Нормативні документи

Нормативно-правові документи щодо виховної роботи

з соціально-правового захисту вихованців дитячого будинку на 2021-2022 рік

      Виховна робота з соціально-правового захисту вихованців в КЗ «Білгород-Дністровський дитячий будинок змішаного типу для дітей дошкільного та шкільного віку» орієнтуються  на  нормативно – правову базу з питань  виховної роботи, а  саме: Закони України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», «Концепцію виховання дітей та молоді”, «Концепцію громадянського виховання”, «Національну доктрину розвитку освіти”, «Конвенцію про права дитини”,  «Декларацію прав дитини” , «Про забезпечення організаційно - правових умов соціального захисту дітей - сиріт та дітей,  позбавлених батьківського піклування», «Положення про дитячі будинки та школи-інтернати» та нормативно – правові акти, документи  Міністерства освіти і науки України, Одеського обласного департаменту освіти і науки.

  Надаючи важливого значення становищу дітей, їх соціальному захисту, створенню сприятливих умов для фізичного й духовного розвитку, підготовки  вихованців  до  активної,  творчої,  соціально  значущої,  сповненої  особистісного  сенсу життєдіяльності,   була спланована виховна робота з соціально-правового захисту дітей на 2020-2021 н.р. і підпорядкована проблемній темі  закладу  « Підготовка вихованців дитячого будинку до життєдіяльності у відкритому суспільстві»

    Виконання завдань і реалізація основних принципів виховної роботи з соціально-правового захисту вихованців протягом навчального року здійснювалися за Програмами:

  • «Підготовка вихованців дитячих будинків до самостійного життя в сучасному суспільстві»

Призначення програми – дати нормативний перелік основних тем, визначити найважливіші вимоги до знань і вмінь вихованців, необхідних для їх самостійного життя

  •  «Стань творцем свого життя»

Мета програми: сприяти формуванню життєвої компетентності особистості, становленню її як творця і проектувальника власного життя.

Рекомендована Міністерством освіти і науки України (лист МОН України №1/11-3839 від 12.07.2005)

  • Методичний посібник «Формування життєвих навичок у випускників шкіл-інтернатів», 2011

Методичний посібник для практичних психологів і соціальних педагогів присвячено актуальній проблемі формування життєвих навичок у випускників навчальних закладів інтернатного типу. Посібник створено з метою забезпечення педагогічних працівників простим і зручним інструментарієм відповідно до загальних підходів у профілактичній роботі, в т.ч. формуванню навичок здорового способу життя, протидії потрапляння дітей до найгірших форм дитячої праці та протидії торгівлі дітьми. Саме на допомогу старшокласнику у вирішенні цих непростих проблем орієнтований зміст занять.