Мова освітнього процесу

 

З 16 січня 2021 року державна мова
обов’язкова у сфері надання усіх освітніх послуг

 

 

     Сьогодні, 16 січня 2021 року, набула чинності стаття 30 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

     Це норма закону, яка визначає застосування державної мови у сфері обслуговування споживачів. Згідно з частиною 2 статті 30 цього закону, підприємства, установи та організації всіх форм власності, фізичні особи-підприємці та інші суб’єкти господарювання, що обслуговують споживачів, мають обслуговувати їх державною мовою.

     Нагадуємо основні вимоги законодавства щодо державної мови у закладах освіти, а також звертаємо увагу на те, як стаття 30 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» стосується сфери освіти.

Заклади освіти є юридичними особами, що надають освітні послуги, тобто комплекс визначених законодавством, освітньою програмою та/або договором дій, що мають визначену вартість та спрямовані, аби здобувач освіти досягнув очікуваних результатів навчання (пункт 18 частини 1 статті 1 Закону України “Про освіту”). 

МОВОЮ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ Є ДЕРЖАВНА МОВА

     Відповідно до статті  7 Закону України “Про освіту”,  мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова. Держава гарантує кожному громадянинові України право на здобуття формальної освіти на всіх рівнях (дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої), а також позашкільної та післядипломної освіти державною мовою в державних і комунальних закладах освіти.

     Особам, які належать до національних меншин України та корінних народів, гарантується право на навчання в комунальних закладах освіти для здобуття дошкільної та початкової освіти мовою відповідної національної меншини чи корінного народу, поряд із державною мовою.

УСІ ПРАЦІВНИКИ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ ПОВИННІ ВОЛОДІТИ ДЕРЖАВНОЮ МОВОЮ

     Посадові та службові особи підприємств, установ і організацій державної й комунальної форм власності, тобто керівники закладів освіти, працівники органів управління освітою, педагогічні, науково-педагогічні і наукові працівники, крім іноземців чи осіб без громадянства, які запрошені до закладів освіти та/або наукових установ і працюють на тимчасовій основі як наукові, педагогічні, науково-педагогічні працівники або викладачі іноземної мови, зобов’язані володіти державною мовою та застосовувати її під час виконання службових обов’язків (стаття 9 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної»).

ДЕРЖАВНА МОВА Є РОБОЧОЮ МОВОЮ СПІЛКУВАННЯ ДЛЯ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ

     Також, відповідно до частини 1 статті 12 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», державна мова є робочою мовою спілкування для  підприємств, установ та організацій державної і комунальної форм власності, у тому числі мовою засідань, заходів, зустрічей. 

     Тобто державна мова має застосовуватися в робочий час науково-педагогічними, педагогічними та іншими працівниками закладів освіти. 

     Державна мова має використовуватися в межах освітнього процесу, під час проведення навчальних занять (крім занять із навчальних предметів, які, згідно з освітньою програмою закладу освіти, викладаються іноземними мовами або мовами корінних народів і національних меншин), у спілкуванні вчителів, викладачів, іншого персоналу закладів освіти як зі здобувачами освіти (вихованцями), так і між собою (листи МОН № 1-9-581 від 17.09.19 року  “Про застосування державної мови в освітньому процесі” та від  01.02.2018 року  № 1/9-74 “Лист щодо застосування української мови в освітній галузі”).

ДЕРЖАВНА МОВА У СФЕРІ ОБСЛУГОВУВАННЯ СПОЖИВАЧІВ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ

     Якщо вищезазначені вимоги стосувалися переважно державних та комунальних закладів освіти,  то стаття 30 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» визначає, що всі  суб’єкти господарювання мають обслуговувати споживачів державною мовою.

     У сфері освіти це стосуються закладів освіти, підприємств, установ та організацій всіх форм власності, фізичних осіб-підприємців, які надають освітні послуги.

     Тобто державною мовою має здійснюватися освіта будь-якого рівня та форм: очна, заочна, дистанційна, мережева, екстернатна, сімейна тощо, надаватися освітні  послуги, навчання будь-якій професії, навчання через мережу Інтернет, телебачення/радіо, і поштою.

     Українською мовою зобов’язані користуватися під  час надання освітніх послуг:

 • для здобуття усіх рівнів освіти: дошкільної, початкової, середньої, професійної (професійно-технічної), передвищої та вищої освіти, освіти для дорослих, включаючи діяльність військових ліцеїв і академій, в’язничних шкіл тощо;
 • для отримання додаткових знань і навичок, перепідготовки, підвищення кваліфікації, здобуття нової професії та самовдосконалення;
 • освіта у сфері спорту та відпочинку, включаючи спортивне навчання та послуги професійних спортивних інструкторів, учителів, тренерів з різних видів спорту, діяльність таборів зі спортивного навчання, навчання плаванню, навчання бойовим мистецтвам, йозі тощо);
 • освіта у сфері культури, що включає навчання мистецтвам, драмі та музиці, хореографії, театральному та образотворчому мистецтву в різноманітних «школах», «студіях», «класах» тощо. До цих послуг належать послуги викладачів-піаністів та інше музичне навчання, діяльність шкіл з фотографії тощо; 
 • діяльність шкіл підготовки водіїв транспортних засобів, що включає навчання водінню автомобілів, пілотуванню літальних апаратів, керуванню плавзасобів тощо;
 • інші види освіти: діяльність навчальних центрів, які пропонують послуги з підготовки з певної(х) дисциплін, навчання комп’ютерній грамоті, релігійне навчання; навчання іноземних мов та навичкам спілкування, ораторському мистецтву, швидкісному читанню тощо; навчання домедичної допомоги та діям у надзвичайних ситуаціях тощо;
 • допоміжна діяльність у сфері освіти, надання послуг (крім навчальних), які підтримують освітній процес або системи, консультування з питань освіти та вибору освітніх напрямів, діяльність із проведення тестів та з оцінювання тестів, організацію програм обміну студентами тощо.

 

 

 

 

Департамент освіти і науки Одеської облдержадміністрації

КЗ «Білгород-Дністровський дитячий будинок змішаного типу для дітей дошкільного та шкільного віку»

 

НАКАЗ

 

Від 03.09.2020р.                                                                           №54/1-ОД

Про дотримання мовного законодавства в дитячому будинку

 

На виконання ст. 10. Конституції України, законів України «Про освіту» (ст. 1, 6, 7), «Про загальну середню освіту» (ст. 1, 5, 7), «Про дошкільну освіту» (ст. 1, 6, 7, 9, 10), «Про засади державної мовної політики» (ст. 1, 20), з метою виконання у повному обсязі законодавства України щодо функціонування державної мови під час освітнього процесу як одного з найбільш пріоритетних напрямів в освітній галузі, створення належних умов для розвитку і розширення сфери функціонування української мови, виховання шанобливого ставлення до неї, формування патріотизму в майбутніх громадян України – вихованців дитячого будинку, здійснюється відповідна організаційна робота.

Річним планом дитячого будинку, було передбачено та здійснено певну роботу з реалізації мовної політики, формування культури мовлення учасників навчально-виховного процесу, прищеплення любові до української мови.

У дитячому будинку вивчається питання мовного законодавства, аналізується, забезпечується дотримання ведення документації, оформлення наочності, організація та проведення масових заходів, урочистостей. У закладі обладнано куточки державної символіки, а також успішно ведеться роз'яснення вихованцям ідейної суті державних символів і правил їх використання, ритуалів, традицій, виховується позитивне ставлення до державних символів України, формуються почуття поваги до них, стійкі навички свідомого дотримання почестей та правил поведінки щодо державних символів у повсякденному житті, під час урочистих заходів.

Функціонування державної мови під час навчально-виховного процесу залишається і надалі одним із найбільш пріоритетних напрямів у освітній сфері закладу. Принципове значення для майбутнього української мови й української держави має національна мовна свідомість та мовна гідність. Проводиться посилена цілеспрямована системна робота щодо якісної підготовки та участі дітей  у тематичних днях, святах, конкурсах, турнірах з української мови, українознавства.

Приведена у відповідність до вимог чинного законодавства уся ділова документація, яка ведеться в дитячому будинку, інформація, що використовується та розміщується для інформаційно-просвітницької роботи серед усіх учасників навчально-виховного процесу (навчальні кабінети, медичні кабінети, дитяча їдальня, спортивна та музичні зали, вестибюлі, коридори тощо).

 

Виходячи з вищезазначеного,

НАКАЗУЮ:

 1. Спрямувати роботу педколективу щодо дотримання мовного законодавства України  «Про засади державної мовної  політики» в дитячому будинку

Термін: постійно

 1. Методичній службі:
  1. Забезпечити дотримання мовного режиму в закладі відповідно до роз'яснень, викладених у листі МОН України від 01.02.2018 року № 1/9-74 «Щодо застосування державної мови».

Термін: постійно

 1. Перевірити ділову документацію та інформацію, яку розміщено в дитячому будинку, на інформаційних стендах для учасників навчально-виховного процесу, щодо дотримання мовного законодавства, законодавства про заборону пропаганди комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки.

Термін: до 10.09.2020 року

 1. Привести у відповідність до вимог чинного законодавства усю ділову документацію, яка ведеться в дитячому будинку, використовується та розміщується для інформаційно-просвітницькоїроботисередусіхучасниківнавчально-виховногопроцесу (в навчальних кабінетах, медичних пунктах, дитячій їдальні, спортивній та музичних залах, вестибюлі, коридорах тощо).

Термін: до 10.09.2020 року

 1. Забезпечити при формуванні групових колективів дотримання вимог п. З ст. 20 Закону України «Про засади державної мовної політики» у частині визначення потреби у мові навчання.

Термін: до 10.09.2020 року

 1. Забезпечити виконання законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про засади державної мовної політики» у частині визначення мови навчання і виховання в дитячому будинку всебічного розвитку і функціонуванню української мови як державної в усіх сферах суспільного життя.

Термін: постійно

 1. Дотримуватись мовного режиму в закладі відповідно до роз’яснень, викладених у листі Міністерства освіти і наукою України від 07.10.2017 № 1)/9-542 «Щодо застосування державної мови», а саме: «у робочий час у навчальних закладах з навчанням українською мовою науково-педагогічними, педагогічними працівниками та іншим персоналом використовується українська мова, а у навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин поряд з українською мовою - також мова, якою здійснюється навчально-виховний процес у цьому закладі».

Термін: постійно

 1. Спрямувати роботу на підвищення рівня володіння державною мовою педагогічним працівниками.

Термін: постійно

 1. Здійснювати заходи щодо стимулювання вивчення української мови, сприяти підвищенню професійної майстерності педагогів, висвітленню досвіду роботи у фахових виданнях.

Термін: постійно

 1. Виявляти і підтримувати творчу працю педагогів закладу з популяризації їх педагогічних здобутків

Термін: постійно

 1. Заслухати питання дотримання мовного законодавства всіма учасниками освітнього  процесу на педагогічній раді закладу освіти

                                                                                                 Термін: грудень 2020 р.

 1. Враховувати при атестації педагогічних працівників рівень володіння державною мовою.

Термін: постійно

 1. Всебічно аналізувати стан дотримання мовного законодавства всіма учасниками навчально-виховного процесу закладу.

Термін: постійно

 1. Забезпечувати участь вихованців у мовознавчих літературних заходах («Збережемо чистоту рідної мови»), тематичних днях (День української писемності та мови «Рідна мова калинова», тематичний тиждень рідної мови «Мова – скарбниця духовності рідного народу», Міжнародний день рідної мови «Мово моя українська, батьківська, материнська!»), святах (літературно-музична мозаїка «Як парость виноградної лози плекайте мову», музична гостинна «Золоті скарбниці мови»), конкурсах (конкурс читців віршів «Майбутні поети України», літературний конкурс «Вірш у кадрі!», «Знавці української мови», конкурс виразного читання української поезії «До мови серцем пригорнись» (міжнародний день рідної мови)), турнірах (літературний флеш-моб «2020 секунд радісного читання») та інші.

Термін: постійно

 1. Заступниці директорки з виховної роботи Однорал Л.П.  та заступниці директорки з виховної та соціальної роботи Бахмутян Г.Д.:
  1. Підвищити рівень роботи з національно-патріотичного виховання з питань виховання в дітей шанобливого ставлення до державних святинь, історичного минулого України, української мови

Термін: впродовж 2020-2021 н.р.

 1. Забезпечити додаткову роз’яснювальну роботу серед педколективу, вихованців щодо виконання  вимог законів України «Про засади державної мовної політики», «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки».

Термін: впродовж 2020-2021 н.р.

 1. Здійснювати контроль за дотриманням вимог чинного мовного законодавства в закладі під час проведення виховних інформаційно-просвітницьких та урочистих заходів з нагоди відзначення знаменних пам’ятних дат, тематичних заходів з морально-духовного виховання школярів, підвищення рівня їх національної свідомості, почуття гордості за Україну, державну мову.

Термін: впродовж 2020-2021 н.р.

 1. Розробити методичні рекомендації щодо ведення інформаційних куточків у навчальних кабінетах та групах закладу.

Термін: вересень 2020 р.

 1. Активізувати роботу щодо залучення вихованців закладу до участі у мовознавчих загально-дитячих заходах, святах, конкурсах; систематизувати з даного напрямку роботу лідерського руху дитячого самоврядування «Спілки духовності».

Термін: упродовж навчального року.

 1. Педагогічним працівникам:
  1. Дотримуватися мовного режиму в закладі відповідно до роз’яснень, викладених у листі Міністерства освіти і науки  України від 07.10.2017 № 1)/9-542 «Щодо застосування державної мови», а саме:  «у робочий час у навчальних закладах з навчанням українською мовою науково-педагогічними, педагогічним и працівниками та іншими персоналом використовується українська мова, а у навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин поряд з українською мовою - також мова, якою здійснюється навчально-виховний процес у цьому закладі».

Термін: постійно

 1. Продовжити роботу по популяризації української мови в дитячому та   педагогічному середовищах.

Термін: постійно

 1. Спрямувати роботу на підвищення рівня володіння державною мовою вихованців закладу.

Термін: постійно

 1. Перевірити ділову документацію та інформацію, яку розміщено в закладі, на інформаційних стендах для учасників навчально-виховного процесу, щодо дотримання мовного законодавства, законодавства про заборону пропаганди комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки.

Термін: постійно

 1. Контроль за виконання цього наказу залишаю за собою.

 

 

Директорка дитячого будинку                                         О.С. Форнальчук