І кожен вихователь дитячого будинку вчить дітей традиціям і обрядам святкування Великодня.

    З метою ознайомлення дітей з традиціями та звичаями українського народу, зі святом Божого воскресіння; формування у вихованців національної свідомості, відчуття причетності до українських звичаїв, святкової обрядовості на народознавчому матеріалі нашої місцевості, у квітні 2021 року творчою групою здійснений контроль за проведенням народознавчого тижня «Котилося червоне яєчко на Великоднє крилечко».

    Наслідки контролю свідчать, що протягом тижня діти розвинули свої  уявлення про  народні та сімейні традиції щодо підготовці та святкуванню Великоднього свята. Особливо важливим у духовному вихованні дітей є те, що діти прийняли безпосередню участь у виготовлені духмяної паски, власноруч фарбували крашанки, розмальовували писанки, придбали власний досвід підготовки до свята та в освячені пасхальної здоби.

    Педагоги створили належні умови для набуття дітьми знань про велике народне свято християн, протягом тижня діти мали можливість переглянути мультфільми, слайди,  відеофільми з теми. Відзначені педагоги Скала І.А., Новікова Т.А., Гайданова Л.І.

 

Методичною службою постійно здійснювався оглядовий контроль за веденням та оформленням ділової документації педагогів

В 2020-2021 навчальному році здійснений контроль:

 • за календарним планування вихователів «Інтеграція змісту освітніх ліній у планах вихователів» (листопад).
 • взаємоконтроль: «Календарне планування досвідченого педагога» (листопад).
 • за календарним планування корекційного педагога: «Інтеграція змісту освітніх ліній у планах корекційного педагога» (грудень)
 • контроль за виконанням плану та оформленням матеріалів самоосвіти на початку та кінець року (жовтень, травень)
 • за станом оформлення ділової документації педагогів (вихователя, керівника гуртка, дефектолога) (вересень, січень, березень, квітень);
 • за станом портфоліо педагога (квітень);

    Перевірено естетичне оформлення, змістовна наповненість ділової документації педагога, її оформлення, стан зберігання. Визначаються та завчасно виправляються недоліки, надаються рекомендації.

   З метою аналізу та оцінки системності і перспективності планування освітнього процесу, інтеграції змісту освітніх ліній, результативності використання інтерактивних методів; вироблення відповідального ставлення педагога до складання плану; активізація посадових обов’язків досвідчених педагогів, розширення горизонтальних зв’язків в управлінні закладом, визначення змістовності навчально-виховної роботи з дітьми дошкільного та шкільного віку в календарному плані вихователів корпусу №2, в грудні 2020 року заступницею директорки Однорал Л.П. здійснений оглядовий контроль з теми: «Інтеграція змісту освітніх ліній у плані виховательки».

     За результатами оглядового контролю за календарним планом вихователів зроблено висновки, що  всі плани естетично оформлені, зберігаються в належному стані. В конспектах занять просліджується реалізація принципів компетентнісного навчання, формування життєвих навичок у дітей. Навчальний матеріал надається з використанням інтерактивних методів та прийомів. Виховательки забезпечують правильний розподіл фізичного, психічного навантаження на дитячий організм, просліджується чергування активності та відпочинку (фізхвилинки, релаксаційні паузи, рухливі ігри, самостійний відпочинок дітей по інтересам), що відповідає принципам здоров'язбережувальної педагогіки. Передбачено раціональне поєднання різних видів та форм проведення організованої і самостійної ігрової, рухової, пізнавальної, трудової, комунікативно-мовленнєвої, художньої діяльності дітей та індивідуальної роботи

Загальні пропозиції вихователям шкільної ланки:

 1. Планувати та проводити інтегровані заняття; реалізовувати міжпредметні зв’язки, принцип «зв’язку з життям».
 2. Урізноманітнити ранкові бесіди, дозвіллєву діяльність у вечірні години(планувати та пропонувати дітям декілька видів роботи на вибір, більше надавати переваги художньо-продуктивній діяльності, дослідницько-пошуковій, ігровій.
 3. Охоплювати індивідуальною роботою в другу половину дня більшу кількість дітей (2-3), особливу увагу приділяється «невстигаючим» дітям.
 4. Формувати у дітей навчальні навички та загальні компетентності.
 5. В системі планувати:

- виховну роботу з морально-етичного виховання;

заняття з дослідницько-пошукової діяльності (субота

Пропозиції вихователькам дошкільної ланки:

 1. Планувати та проводити інтегровані заняття; інтегрувати основні сім освітніх ліній («Дитина у світі природного оточенні», «Дитина у світі культури», «Дитина в соціумі», «Дитина в ігровій діяльності», «Дитина в сенсорному середовищі», «Мовлення дитини»).
 2. Широко використовувати інноваційні методи та прийоми роботи, сучасну наочність відповідно віку дітей (конструктор-Лего, інтелектуальні карти, лепбук, казка-зв’зка, авторські мультимедійні казки, ігри, обігравання тощо).
 3. В конспекті заняття обов’язково планувати обладнання (яка наочність використовується).
 4. Урізноманітнити види мовленнєвої діяльності, спрямовані на розвиток комунікативних навичок (вміння домовлятися, вести діалог, пропонувати допомогу, ввічливо відмовлятися; вітати зі святом, днем народження); планувати різні види дидакт. ігор, вправ; обігравання діалогів, інсценування; читання авторських казок на новий лад тощо;
 5. Під час планування режимних моментів, спостережень на прогулянці, занять планувати художнє слово, фольклорні жанри, що підсилює сприйняття дитини, збагачує формування цілісної картини світу (Шульга Н.Я.).
 6. В системі планувати індивідуально-корекційну роботу за планом в-дефектологині; охоплювати індивідуальною роботою більшу кількість дітей (2-3).

      Час вимагає впровадження нової етики управління – особистісно-орієнтованого стилю. Особистісно-орієнтоване управління ставить у центр діяльності особистість.

В умовах демократизації освіти все більше значимим є залучення педагогічного колективу до контролю з передачею йому контрольних повноважень.

     Взаємоконтроль – продуктивний спосіб удосконалення професійної майстерності як для досвідчених педагогів, так і для початківців. Він забезпечує зростання педагогічної та професійної компетенцій усіх членів педагогічного колективу, партнерко-рівноправного стилю взаємин. При взаємоконтролі виробляється відповідне ставлення педагогів до своєї діяльності. Взаємоконтроль може застосовуватися для оцінки всіх напрямків педагогічної та методичної діяльності. Наприклад, взаємоконтроль якості складання календарного планування, аналізу уроків, самопідготовки, ведення документації тощо. Взаємоконтроль передбачає взаємоспілкування, взаємоконсультування (озвучення проблеми.)  Взаємоспілкування може проходити на початку, в процесі, по закінченні взаємоконтролю.

     З огляду на вище сказане в листопаді досвідченими педагогами Кузнєцовою Р.А., Самаріною В.І., Гукасян Є.І. здійснений взаємоконтроль за календарним планом.

Педагоги надали схвальну оцінку планам освітньої роботи.

    Зроблені загальні  висновки: Календарні  плани  вихователів  естетично оформлені, змістовні, відповідають всім сучасним вимогам та рекомендаціям щодо планування режимних моментів, дозвіллєвої  та навчальної діяльності, структурі занять. Добре продумана пізнавальна, ігрова, трудова діяльності протягом дня, враховуються інтереси, стать та вік дітей.

Плануються різноманітні інтерактивні методи, прийоми, вправи розумової та мовленнєвої активізації на прогулянках, заняттях та у вечірні часи.

      Особливу увагу вихователі приділяють плануванню виховної роботи з морально-етичного виховання, з безпеки життєдіяльності, профорієнтації. Чітке місце в плануванні займає індивідуальна робота з дітьми, спостереження, хвилинки милування.  Планується багато хвилинок-цікавинок для дітей. Під час проведення різноманітних видів навчання використовуються методи проблемного навчання, інтерактивні ігри та вправи.

Більшість занять, які планують вихователі -  комплексні та інтегровані.

Педагогам надані  індивідуальні рекомендації:

1.1. виховательці Кузнєцовій Р.А.:

 • Чітко складати цілі індивідуальної  роботи з дітьми.
 • В ігровій діяльності планувати  ігри згідно віку дітей.
 • Планувати  дидактичні ігри, вправи на розвиток мовлення дітей.

1.2 виховательці Самаріній В.І.:

 • Більше уваги в плануванні приділити дослідницькій роботі.
 • Частіше планувати хвилинки милування, привчати хлопчаків бачити в звичайному прекрасне.
 • Активніше залучати дітей до театральної діяльності, в плані урізноманітнити її види

1.3.виховательці Гукасян Є.І.:

 • Більше уваги приділити плануванню:

-  рухливих ігор на прогулянці, згідно віку дітей, їх інтересам;

-  індивідуально-корекційній роботі на прогулянці й у вечірні години.

       На виконання Законів України «Про освіту» від 05.09.17 р., «Про дошкільну освіту», Базового компоненту дошкільної освіти (2012 р.); листів МОНУ про «Планування роботи в дошкільних навчальних закладах» від03.07.09 р. №1/9-455, «Примірної інструкції з діловодства у дошкільних навчальних закладах», від 01.10.2012,  № 1059 та з метою здійснення взаємоконтролю за діловою документацією корекційного педагога; вироблення відповідального ставлення педагога до ведення та зберігання документації; активізації посадових обов’язків в-дефектологині, розширення горизонтальних зв’язків в управлінні закладом в лютому 2021 року в-дефектологинями Коваленко С.В. та Ларіною І.П. успішно здійснений взаємоконтроль за якістю складання  та зберігання ділової документації корекційного педагога.

За результатами контролю надані пропозиції:

 1. В щоденнику з підвищення професійного рівня обов’язково нотувати рішення усіх педрад (які стосуються безпосередньо педагога); записувати теми та дати консультацій, доповідей, презентацій тощо відкритих занять, взаємовідвідувань (які відвідали), усіх видів методичної роботи (відповідно плану методичної роботи щомісяця),  тощо.
 2. Представити на перевірку Книгу аналізу результатів корекційної роботи з дітьми (електронний варіант).
 3. В документації оновити титульні листи. Згідно вимогам нового українського правопису в кадровій документації (ЛИСТ від 06.12.2019 р. № 259/0/193-19 Щодо застосування положень «Українського правопису» у кадровій документації) назва посади (професії) вчитель-дефектолог змінено на назву вчителька-дефектологиня;
 4. Провести первинне психолого-педагогічне обстеження і завести індивідуальну карту психолого-педагогічного розвитку та мовленнєвого розвитку на новоприбулих дітей.
 5. Вихователям гр. №2, №4 систематично заповнювати зошит взаємозв’язку, а саме: більш вдумливо проводити аналіз  корекційної роботи з дітьми, вказувати, які методи використовували під час роботи; давати оцінку успіхам та недолікам своїх вихованців.

       У грудні 2020 року заступницею директорки з ВР Однорал Л.П. здійснений контроль за календарним планування вчителя-дефектолога за темою: «Інтеграція змісту освітніх ліній у планах корекційного педагога».

За результатами оглядового контролю зроблено висновки, що педагоги сумлінно складають календарний план, розгорнуто планують роботу в конспектах занять. Аналіз конспектів показав, що педагоги широко використовують методи та прийоми проблемного навчання, інформаційно-комунікативні та комунікативні технології. В конспекті заняття складається триєдина мета: дидактична, розвиткові, виховна, особлива увага приділяється розвитку та корекції психічних процесів. Значна увага приділяється розвитку мовлення: збагачення словника, формування звукової, граматичної куль­тури та вдосконалення зв'язного мовлення, а також, розвиток вміння спілкуватися. В межах заняття планується індивідуальна робота, добираються ефективні методи та прийоми для активізації мислення та мовлення малоактивних дітей та дітей, які відчувають труднощі у навчанні. В плані просліджується дотримання здоров'язбережувального принципу, в системі плануються фізкультурні хвилинки, логопедична гімнастика, дихальні вправи, комплекс вправ для розвитку дрібної моторики рук, гімнастика для очей під час письма.

Корекційним педагогам надані рекомендації:

 1. В конспекті інтегрованого заняття планувати цілі в комплексі за основними освітніми лініями: «Дитина і культура», «Дитина і природа», «Дитина в соціумі», «Особистість дитини», «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі», «Мовленнєва діяльність дитини», «Дитина в ігровому просторі». Обов’язково включати БЖ. Об’єднувати знання з різних галузей та видів діяльності. Вивчати кожну тему з усіх боків, розглядати під різними кутами зору. Надавати дітям можливість обстежувати, досліджувати, пізнавати, творити і навіть смакувати. Формувати цілісне уявлення про оточуючий світ.
 2.  Активніше використовувати такі інтерактивні технології: метод «шести капелюхів», складання інтелектуальної карти, технологію ментальної арифметики, методику кольорових паличок Кюїзенера, складання лепбуку, асоціативної карти; методику «шести цеглинок».
 3. Широко використовувати методи мовленнєвої активізації: запитання різної складності (запитання-завдання, запитання-доручення, запитання-твердження, твердження-провокації тощо); віртуальні діалоги, розвиткові ігри: «Зв'яжи ланцюжок із слів»; гра «Слухова труба» або «Чарівні навушники», «Чарівні рукавички» (уявлення об’єктів через сприймання їх різними аналізаторами). інтелектуально-рухливі ігри («М'яча кидай - відповідь давай», «Золотії ворота» тощо).
 4. Планувати активні форми роботи над текстом художнього твору: уявний діалог з літературним героєм; написання листа літературному герою; інтелектуальна мапа, малюємо портрет (словесний портрет); пластичний етюд тощо.
 5. Планувати бінарні заняття (проводити разом з вихователем), заняття-дослідження (дослідницько-пошукового характеру), заняття-проєкти, комбіновані заняття.
 6.  Диференційовано складати корекційну мету для дітей 1 та 2 підгруп
 7. контроль за виконанням плану та оформленням матеріалів самоосвіти на початку та кінець року (жовтень, травень)

     З метою оцінки стану ділової документації виховательки, виявлення та усунення  недоліків в оформленні, веденні та зберіганні документації,  у лютому 2021 року с/вихователькою здійснений контроль за документацією вихователів. Перевірялась документація відповідно вимог «Інструкції про ділову документацію в дошкільних закладах». Зроблено висновки, що в цілому стан ділової документації – задовільний. Документація має естетичний вигляд, зберігається в спеціальних теках (коробках) або спеціальних папках, має своє місце для зберігання. Але є і недоліки згідно яких надані пропозиції.

ПРОПОЗИЦІЇ (відповідно недоліків):

 1. Сумлінно та в системі вести:
 • зошит взаємозв’язку в-дефектологині з вихователями; більш вдумливо проводити аналіз  корекційної роботи з дітьми, вказувати, які методи використовували під час роботи; давати оцінку успіхам та недолікам своїх вихованців.
 • журнал обстеження вихованців лікарем-спеціалістом, вчасно заповнювати;
 • журнал антропометричних даних на новеньких дітей заповнити
 • систематизувати та розкласти за місяцями проведення інструктивних бесід з безпеки життя та здоров’я дітей у відповідній папці.

 

     Гурток (секція) в дитячому будинку є самостійною додатковою організаційною формою освітнього процесу. Його мета — задовольняти потребу й цікавість вихованців до певного виду діяльності, розвивати їх природні задатки, загальні та спеціальні здібності, активізувати дитячу творчість, своєчасно виявляти обдарованість.

З метою оцінки стану ділової документації керівників гуртків, виявлення та усунення  недоліків в оформленні, веденні та зберіганні документації, у квітні 2021 року с/вихователькою Гайдановою Л.І. здійснений оглядовий контроль за станом ділової документації  керівників гуртів:

 • фольклорно-театрального «Заграва», керівник Новікова Т.А.;
 • художньої гімнастики «Грація, керівник Олейник В.А.;
 • спортивної секції «Швидкий м’яч», керівник Олейник В.А.;
 • гуртка англійської мови «Веселий англійський», керівник Мальцева О.О.

Результати контролю свідчать про те, що в цілому стан ділової документації – задовільний. Документація має естетичний вигляд, зберігається в спеціальних теках (коробках) або спеціальних папках, має своє місце для зберігання.

Рекомендації:

 1. Керівникам гуртків Новіковій Т.А., Кожухаровій Т.М., Мальцевій О.О. відкоригувати та удосконалити навчальну програму гуртка. Керівнику Олейник В.А. розробити програму.
 2. Керівникам гуртків Олейник В.А., Кожухаровій Т.М. оформити папку конспектів та сценаріїв, підсумкових занять та звітів.
 3. Керівникам Кожухаровій Т.М., Мальцевій О.О., Олейник В.А. терміново оформити папку інструктажів з безпеки життєдіяльності на заняттях, екскурсіях.
 4. Керівникам Мальцевій О.О., Олейник В.А.:
 • оформити облік нормативно-правового забезпечення та програмно-методичного;
 • оновити списки дітей які охоплені в роботі гуртків;
 • оформити графік підсумкових занять;
 • систематично вести календарні плани гурткової роботи;
 • систематично вести облік відвідування гуртка.
 1. Усім керівникам гуртків:
 • терміново оформити зошит з індивідуально-корекційної роботи;
 • вложити посадову інструкцію керівника гуртка до ділової документації;
 • вложити звіт про роботу  гуртка за І півріччя;
 • в кінці навчального року написати звіт про свою роботу гуртка.

    

     Сучасному педагогу необхідно бути не лише професійно компетентним і творчо активним, але і конкурентоспроможним, здатним гідно позиціювати себе серед колег. У цьому  допомагає добірка матеріалів, структурованих в «портфоліо педагогічного працівника».

     У травні ЗДВР Однорал Л.П. здійснений оглядовий контроль за станом і змістовним наповненням портфоліо педагогів (електронний варіант). Перевірено портфоліо 18 педагогів.

     Результати аналізу свідчать, що стан портфоліо педагогів – задовільний. Відзначена позитивна динаміка професійного зростання в роботі з дітьми та активної участі в методичних заходах, а значить і в накопичені матеріалів портфоліо педагогів Кузнєцової Р.А., Коваленко С.В., Фраймарк О.О., Скали І.А., Корженко І.О., Гукасян Є.І., Квітковської Т.В.

В цьому навчальному році особлива увага була приділена інноваційним методам роботи, зокрема, створенню методичних розробок. Поповнила своє портфоліо власною методичною розробкою вихователька Гукасян Є.І.

     Педагогічними проєктами поповнили свої портфоліо педагоги Гукасян Є.І., Квітковська Т.В., Фраймарк О.О., Скала І.А., Ларіна І.П., Гончарова О.О. Проєкти яскраві, гарно ілюстровані, змістовні, з великою кількістю додаткового матеріалу.

     В результати творчої роботи вихователів Скали І.А., Фраймарк О.О. портфоліо поповнилася новими концептуальними картами за темою («Мешканці лиману» - Скала І.А.; «Школа» - Фраймарк О.О.).

Розробками інтелектуальних карт поповнили педагоги: Фраймарк О.О., Квітковська Т.В., Гайданова Л.І., Гукасян Є.І., Коваленко С.В.,

     Педагоги збагатили досвід та власне портфоліо асоціативними картами з валеологічного виховання: Самаріна В.І., Гончарова О.О., Гайданова Л.І., Гукасян Є.І., Дудорєва Г.С., Квітковська Т.В., Коваленко С.В., Корженко І.О., Кузнєцова Р.А., Ларіна І.П., Скала І.А., Шульга Н.Я.

      В 2020-2021 році розробили лепбуки та презентували їх у власних портфоліо педагоги Коваленко С.В., Квітковська Т.В., Скала І.А., Фраймарк О.О. Лепбук як багатофункціональна наочність допоміг систематизації знань дітей дошкільного та шкільного віку про оточуючий світ, прослідкувати тісні взаємозв’язки.

Також портфоліо педагогів повнилися власними мультимедійними  продуктами, зокрема:

авторські  мультимедійні казки з правового виховання розробили педагоги: Корженко І.О., Квітковська Т.В., Коваленко С.В., Кузнєцова Р.А., Самаріна В.І., Скала І.А., Шульга Н.Я.,

 авторськими мультимедійними іграми:  Дудорєва Г.С., Самаріна В.І., Квітковська Т.В., Скала І.А., Корженко І.О., Фраймарк О.О.

      Із аналітичного аналізу можна зробити висновок, що контроль надає можливість педагогічному колективу ефективно і спільно працювати, бачити позитивні результати, презентувати свої успіхи, вчасно виправляти недоліки.  І саме тому організація   контрольно-аналітичної роботи є  важливою  для  успішної діяльності дитячого будинку як освітнього закладу. 

Ефективність контролю досягається за умов дотримання важливих вимог:  демократичності, людяності, об’єктивності, взаємодовіри, відповідальності тощо.

      Об’єктивний, системний, планомірний контроль є  регулятором навчально-виховного процесу в закладі.